Maak mee het verschil

Nieuws

Geen beroep tegen sluiting asbeststort

Op 21 augustus besliste minister Schauvliege om het asbeststort van SVK te sluiten, nadat SVK in beroep was gegaan tegen de beslissing van de Provincie. SVK had nog de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ondertussen is de periode om beroep aan te tekenen verstreken. Bij navraag bij deze Raad hebben we vernomen dat SVK geen beroep heeft aangetekend. 

Dit is jouw beweging