PVDA Sint-Niklaas trekt met SolidariTeams naar rampgebieden

Dit weekend trok PVDA Sint-Niklaas met een team van 23 vrijwilligers naar Angleur en Chenée. “We ruimden puin in een gemeenschapscentrum en lokale bibliotheek, en hielpen daarna Abdullah met zijn huis in Chenée. Onderweg hielpen we slachtoffers met kleine klusjes”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes die mee ging helpen. “Komende zondag organiseren we voor de vierde keer een SolidariTeam vanuit Sint-Niklaas.”

PFOS-vervuiling in Sint-Niklaas: PVDA wil dat stadsbestuur eieren onderzoekt en bloedstalen laat afnemen

De milieucrisis rond PFOS heeft ook zijn effecten in Sint-Niklaas. Want onze stad ligt in de straal van 15 km rond 3M in Zwijndrecht. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dringt bij het stadsbestuur aan om de gevolgen van deze kankerverwekkende vervuiling ernstig te onderzoeken. Ook de historische vervuiling in de textielindustrie moet grondig worden onderzocht. “Het stadsbestuur heeft al enkele goede maatregelen genomen, maar er moet meer onderzoek komen. En waar kan de bevolking terecht met vragen en bezorgdheden?” stelt Maes op de gemeenteraad.

Hoe de PFOS-crisis aanpakken in Sint-Niklaas?

In De Standaard van 11 juni verscheen een onthutsend bericht over de PFOS-vervuiling, tot zelfs in Sint-Niklaas. Thomas Goorden, de man die de zaak naar boven bracht, spreekt over een crisis die wellicht groter is dan de dioxinecrisis. Het lijkt ons dan ook belangrijk dat we dit op een zeer ernstige manier aanpakken, ook in Sint-Niklaas.

PVDA reageert vol onbegrip: SVK mag dan toch van de provincie drie keer meer kwik lozen dan de wettelijk norm.

Het Provinciebestuur geeft dan toch toestemming aan SVK om de wettelijke norm voor kwiklozing fors te overschrijden, ondanks de vele bezwaarschriften van milieubewuste burgers. SVK had een aanvraag ingediend om de norm voor kwik in haar afvalwater met 300% te verhogen. PVDA reageert vol onbegrip: “Kwik is een zeer gevaarlijk metaal dat via het water in de voedselketen kan belanden. Waarom moet SVK zich niet zoals alle bedrijven houden aan de wettelijke norm?” De PVDA overweegt beroep aan te tekenen bij de minister van Leefmilieu.

De leegstand bij sociale woningen blijft stijgen in Sint-Niklaas: wat gaat het stadsbestuur doen?

“Elke leegstaande woning is iemand meer op de wachtlijst. Zorgen voor meersociale woningen, dat moet het uitgangspunt zijn van het beleid. Waarom kanhier niet wat in Turnhout wel kan?”, vroeg PVDA-gemeenteraadslid Jef Maesaan schepen Callaert (N-VA).

Welke 83 bushaltes worden geschrapt en wie komt in de kou?

In het nieuwe busplan van de vervoerregio worden 83 bushaltes geschrapt in Sint-Niklaas. Dit is een ware kaalslag voor het openbaar vervoer. Maar wat betekent dat concreet voor de busgebruiker? De PVDA heeft deze bushaltes op een rijtje gezet en uitgezet op een kaart waardoor de impact concreet in beeld wordt gebracht. “Busgebruikers beseffen niet wat hen te wachten staat. Ze moeten meer informatie krijgen èn betrokken worden,” zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. Zie hier:• Kaart met bushaltes die verdwijnen:• Lijst met bushaltes die verdwijnen

PVDA maakt van de Ankerstraat een Regenboogstraat

“Wij toveren op deze Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT ) de Ankerstraat om tot Regenboogstraat, in het verlengde van ons Regenboogzebrapad op de Grote Markt”, zegt Debby Burssens. Niet toevallig de Ankerstraat, want daar huist het PVDA-Actiecentrum De Werf dat eind vorig jaar de deuren opende. “Wij tekenden in op de oproep van Casa Rosa, het Oost-Vlaams Regenbooghuis, om straatnaambordjes ‘Zonder LGBTI+-haat straat’ op te hangen en gingen langs bij alle handelaren.”

PVDA: als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?

De gemeenteraad van Sint-Niklaas is in april vroegtijdig moeten stopgezet worden. Dit omdat door de avondklok de zitting niet meer door het publiek kon gevolgd worden. De regels van de Vlaamse Overheid schrijven voor dat er dan een videostreaming moet zijn van de gemeenteraad om de openbaarheid te garanderen. Een audiostreaming, zoals nu gebeurt, is niet voldoende. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dient dan ook zijn voorstel tot het live streamen van de gemeenteraad opnieuw in bij de volgende gemeenteraad. “Als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?”

145 bushaltes verdwijnen in het Waasland: een ware kaalslag!

Een op de zes bushaltes verdwijnt in het Waasland. Dat antwoordde minister Lydia Peeters op een vraag van PVDA-fractieleider Jos D’Haese in het Vlaams parlement. “Dit is geen aanpassing meer, maar een kaalslag van ons openbaar vervoer”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes uit Sint-Niklaas die de gemeenteraad hierover opnieuw zal interpelleren. “In Zele verdwijnen maar liefst 16 bushaltes, in Sint-Gillis-Waas 14 bushaltes en in Sint-Niklaas 83 bushaltes. Terwijl openbaar vervoer net een hefboom is in de strijd tegen de toenemende armoede en de klimaatopwarming”, aldus een verontwaardigde Maes.

COVID-Afdelingen AZ Nikolaas winnen de Harteklop-Prijs 2020

Vandaag overhandigde PVDA-voorzitter Chris Wauman de zesde Harteklop-Prijs aan Dirk Andries, hoofdverpleegkundige van de afdeling intensieve zorgen van AZ Nikolaas. Hij nam de prijs in ontvangst namens de vele covid-afdelingen van AZ Nikolaas. Naar jaarlijkse gewoonte reikt de PVDA Waasland deze prijs uit aan een initiatief dat “onze harten sneller deed slaan” het voorbije jaar. Er waren vier projecten genomineerd, maar het publiek koos met voorsprong de covid-afdelingen van het AZ Nikolaas als meest “hartroerende project” van het voorbije jaar.