PVDA wil dat schoolgaande jongeren veilig kunnen fietsen tijdens werken Zwaanaarde

PVDA vraagt aan het stadsbestuur om dringend de fietsveiligheid van schoolgaande jongeren in het Rioproject Zwaanaarde te garanderen en om de buurtbewoners de toelating te geven om zich te verplaatsen via de barelen van en naar Eksaarde en Klein Sinaai.

PVDA klaagt onterechte boetes van scanwagens aan

Een thuisverzorgende die een onterechte boetes in een blauwe zone krijgt. Buurtbewoners die niet langer schriftelijk verwittigd worden wanneer hun bewonerskaart is verlopen. Met meerdere boetes als gevolg door een slecht werkend systeem bij OPC. Automobilisten die slechts 8 dagen krijgen om hun boete te betalen i.p.v. de vroegere termijn van 30 dagen. En als klap op de vuurpijl, een scanwagen die zich zelf niets aantrekt van het verkeersreglement. PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman: “Het systeem van de scanwagens staat duidelijk niet op punt en moet bijgevolg worden stopgezet. We vragen ook om alle boetes in blauwe zones kwijt te schelden.”

PVDA Sint-Niklaas kritisch voor nieuw bouwproject Stationsstraat

Bouwpromotor Anthonissen plant een grootscheeps bouwproject in het gebied tussen de Stationsstraat, Casinostraat en Van Britsomstraat.  PVDA Sint-Niklaas vraagt aan het stadsbestuur om de plannen te wijzigen naar meer betaalbare sociale woningen en meer groen.  “Deze plannen staan ook haaks op het mobiliteitsplan van de stad”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman.  “En creëert onveilige toestanden voor het vele verkeer van schoolgaande jeugd.”  Wauman is trouwens niet verrast dat buurtbewoners hiertegen bezwaar indienen.

Hou Sinbad minstens open tot en met december 2025

De uitbating van Sinbad wordt verwaarloosd met problemen van hygiëne en onverwachte sluitingen tot gevolg. Doordat de bouw van het nieuwe zwembad vertraging oploopt, vroegen wij de garantie op een kwalitatieve opening van Sinbad minstens tot en met december 2025. Zowel de meerderheid als Vlaams Belang stemden tegen.

Laat de kiezer beslissen over de prestigeprojecten

Zowel de plannen van de Grote Markt als van het nieuwe zwembad moeten aangepast worden. Op amper een jaar voor de verkiezingen zou het ondemocratisch zijn om beiden snel snel aan te passen en nog door te duwen. Pas ze aan in samenspraak met de burgers, middenstand en middenveld en leg enkele alternatieven vervolgens voor aan de kiezer: dat is pas democratie!

PVDA dient klacht in tegen onbekenden voor extreemrechts vandalisme tegen haar actiecentrum

Op de gevel van De Werf, het actiecentrum van de PVDA in Sint-Niklaas, hebben onbekenden met verf de tekst 'Borms Leeft' aangebracht.  Dat gebeurde rond 2 uur in de nacht van zaterdag op zondag.  Daarbij werd ook de deur gevandaliseerd.  De PVDA dient daarop klacht in bij de politie.

Nieuwjaarsreceptie met Sofie Merckx is grootste PVDA event ooit in Waasland

De Nieuwjaarsreceptie van PVDA Waasland was met meer dan 200 aanwezigen het grootste PVDA event ooit in het Waasland. Lokale PVDA-voorzitter Chris Wauman sprak de talrijk opgekomen sympathisanten enthousiast en strijdbaar toe:

PVDA Sint-Niklaas lanceert campagne om dringend stijgende (kinder)armoede aan te pakken

Op zijn Nieuwjaarsreceptie maakt de PVDA Sint-Niklaas dit weekend de resultaten bekend van een raadpleging onder zijn leden. PVDA-voorzitter Chris Wauman: “Een overgrote meerderheid van onze leden wil dat het stadsbestuur eindelijk de (kinder)armoede in de stad prioritair aanpakt. De beelden van de daklozen in het station blijven bij velen aan het netvlies kleven.” Steeds meer mensen ondervinden zelf en in hun omgeving problemen om rond te komen. Daarom lanceert de lokale afdeling samen met federaal fractieleider Sofie Merckx een petitiecampagne om de druk op het stadsbestuur op te voeren. De PVDA koppelt daar ook vijf concrete voorstellen aan om de armoede aan te pakken.

Actie Stationsstraat met gratis soep en kaarsjes

“Tijdens deze aanslepende energiecrisis delen we deze zaterdag in de Stationsstraat een warm soepje op koude dagen en lichtjes voor de donkere dagen uit”, zegt Debby Burssens van PVDA Sint-Niklaas.  “Met deze symbolische actie willen we naar de mensen hun noden luisteren, getuigenissen verzamelen en hen ook warm maken voor onze eis om de prijzen te verlagen en blokkeren zoals in Frankrijk.  Dat moet en dat kán!”

PVDA vraagt terugdraaien privatisatie parkeerbeleid en inzetten scanwagen

PVDA is voorstander van de aanpak van zwartparkeerders, maar we zijn tegen een onmenselijke scanwagen die een heksenjacht op automobilisten organiseert en waardoor gehandicapten een deel van hun rechten verliezen. Een menselijk parkeerbeleid kan je niet overlaten aan machines, die enkel gericht is op inkomsten te genereren van mobilisten. Gemeenteraadslid Chris Wauman: "Om de druk te verhogen starten we met een petitie."