PVDA ontstemd over nieuwe tarieven voor huisvuil

PVDA Sint-Niklaas reageert ontstemd op de nieuwe tarieven voor huisvuil die gisteren bekend werden gemaakt door MIWA.  "Stijgingen van 28 tot 55% zijn geen normale indexaanpassingen maar een verdoken belastingverhoging.  Bij de invoering van diftar hadden we reeds gewaarschuwd dat de tarieven in de toekomst zouden verhogen, nu is het zover", reageert PVDA-raadslid Chris Wauman.  "We gaan aandringen op de gemeenteraad om die buitensporige stijging terug te schroeven".

PVDA steunt buurtprotest tegen kap buurtbos in Destelwijk

Na de gedeeltelijke kap van het Driegaaienbos, de verharding van landbouwgrond tussen Moerputstraat en Kallohoekstraat door uitbreiding industrieterrein (beiden behandeld op Gemeenteraad van 23 september 2022) en de plannen voor het Lindenpark, wil het stadsbestuur nu ook de kap van 6.425 m² bos faciliteren in de Destelwijk.

Besparingsplan: personeel en bevolking betaalt de rekening van prestigeprojecten

Bijna alle stadsdiensten kreunen onder een te hoge werkdruk en personeelstekort. En dan beslist dit stadsbestuur om 23 jobs te schrappen om te besparen. Wie kan dit begrijpen? Daarnaast zet ze haar politiek van de uitverkoop van stadsgebouwen verder. Dit alles om maar niet te moeten besparen op de geplande prestigeprojecten.

PVDA lanceert tienpuntenplan om wooncrisis aan te pakken en zet die kracht bij met kabouteractie aan hoofdzetel Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij

Een twintigtal leden en sympathisanten van de PVDA zakken af naar de hoofdzetel van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH).  Met kabouters in de hand protesteren ze tegen het enorme tekort aan betaalbare woningen in de stad.  “Een kabouter kan je in je tuin zetten, maar een mens heeft recht op een (t)huis!” stellen de actievoerders.  PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman lanceert een tienpuntenplan om de wooncrisis aan te pakken.  De voorzitter van de SNMH was uitgenodigd om symbolisch een kabouter en het tienpuntenplan in ontvangst te nemen, maar hij gaf niet thuis.  De actie kadert in de Werelddag van het Verzet tegen Armoede waarbij dit jaar de klemtoon wordt gelegd op betaalbaar wonen.

Recht op wonen: actie voor betaalbaar wonen!

Op zaterdag 15 oktober voert de PVDA actie in Sint-Niklaas. Centraal staat de eis voor meer sociale woningen. Want de nood aan sociale woningen is hoog in Sint-Niklaas. De prijzen (energie, supermarkt, benzine, huurprijzen ...) stijgen, maar onze lonen blijven geblokkeerd. Gevolg? Steeds meer mensen worden de armoede in geduwd en de wachtlijsten zullen enkel groeien. Vind jij dit ook onaanvaardbaar? Kom naar onze actie op zaterdag 15/10 om 11u.

Hoogbejaarde bewoner moet getuigschrift Nederlands voorleggen om in sociale woning te blijven: surrealisme troef!

SINT-NIKLAAS – De bewoners van het sociaal woonblok Krikkepitte kregen in september een brief van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting.  De boodschap?  Nu ze een jaar in hun nieuwe sociale woonst wonen, moeten ze een getuigschrift voorleggen van kennis van het Nederlands.  Heel wat bewoners zijn gepensioneerd en bewoonden voordien al een sociale woning in het Peter Benoitpark.  Zo ook een vrouw van eind in de tachtig wiens zoon PVDA-actiecentrum De Werf contacteerde om deze absurde situatie, gevolg van een besluit van de Vlaamse regering, aan te klagen.

PVDA wil Driegaaienbos integraal behouden en openbaar maken

De PVDA vraagt het stadsbestuur om het Driegaaienbos integraal te behouden (zoals voorzien in het masterplan), het bos toegankelijk te maken voor iedereen (zoals in 2021 goedgekeurd door het college op vraag van de vorige projectontwikkelaar) en om wel degelijk 25% sociale woningen te voorzien (zoals vereist in het masterplan en de stedelijke verordening).

Stadsbestuur Sint-Niklaas gaat 40.000 m² landbouwgrond verharden door uitbreiding industrieterrein

De PVDA heeft geen begrip voor de uitbreiding van het industrieterrein tussen de Passtraat-Moerputstraat-Kallohoekstraat.  We moeten net onze open ruimte bewaren en koesteren!

Wel geld voor camera’s, niet voor parkwachters en straathoekwerkers

Het stadsbestuur wil honderduizenden euro’s investeren in camerabewaking, terwijl ze bespaart op parkwachters, straathoekwerkers, enz.  PVDA wil dat het stadsbestuur investeert in mensen i.p.v. belastinggeld door te sluizen naar de privé beveiligingssector.

Stadsbestuur wil centrum leven inblazen met prestigeprojecten, maar gaat voorbij aan de energiecrisis, armoede en bereikbaarheid.

De PVDA is teleurgesteld in het nieuwe kernversterkende beleidsplan van het stadsbestuur.  Het steunt vooral op de verwezenlijking van de reeds geplande prestigeprojecten, maar voorziet geen concrete steun voor onze lokale horeca en handelaars.  Daarnaast gaat het totaal voorbij aan de realiteit van de energie- en koopkrachtcrisis en de groeiende armoede.  PVDA lanceerde alvast meerdere constructieve voorstellen.