Skip to content

PVDA-meldpunt: Nieuw vervoersplan zorgt voor grote problemen

PVDA-meldpunt: Nieuw vervoersplan zorgt voor grote problemen

De impact van het nieuw vervoersplan is voor heel wat inwoners immens groot.  Dat komt naar voren uit de meer dan 50 klachten die de PVDA via haar meldpunt heeft verzameld.  Mensen zijn vaak dubbel zo lang onderweg.  Scholieren komen te laat op school of moeten een uur vroeger vertrekken.  Ouders spelen vaker taxi omdat een bus niet opdaagt of een verbinding misloopt.  Kortom: dit plan werkt niet en is dringend aan herziening toe.  Vandaag trok de PVDA naar het stadhuis om de klachten te overhandigen aan de Voorzitter van de Vervoerregio en de regiomanager van De Lijn met de uitdrukkelijke vraag om deze ernstig te nemen en te zorgen voor nodige aanpassingen.  PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman dient ook een motie in op de komende gemeenteraad om vanuit de gemeenteraad extra druk te zetten.

Op minder dan 20 dagen kwamen er 52 klachten binnen via het meldpunt dat de PVDA opzette na de invoering van het nieuw vervoersplan van de Vervoerregio.

Uit een synthese van de klachten blijkt dat de impact groot is voor mensen in zeer diverse situaties: ouderen en minder mobiele mensen dreigen te vereenzamen, mensen geraken veel moeilijker op hun job, en sommige scholieren zien een auto aanschaffen nog als enige oplossing; terwijl we toch minder autoverkeer willen in de stad?

Mensen moeten nu vaak een kilometer stappen naar een bushalte

De bushaltes aan het Fabiolapark en de Voskenslaan zijn afgeschaft.  Mensen moeten vaak een kilometer stappen naar een bushalte.  Dat is ook het geval in Nieuwkerken.  Mensen uit de Nieuwkerkenstraat, Heihoekstraat, Houtzagerijstraat en nog twee wijken in de buurt hebben geen bus meer in hun straat.  Dit kan nochtans opgelost worden.  Want de bussen wachten een tiental minuten in het Wallenhof (nota bene in een woonwijk waar geen bushalte is?!)  Op die tijd kan de bus evengoed tot aan het rond punt van De Ster rijden om zo dan weer terug te keren, dan kunnen de mensen van de voorste helft van Nieuwkerken ook de bus nemen.  De bushalte aan de Timmermanslaan is afgebroken.  Er is totaal geen duidelijkheid meer waar je in de buurt nog kan op- en afstappen.  Het hangt dus van de goodwill van de chauffeur af of hij je wil meenemen.  De Hoppin-app geeft andere gegevens dan de routeplanner van De Lijn.  Wat is nu juist?  De regeling van de flexbussen is nergens terug te vinden.  Vaak zijn die bussen ook overvol.  Sint-Niklaas is ook veel moeilijker bereikbaar vanuit diverse omliggende gemeenten wat ook een negatieve impact heeft op de handelaars.  Mensen die in ploegen werken geraken niet meer terug thuis terwijl dat vroeger geen probleem was.  Oudere mensen uit de Don Boscowijk moeten erg ver stappen naar een bushalte, waardoor ze niet meer in het centrum of bij familie geraken.  Ook de Clementwijk heeft geen enkele bus meer.  Enzovoort…

Dit is nog maar een kleine greep uit de vele klachten van busgebruikers.  Een synthese van de klachten is terug te vinden op onze website.

PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman dient een motie in op de volgende gemeenteraad met de vraag om vanuit de gemeenteraad extra druk te zetten op het Stadsbestuur, de Vervoerregio, de Lijn en de Minister van Mobiliteit om ernstig werk te maken van de klachten van de busgebruikers en tegen de gemeenteraad van februari een antwoord te bezorgen op de vele klachten die worden geformuleerd. Chris Wauman: “Hoe kan de vervoerregio vandaag een ‘Feestelijk Slotevent’ organiseren terwijl honderden busgebruikers in de kou blijven staan met de nieuwe vervoersregeling? Hoe wereldvreemd kan je zijn?” De voorbije twee jaar zamelde de PVDA 3.750 handtekeningen in tegen het afschaffen van de stadsbussen en voor meer en betaalbaar openbaar vervoer. Nog nooit zamelde de partij lokaal zoveel handtekeningen in. De vele klachten die nu naar boven komen tonen aan hoeveel mensen hier van wakker liggen.

Bekijk de reportage van TV-Oost hierover op https://www.tvoost.be/nieuws/pvda-sint-niklaas-overhandigt-klachten-aan-regiomanager-van-de-lijn-163930 .

 

afgeven klachten nieuw vervoersplan, actie Sint-Niklaasactie - afgeven klachten nieuw vervoersplan, sint-niklaas

Klachten zijn blijvend welkom op ons meldpunt:

 

Vergeet ook niet onze petitie te tekenen:

petitie: de stadsbussen moeten blijven