Maak mee het verschil

Nieuws

Hernieuwing omgevingsvergunning SVK

Op 26 november 2018, was er een infovergadering op het Stadhuis over de vernieuwing van de omgevingsvergunning (zeg maar milieuvergunning) van SVK. Het is namelijk zo dat de lopende vergunning voor de activiteiten op de terreinen aan de Aarschotstraat afloopt binnen enkele maanden, half 2019. Deze hernieuwing slaat dus niet op de activiteiten op het stort aan de Langhalsbeekstraat, want de stortactiviteiten van asbestafval zijn daar definitief verboden. Daar mag SVK enkel nog onvervuild zand storten.

Dit is jouw beweging