Sint-Niklaas asbestbedrijf SVK gaat niet in beroep en moet binnen het jaar asbeststort veilig afdekken

Na een veroordeling voor de rechtbank bijt SVK voor een tweede keer in het zand. Minister Demir verplicht het vroegere asbestverwerkende bedrijf om het asbeststort vlak bij een woonwijk in Sint-Niklaas binnen het jaar veilig af te dekken. Na deze twee beslissingen gooien SVK en zijn directeur Walter Verhaert de handdoek in de ring en gaan ze niet in beroep tegen het belangrijke vonnis van de rechtbank in Dendermonde.

PVDA vraagt om terugbetaling vuilzakken snel te regelen

In de maand juli konden inwoners van Sint-Niklaas volledige rollen ongebruikte vuilniszakken terugbrengen omdat op dat ogenblik de diftar-container in gebruik werd genomen. Op het ontvangstbewijs staat vermeld dat het bedrag binnen de drie maanden zou worden terugbetaald. Wat blijkt vandaag, meer dan 4 maanden later? De mensen  hebben nog steeds geen cent ontvangen. PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes vroeg op de commissie van de verantwoordelijke schepen Baeyens (NVA) waarom dit nog niet gebeurde.  De schepen bevestigde dat de betrokken diensten achterstand hebben opgelopen. Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen rekening gehouden met de omvang van het werk om deze operatie vlot en tijdig te laten verlopen. 

Betaalbaar zwemmen of prestigeproject?

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil het stedelijk zwembad Sinbad sluiten, afbreken en vervangen door een groot privaat zwembad zoals in Beveren. De PVDA vindt het onbegrijpelijk dat Sinbad moet sluiten en pleit voor een tweede openbaar en betaalbaar zwembad. Hierbij de (verkorte) tussenkomst van PVDA gemeenteraadslid Jef Maes op de extra gemeenteraad van 2 december 2019.

Onbegrijpelijk dat groene long verdwijnt door groene schepen

Maar liefst zes hectare waardevol landbouw- en natuurgebied wordt omgevormd tot een verhard bedrijventerrein. Dat besliste de gemeenteraad op 22 november door alsnog het RUP Heimolenstraat goed te keuren. PVDA vindt het onbegrijpelijk dat een groene schepen dit plan doorvoert zonder steun van de bevolking en tegen diverse juridische adviezen in.

Verhoging van tarieven MIWA-containerparken is asociaal en gaat tot meer sluikstorten leiden

De PVDA vindt het onrechtvaardig dat MIWA de tarieven van zijn containerparken in 2020 gaat verhogen. Dit is een verdoken belastingverhoging voor de gewone burger en gaat het sluikstorten in de hand werken. “Als we echt een circulaire economie willen, dan moeten we de mensen stimuleren om naar het containerpark te gaan. Dat doe je door het zoveel mogelijk gratis te maken,” stelt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes.

PVDA vraagt live streaming van gemeenteraad en gaat er zelf mee van start.

Afgelopen vrijdag op 25 november vroeg de PVDA aan het Sint-Niklase stadsbestuur om de gemeenteraad live te streamen. Nadat veel andere steden zoals Gent, Antwerpen en Kortrijk een livestream invoerde kan Sint-Niklaas anno 2019 niet achterblijven. Dit is geen voorstel van oppositie tegenover meerderheid. Dit gaat puur over democratie en participatie. Om de vraag kracht bij te zetten en om te laten zien wat voor een bereik zo'n livestream zou hebben starte de PVDA alvast zelf met een live uitzetting. Helaas stemde de voltallige meerderheid tegen het voorstel, zij onderzoeken wel of eventueel een audiostream mogelijk zou zijn. De verschillende live tussenkomsten die werden gemaakt kan u hier volledig herbekijken.

Chris Wauman verkozen tot nieuwe voorzitter PVDA Sint- Niklaas

Chris Wauman is zondag op een ledenbijeenkomst door de leden van PVDA Sint-Niklaas verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling Sint-Niklaas. Hij volgt Jef Maes op die de voorbij drie jaar het voorzitterschap heeft opgenomen.

Stadsbestuur organiseert de grote uitverkoop

Het stadsbestuur gaat de ophaling van de blauwe zakken (pmd) overhevelen naar de privé. Dat heeft ze bekend gemaakt aan het personeel. Ook de dienst van de parkeerwachters wordt vanaf 2021 geprivatiseerd. “Wij vinden het ongehoord dat het stadsbestuur de grote uitverkoop organiseert. En dat zonder de gemeenteraad te informeren,” reageert PVDA gemeenteraadslid Jef Maes. “Alles wat waardevol is wordt afgestoten. Allemaal om de nieuwe “gouden” vleugel van het stadhuis die meer dan 12 miljoen euro kost, te betalen.”

Zwembad moet betaalbaar en openbaar blijven!

De kogel is door de kerk: het stadsbestuur van Sint-Niklaas kiest net als Beveren en Temse voor een privaat zwembad. Het wordt een zogenaamde pps, een publiek-private samenwerking. Daarbij zou Sinbad, het huidige publieke zwembad worden gesloten. Dat er nood is aan meer zwemgelegenheid in de stad is bekend. Maar de PVDA wil dat zwemmen voor jong en oud betaalbaar blijft en dat onze stadsdiensten niet uitverkocht worden aan de privé.

PVDA wijst plastic producenten op hun plicht!

Door de invoering van de nieuwe blauwe zak worden we met veel meer plastieken verpakkingen geconfronteerd dan vroeger. Recyclage alleen volstaat niet. We moeten het probleem bij de bron aanpakken! Daarom roept PVDA het stadsbestuur op om de motie van de VVSG en Interafval te steunen om plastic producenten tot actie aan te zetten.

Doe je mee?