Terug parking voor mindervaliden aan Fabiolapark blok 3

Aan het Fabiolapark blok 3 worden op dit ogenblik werken uitgevoerd. Door deze werken zijn de parkeerplaatsen voor minder validen niet beschikbaar. Bewoners van het appartementsgebouw brachten PVDA gemeenteraadslid Jef Maes hiervan op de hoogte. Deze nam contact op met de schepen van mobiliteit en de stadsdiensten.

Waarom ongebruikte vuilzakken niet omwisselen voor blauwe zakken (pmd)?

PVDA Raadslid Jef Maes stelt voor om vanaf 1 juli ongebruikte grijze vuilzakken om te wisselen voor blauwe zakken (pmd). De PVDA vertrekt daarbij van het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, ook niet moet betaald worden. Dat je mensen maximaal stimuleert om vuilzakken onderling door te verkopen, vindt de PVDA normaal. Maar finaal lijkt een ruil van ongebruikte zakken niet meer dan rechtvaardig. Dat het praktisch onbegonnen werk is klopt niet. Het is al gebeurd in het verleden.

PVDA wil praktijktesten op de woonmarkt om discriminatie tegen te gaan

“Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem in Sint-Niklaas. Het Groot Woononderzoek stelt dat meer dan 1 op 5 Vlaamse verhuurders mensen van een andere origine, mensen met een handicap of mensen in armoede discrimineert ”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Daarom willen we proactieve praktijktesten invoeren voor de private huurmarkt.” Jef Maes gaat dit voorstel de komende gemeenteraad indienen. Er moeten ook sancties worden voorzien voor verhuurders en woonbureaus die na herhaalde klachten hardnekkig blijven discrimineren. “Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. We stellen voor om vooraf alle verhuurders een vorming aan te bieden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet.” De PVDA wil daarbij, net als in Gent een beroep doen op het het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning.

12 hectare bos minder op 10 jaar tijd in Sint-Niklaas

Op 10 jaar tijd is het bosbestand in Sint-Niklaas met 12 hectare verminderd. Dat blijkt uit cijfers van BELSTAT, opgevraagd door gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). Sint-Niklaas volgt hiermee de negatieve trend van heel Vlaanderen. De PVDA dringt aan bij het stadsbestuur om toe te zien dat bestaand bosgebied behouden blijft en zelf heel wat meer in te zetten op het aanleggen van bossen.

Door gigantisch waterlek al meer dan 100.000 liter drinkwater in de riool

"Wij worden gevraagd om zuinig te zijn met water, maar hier is al 6 weken een lek in de waterleiding en dat water stroomt gewoon de riool in.’ Deze buurtbewoner uit de Kleibeekstraat (oprit naar Aquafin) belt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes omdat hij het beu is om elke dag drinkbaar water te zien wegstromen. ‘Wij moeten alsmaar meer betalen voor ons water, maar de Watergroep laat het water gewoon in de riool weglopen. Hoe durven ze!"

Geen asbest vlakbij Hoge Heerweg

Er heerst opnieuw ongerustheid over aanvraag voor asbestopslag in Sint-Niklaas. Na het verzet en de overwinning tegen het asbeststort van SVK dreigt er nu opnieuw een asbestopslagplaats te komen in Sint-Niklaas vlak bij huizen in Hoge Heerweg straat. Voor de eventuele vergunning word gegeven organiseerde het stadsbestuur een infoavond op 9 mei.

PVDA vraagt ernstig onderzoek naar treinramp in Sinaai

“We zijn hier maar nipt aan een ramp ontsnapt.” Dat is het gevoel dat overheerst bij de mensen van Sinaai die in de buurt van de spoorweg wonen. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig stond er niemand op het perron van het station en zijn de wagons met het gevaarlijke en ontvlambare ethyleenoxide ongeschonden gebleven. De PVDA vraagt dan ook een grondig onderzoek naar de oorzaken van het ongeval en hoe dit in de toekomst kan voorkomen worden.

PVDA wil verbod op wegwerpplastic tijdens evenementen

Nu opnieuw bezorgde burgers een oplossing vragen voor de plasticvervuiling via Mei Plasticvrij en de Plastic Attack op zaterdag 4 mei, dient PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes een voorstel in voor een verbod op het gebruik van wegwerpplastic tijdens alle evenementen op openbare plaatsen. “Voorkomen is beter dan genezen en ook lokaal kan je heel wat doen: wij willen van Sint-Niklaas de eerste ‘Plasticvrije Stad’ in Vlaanderen maken.”

Beleidsplan Sint-Niklaas: weinig echte verandering – oude wijn in nieuwe zakken.

Reactie van de PVDA op het beleidsplan van de stad 2019-2024

Het Stadsbestuur (NV-A, Groen, Open VLD) heeft haar beleidsprogramma 2019-2014 bekend gemaakt1. Maar als je dit plan doorneemt dan is de vraag of je dit eigenlijk wel een beleidsplan kan noemen. Voor de PVDA is dit eerder een intentieverklaring met heel veel bla bla, maar met weinig concrete doelstellingen. Een soort nieuwjaarsbrief met tal van beloften waarvan iedereen weet dat de helft niet gaat gerealiseerd worden.

850 handtekeningen om armoede ernstig aan te pakken.

Vandaag overhandigde een delegatie van de PVDA Sint-Niklaas meer dan 850 petitiekaartjes aan schepen Sofie Heyrman (welzijn) met de vraag aan het stadsbestuur om de armoede in de stad ernstig aan te pakken. Hiermee wil de PVDA haar voorstellen kracht bij zetten: betaalbaar wonen door 1000 nieuwe sociale woningen te bouwen, en recht op water voor iedereen. Heel wat stadsgenoten zijn bekommerd om de gestegen armoede in de stad. De PVDA ziet in het nieuwe beleidsplan geen ommekeer.

Doe je mee?