Verbod voor vrachtwagens bij begin en einde scholen

De PVDA pleit om in onze binnenstad een verbod op vrachtwagen in te stellen bij het begin en einde van de scholen, gekoppeld aan een versneld onderzoek naar het opzetten van een stadsdistributienetwerk om zwaar vrachtverkeer uit het centrum zoveel mogelijk te kunnen vervangen. Het doel? Ervoor zorgen dat kinderen en scholieren veilig naar de school kunnen fietsen en ouders niet overschakelen op de auto omwille van de onveilige situatie.  

Wanneer terug parkwachters in het Stadspark?

Naar aanleiding van het incident in het stadspark op 12 september, wil de PVDA dringend de parkwachters terug in het stadspark. Als mensen niet meer veilig in het park kunnen verblijven, dan moet er worden opgetreden. Het stadspark is de belangrijkste open groene ruimte in het centrum van de stad en iedereen, zowel families als jongeren moeten zich daar veilig kunnen voelen. Daarvoor is er toezicht nodig. Dat toezicht was er vroeger, dankzij de parkwachters, maar die zijn al twee jaar afgeschaft.

PVDA pleit voor een mobiel recyclagepark in Sint-Niklaas

PVDA vraagt aan het stadsbestuur om in Sint-Niklaas, in navolging van andere steden, een mobiel recyclagepark op te zetten. In zo’n mobiel containerpark kunnen bewoners terecht met spullen waarmee ze anders naar een gewoon recyclagepark moeten. Uiteraard kan dit enkel voor kleine, draagbare hoeveelheden. Op die manier kunnen mensen zonder auto ook gemakkelijker hun spullen laten recycleren en zorgen we ervoor dat nog minder afval bij het restafval terecht komen. Het bevordert dus het sorteren en ontmoedigt het sluikstorten.

PVDA vindt plan vervoerregio Waasland nog steeds een afbouw van ons openbaar vervoer

De Vervoerregio Waasland heeft haar definitieve plannen bekend gemaakt. De PVDA ziet een paar van zijn opmerkingen gerealiseerd, dankzij het breed gedragen protest. Maar de plannen om de stadsbussen af te bouwen blijven een doorn in het oog van deze linkse partij. Overal in Europa kiezen steden voor meer en vaak gratis openbaar vervoer. Kleine, elektrische bussen die randparkings verbinden met het centrum van de stad, om files en ongezonde lucht te verminderen. Hier kiest de Lijn en het Stadsbestuur (N-VA, Open VLD én Groen) voor minder openbaar vervoer. Dit vindt de PVDA een stap terug in de uitbouw van de leefbaarheid van onze stad.

Kinderarmoede stijgt verder naar ongekende hoogte in Sint-Niklaas

Kind en gezin heeft recent de gegevens van de kansarmoede in 2019 gepubliceerd. In Sint-Niklaas stijgt het aantal kinderen dat in kansarmoede opgroeit jammer genoeg verder tot 24.8%. In Nieuwkerken is er zelfs meer dan een verdubbeling op 2 jaar van 5,5% naar 13,3%. Enkel Antwerpen, Gent en Oostende hebben slechtere cijfers als centrumstad. PVDA Sint-Niklaas vraagt aan het stadsbestuur om dringende maatregelen te nemen om de (kinder)armoede fors terug te dringen en formuleert daarvoor twee eenvoudige voorstellen.

PVDA: stadsbuslijn is een toegift, maar waarom stadsbusnet niet behouden?

Wat denkt de PVDA van het nieuwe voorstel voor het busplan? Het is een stap vooruit, maar waarom niet behouden waar heel de bevolking achter staat, nl. de stadsbussen? Een analyse in 12 punten.

PVDA legt praktijktesten opnieuw op tafel in Sint-Niklaas

Een jaar nadat PVDA gemeenteraadslid Jef Maes een voorstel voor praktijktesten op de agenda van de gemeenteraad zetten, legt hij het voorstel opnieuw op tafel. Jef Maes: “Toen waren blijkbaar niet alle geesten al rijp. Vandaag is er heel wat veranderd in de wereld. Wereldwijd zijn er momenteel anti-racisme betogingen. Ook in Sint-Niklaas is er een generatie die discriminatie en racisme niet langer pikt. Hun stem wil ik met dit voorstel ook laten horen in de gemeenteraad.”

PVDA overhandigt 925 handtekeningen voor het behoud van stadsbussen aan stadsbestuur

De PVDA verzet zich tegen het plan om het stadsbusnet te schrappen en het aantal bushaltes te verminderen. Vandaag overhandigt ze meer dan 900 handtekeningen, die de partij inzamelde in volle corona-tijdperk, aan burgemeester Dehandschutter en schepen van mobiliteit Hanssens voor het behoud van de stadsbussen.

De PVDA-visie op Openbaar Vervoer in Sint-Niklaas

Minder bussen? Het kan anders. Hierbij het alternatief van de PVDA voor de systematische afbouw van de buslijnen. Doel is om de vele problemen aan te pakken: de files, de toenemende verkeersarmoede, de slechte luchtkwaliteit, het verminderen van de co2 uitstoot, het drukke autoverkeer in de stad, enz…

Sint-Niklaas maakt vreedzame vuist tegen racisme

Vandaag maakten enkele jongeren samen met de PVDA Sint-Niklaas een vreedzame vuist tegen racisme met krijttekeningen op de Grote Markt en op diverse plaatsen in de stad. “Wat in Amerika gebeurt, raakt ons diep. Racisme is ook bij ons alom tegenwoordig, maar dat wordt vaak doodgezwegen. Met onze actie willen we alle slachtoffers van racisme aanmoedigen om erover te praten, en de ogen en harten openen van iedereen”, zeggen initiatiefnemers Jelle Millet en Steve Evans.