Maak mee het verschil

Nieuws

Waarom vraagt Sint-Niklaas geen subsidies aan bij OVAM voor de afbouw van asbest?

Op 20/7/2018 heeft minister Schauvliege het Vlaamse actieplan asbestafbouw goedgekeurd. Dit plan is volgens de PVDA onvoldoende ambitieus, maar het voorziet wel in een aantal instrumenten om tot een asbestveilig Vlaanderen te komen in 2040. Een van deze instrumenten is een subsidie voor lokale besturen. Tot onze verbazing moeten we vaststellen dat noch MIWA noch de stad Sint-Niklaas ingetekend hebben op deze subsidies. Een asbestafbouwplan in Sint Niklaas blijft uit.

Financies: PVDA kiest voor zorg en betaalbaar wonen

Een begroting maken is keuzes maken. 500.000 euro voor nieuw straatmeubilair vinden we een foute keuze. En hoeveel hebben de buxussen in de stationsstraat ons al gekost, nu ze voor de derde keer moeten vervangen worden? Is het nodig om 9,5 miljoen te investeren in de nieuwe vleugel van het Stadhuis? Niemand wil een torenhoge schuldenberg, ook de PVDA niet. Om het ambitieuze stadsprogramma van de PVDA in zijn totaliteit te realiseren hebben we meer middelen nodig. Maar wees gerust, de gewone mensen zullen met de PVDA géén extra belastingen moeten betalen. Ook binnen het huidige budget is heel wat mogelijk.

Dit is jouw beweging