Maak mee het verschil

Nieuws

Vijfpuntenplan voor aanpak stijgende armoede in deze corona-crisis

Vorige week gaf Dylan een pakkende getuigenis over het opgroeien in armoede. Ook in Sint-Niklaas groeien 28,8% van de kinderen op in armoede. Door de corona-crisis zal de armoede enkel maar stijgen want we staan nog maar aan het begin van een economische crisis. PVDA stelt vanavond op de gemeenteraad (25/05/2020) een concreet en structureel vijfpuntenplan voor om deze sociale crisis aan te pakken: meer middelen, invoering van een armoedetoets, oprichten sociaal buurthuis in elke wijk, invoeren stedelijke huurpremie voor mensen op wachtlijst voor sociale woning en een moratorium op uithuiszetting.

Waarom moeten buslijnen en bushaltes verdwijnen in Sint-Niklaas?

Op de commissie mobiliteit van 12 mei ll. stelde schepen Hanssens (NV-A) de nieuwe plannen voor van de vervoerregio Waasland. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, is er één ding klaar: het busnet gaat ingekrompen worden en het aantal bushaltes gaat fors verminderen. Openbaar vervoer is nochtans dè sleutel voor heel wat zaken: files, vervoersarmoede, klimaatdoelstellingen, luchtvervuiling, etc. Daarvoor zijn er meer, betere én liefst gratis bussen nodig en niet minder, vindt de PVDA.

Dit is jouw beweging