Skip to content

Kattenopvang Waasland wint Harteklopprijs 2023

Kattenopvang Waasland wint Harteklopprijs 2023

Jaarlijks reikt PVDA Waasland de Harteklopprijs uit.  De prijs, die dit jaar voor de negende keer wordt uitgereikt, gaat naar het verdienstelijkste sociale initiatief van het afgelopen jaar.  Het publiek kon stemmen van half december tot eind januari 2024.  De trofee gaat deze keer naar “Kattenopvang Waasland”.

Kattenopvang Waasland is een zeer waardevol initiatief dat zich inzet voor de zwerfkatten­problematiek in verschillende gemeentes in het Waasland.  Ze zoeken voor elk katje een geschikte thuis, gezien euthanasie geen optie is.  Ze draaien voor 100% op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften.

De trofee werd in ontvangst genomen door Evy Waltens, de voorzitter, en Anja De Vylder, een van de vele vrijwilligers die als opvanggezin helpt.  Evy Waltens: “Ik wil iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.  We zijn zeer vereerd met de overwinning.  We willen van de gelegenheid ook gebruik maken om iedereen uit te nodigen voor onze 11e Pannen­koeken­slag op 25 februari en een oproep doen voor vrijwilligers: we kunnen nog extra handen gebruiken voor de opvang van de vele zwerfkatjes in onze regio.”

PVDA-voorzitter Chris Wauman: “De drie andere genomineerden waren ook zeer waardevolle kandidaten en stranden allemaal samen op een eervolle tweede plaats met slechts enkele stemmen verschil.”  Naast Kattenopvang Waasland waren ook Stoff vzw, het ‘Platform voor meer en betere kinderopvang’ en de ‘Samenwerking Stille Wake voor Gaza’ genomineerd:

  • Stoff vzw wil een stem geven aan de vele asbestslachtoffers in de regio van het Land van Waas.  De vzw wil luisteren naar wat verzwegen wordt, de kennis over de ziekte documenteren en ter beschikking stellen en een levend monument bouwen om de slachtoffers te herdenken.
  • Het ‘Platform voor meer en betere kinderopvang’ werd opgericht door het Collecti.e.f 8 Maars Sint-Niklaas van de vakbonden ABVV en ACV en vrouwenbewegingen zoals Zelle.  Ze brachten ouders, kinderverzorgsters en kinderen samen om bellen te blazen om zowel op Vlaams als op lokaal niveau te zorgen voor meer en kwalitatief betere kinderopvang.
  • De ‘Samenwerking Stille Wake voor Gaza’ van ACV, ABVV, VLOS, Sint-Niklaas zonder Racisme, Intal, Vrede vzw en verschillende andere organisaties bracht duizend mensen op de been in Sint-Niklaas om op een vreedzame manier te eisen dat de genocide in Gaza zou stoppen.  Het was een breed gedragen initiatief dat alle vredelievende mensen in het Waasland samen bracht voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en voor een Vrij Palestina.