Skip to content

SVK moet betalen om terreinen asbestveilig te maken

SVK moet betalen om terreinen asbestveilig te maken

Vorige week kondigde Minister van Leefmilieu Zuhal Demir aan dat ze een grote schadevergoeding eist van SVK ‘wegens het schenden van de algemene zorgvuldigheidsnorm’.  “Een moedige beslissing,” stelt Jef Maes, actievoerder en ex-gemeenteraadslid van PVDA.  “Want het wordt tijd dat SVK voor zijn verantwoordelijkheid wordt gesteld om de terreinen asbestvrij te maken en de asbestslachtoffers te vergoeden.”

Aanleiding voor de eis van de Minister is een agendapunt op de algemene vergadering van SVK op 17 januari 2024.  Jef Maes (PVDA): “Wij vrezen al een tijdlang dat SVK de luttele nog winstgevende activiteiten en gronden gaat onderbrengen in een aparte vennootschap en de zwaarst vervuilde gronden in een andere.  Met als doel gronden te verkopen en de belastingbetaler te doen opdraaien voor de historische vervuiling.  Maar ongeacht of dit plan nu wordt doorgevoerd, vinden we het belangrijk dat SVK verplicht wordt tot het betalen van een schadevergoeding voor de historische vervuiling die het heeft aangericht.  Het mag niet gebeuren dat uiteindelijk OVAM, dus de belastingbetaler, moet opdraaien voor de sanering van de terreinen.  Daarom moet de minister haar eis concreet maken.  Het mag niet bij woorden blijven.  Maar ook de vele slachtoffers in onze streek moeten door SVK worden vergoed voor het aangedane leed.”

De PVDA vraagt ook dat minister Demir de opdracht geeft aan OVAM om een raming te maken van de kosten die nodig zullen zijn om het bedrijf en de terreinen daarrond asbestveilig te maken.  Op die manier kan een provisie worden aangelegd door het bedrijf om de sanering te financieren.

JEF MAES: “DE BUIZENAKKER, SYMBOOL VOOR DE ENORME ASBEST­VERONTREINIGING, MOET DRINGEND GESANEERD WORDEN.”

De ‘buizenakker’ is het meest verontreinigde stuk van de terreinen en staat symbool voor de enorme verontreiniging van de SVK-terreinen.  “De buizenakker bestaat al sinds jaren, vlak achter de woningen van de Hazewindstraat”, zegt Jef Maes, actievoerder en ex-gemeenteraadslid voor PVDA in Sint-Niklaas.  “Men stapelde er buizen op die niet konden verkocht worden vanwege mankementjes.  Een hoekje af of een barstje.  Juist dan is asbest gevaarlijk.  Overal elders in de wereld zouden deze buizen grote onrust veroorzaken.  Maar blijkbaar niet in Sint-Niklaas.  Deze buizenakker moet dringend gesaneerd worden.”  Ook de hangar die zwaar beschadigd werd bij de Pinksterstorm in 2014 vormt een groot risico.  In de asbestplaten zijn grote gaten geslagen, maar tien jaar later liggen deze platen nog altijd te verweren op het dak van deze hangar.  Deze hangar ligt maar enkele tientallen meter achter de huizen van de Aerschotstraat en vormen dus een gevaar voor de omwonenden.  “SVK heeft wel degelijk de plicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en voor de omwonenden en moet haar terreinen asbestveilig maken,” stelt Jef Maes.

“HET STADSBESTUUR MOET EEN ACTIEVE ROL GAAN SPELEN TER VERDEDIGING VAN DE VELE ASBESTSLACHTOFFERS”

“Het is ook belangrijk dat het stadsbestuur een actieve houding aanneemt en onderzoekt of het zich burgerlijke partij kan stellen voor de schade die is aangericht aan de omgeving en aan de vele asbestslachtoffers in Sint-Niklaas.”  PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman zal dit alles aankaarten op de gemeenteraad eind januari.