Sint-Niklazenaar ligt wakker van toenemende armoede

De voorbije maanden vroeg de PVDA de mening van meer dan 700 Sint-Niklazenaren. De PVDA wil met haar programma vertrekken van de bekommernissen van de bevolking. Armoede, voldoende betaalbare openbare rusthuizen en betaalbare woningen vormen de top 3 van waar mensen van wakker liggen. De PVDA maakt hiervan de speerpunten van haar verkiezingsprogramma.

PVDA steunt actiecomité Asbeststort Dicht in eis tot definitieve en onvoorwaardelijke sluiting

SVK gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie op de vergunning voor de stortplaats van SVK op te schorten. SVK beroept zich daarbij op de burgemeester die heeft laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de heropening van het stort, weliswaar zonder asbest. 

Waarom kan in Sint-Niklaas niet wat in Breda wel kan?

Het asbeststort in Sint-Niklaas gaat dicht. Dat heeft het Provinciebestuur beslist, na tal van acties van het Actiecomité Asbeststort Dicht, samen met de PVDA. Maar daarmee zijn alle asbestproblemen in onze stad nog niet van de baan. Er ligt nog naar schatting 3,7 miljoen ton asbest op daken, in woningen en gebouwen in ons land. En wat doet de overheid? Er is geen ernstig asbest-afbouwplan, noch in Vlaanderen, noch in Sint-Niklaas. De gevaren van asbest worden nog steeds geminimaliseerd. Eind november 2017 lanceerde de PVDA Sint-Niklaas zijn 10-puntenplan om Sint-Niklaas asbestvrij te maken. Bekijk ons plan hier.

PVDA vraagt moratorium op uithuiszettingen in sociale woningen in Sint-Niklaas

De PVDA Sint-Niklaas vreest dat enkele tientallen families begin maart hun sociale woning dreigen te moeten verlaten. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. “Als je alle mensen met een beetje spaargeld of die een deel van een huis erven wegduwt uit de sociale woonwijken, dan krijg je een nog sterkere gettovorming”, waarschuwt Jef Maes, lijsttrekker van de PVDA. De PVDA wil dat de Stad Sint-Niklaas in overleg met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting maatregelen neemt om het recht op wonen van hun huurders te garanderen.

Jef Maes op PVDA-nieuwjaarsreceptie

Op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA Waasland in Sint-Niklaas keek lijsttrekker Jef Maes vol zelfvertrouwen vooruit naar 2018. Voor een enhousiast publiek trapte hij de kiescampagne richting gemeenteraadsverkiezingen helemaal af: 

Van asbesthoofdstad naar asbestveilige stad, het 10-puntenplan van PVDA

Nu de Bestendige Deputatie de procedure in gang heeft gezet tot opheffing van de milieuvergunning van het asbeststort van SVK, lijkt het voor de PVDA Sint-Niklaas hèt moment om vooruit te kijken. Onze stad heeft lang genoeg de stempel van "Asbesthoofdstad van Vlaanderen" gedragen. Daarom heeft de PVDA een gedetailleerd 10-puntenplan uitgewerkt om Sint-Niklaas tegen 2024 om te vormen tot de eerste Asbestveilige Stad van Vlaanderen. Dit plan is gebaseerd op de kennis die we de voorbije maanden hebben opgebouwd via contacten met tal van specialisten.

Herdenking voor de asbestslachtoffers van het Waasland

Afgelopen zondag, 12 november 2017, organiseerde PVDA Sint-Niklaas de eerste herdenking voor asbestslachtoffers van het Waasland. Er was een serene plechtigheid voorzien waarvoor een tachtigtal deelnemers aanwezig waren. Te gast waren een waaier van sprekers waaronder: Trees Heirbaut, Johan de Vos, Jan Vandeputte, Pieter Heymans, Eric Jonckheere en Jef Maes. Ook muzikaal werden er voordrachten gedaan door Tom De Rocker en André Wauters.

Serene herdenking voor asbestslachtoffers

De asbestproblematiek weekt heel wat emoties los in het Waasland want bijna iedereen kent iemand die aan asbestkanker is gestorven. Tal van mensen willen hun verhaal kwijt. Eén zaak komt steeds naar boven: we willen erkenning en respect voor de slachtoffers. In tal van landen (Frankrijk, Schotland, Australië, enz…) worden monumenten opgericht of herdenkingen gehouden voor de slachtoffers, vaak op initiatief van de overheid. Bij ons blijft het echter muisstil op dit vlak. Daarom organiseert de PVDA op zondag 12 november een serene herdenking voor de asbestslachtoffers in het Waasland, om 14 uur op het Westerplein.

Geslaagde kleur actie op Grote Markt voor een asbestvrij Sint-Niklaas

De PVDA kleurde vrijdag 25 augustus mee twee gigantische longen in tegen het asbeststort. De actie werd georganiseerd door buurtcomité asbeststort dicht. Het inkleuren werd zeer goed ontvangen door de deelnemers, zowel jong als oud kleurde uitbundig mee.

GEEN ZORGBEDRIJF WEL MEER KWALITATIEVE ZORG!

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Waas Zorgnetwerk, afgesplitst van het OCMW. Officieel is de reden dat men door schaalvergroting meer middelen kan inzetten. In de praktijk weten we wat dit betekent: besparen op middelen en op personeel, de deur openzetten voor uitbesteding van bepaalde onderdelen aan de privé.