Maak mee het verschil

Nieuws

Waarom ongebruikte vuilzakken niet omwisselen voor blauwe zakken (pmd)?

PVDA Raadslid Jef Maes stelt voor om vanaf 1 juli ongebruikte grijze vuilzakken om te wisselen voor blauwe zakken (pmd). De PVDA vertrekt daarbij van het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, ook niet moet betaald worden. Dat je mensen maximaal stimuleert om vuilzakken onderling door te verkopen, vindt de PVDA normaal. Maar finaal lijkt een ruil van ongebruikte zakken niet meer dan rechtvaardig. Dat het praktisch onbegonnen werk is klopt niet. Het is al gebeurd in het verleden.

PVDA wil praktijktesten op de woonmarkt om discriminatie tegen te gaan

“Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem in Sint-Niklaas. Het Groot Woononderzoek stelt dat meer dan 1 op 5 Vlaamse verhuurders mensen van een andere origine, mensen met een handicap of mensen in armoede discrimineert ”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Daarom willen we proactieve praktijktesten invoeren voor de private huurmarkt.” Jef Maes gaat dit voorstel de komende gemeenteraad indienen. Er moeten ook sancties worden voorzien voor verhuurders en woonbureaus die na herhaalde klachten hardnekkig blijven discrimineren. “Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. We stellen voor om vooraf alle verhuurders een vorming aan te bieden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet.” De PVDA wil daarbij, net als in Gent een beroep doen op het het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning.

Dit is jouw beweging