PVDA: stadsbuslijn is een toegift, maar waarom stadsbusnet niet behouden?

Wat denkt de PVDA van het nieuwe voorstel voor het busplan? Het is een stap vooruit, maar waarom niet behouden waar heel de bevolking achter staat, nl. de stadsbussen? Een analyse in 12 punten.

PVDA legt praktijktesten opnieuw op tafel in Sint-Niklaas

Een jaar nadat PVDA gemeenteraadslid Jef Maes een voorstel voor praktijktesten op de agenda van de gemeenteraad zetten, legt hij het voorstel opnieuw op tafel. Jef Maes: “Toen waren blijkbaar niet alle geesten al rijp. Vandaag is er heel wat veranderd in de wereld. Wereldwijd zijn er momenteel anti-racisme betogingen. Ook in Sint-Niklaas is er een generatie die discriminatie en racisme niet langer pikt. Hun stem wil ik met dit voorstel ook laten horen in de gemeenteraad.”

PVDA overhandigt 925 handtekeningen voor het behoud van stadsbussen aan stadsbestuur

De PVDA verzet zich tegen het plan om het stadsbusnet te schrappen en het aantal bushaltes te verminderen. Vandaag overhandigt ze meer dan 900 handtekeningen, die de partij inzamelde in volle corona-tijdperk, aan burgemeester Dehandschutter en schepen van mobiliteit Hanssens voor het behoud van de stadsbussen.

De PVDA-visie op Openbaar Vervoer in Sint-Niklaas

Minder bussen? Het kan anders. Hierbij het alternatief van de PVDA voor de systematische afbouw van de buslijnen. Doel is om de vele problemen aan te pakken: de files, de toenemende verkeersarmoede, de slechte luchtkwaliteit, het verminderen van de co2 uitstoot, het drukke autoverkeer in de stad, enz…

Sint-Niklaas maakt vreedzame vuist tegen racisme

Vandaag maakten enkele jongeren samen met de PVDA Sint-Niklaas een vreedzame vuist tegen racisme met krijttekeningen op de Grote Markt en op diverse plaatsen in de stad. “Wat in Amerika gebeurt, raakt ons diep. Racisme is ook bij ons alom tegenwoordig, maar dat wordt vaak doodgezwegen. Met onze actie willen we alle slachtoffers van racisme aanmoedigen om erover te praten, en de ogen en harten openen van iedereen”, zeggen initiatiefnemers Jelle Millet en Steve Evans.

Vijfpuntenplan voor aanpak stijgende armoede in deze corona-crisis

Vorige week gaf Dylan een pakkende getuigenis over het opgroeien in armoede. Ook in Sint-Niklaas groeien 28,8% van de kinderen op in armoede. Door de corona-crisis zal de armoede enkel maar stijgen want we staan nog maar aan het begin van een economische crisis. PVDA stelt vanavond op de gemeenteraad (25/05/2020) een concreet en structureel vijfpuntenplan voor om deze sociale crisis aan te pakken: meer middelen, invoering van een armoedetoets, oprichten sociaal buurthuis in elke wijk, invoeren stedelijke huurpremie voor mensen op wachtlijst voor sociale woning en een moratorium op uithuiszetting.

Waarom moeten buslijnen en bushaltes verdwijnen in Sint-Niklaas?

Op de commissie mobiliteit van 12 mei ll. stelde schepen Hanssens (NV-A) de nieuwe plannen voor van de vervoerregio Waasland. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, is er één ding klaar: het busnet gaat ingekrompen worden en het aantal bushaltes gaat fors verminderen. Openbaar vervoer is nochtans dè sleutel voor heel wat zaken: files, vervoersarmoede, klimaatdoelstellingen, luchtvervuiling, etc. Daarvoor zijn er meer, betere én liefst gratis bussen nodig en niet minder, vindt de PVDA.

PVDA zet met krijttekeningen onze corona-helden in de bloemetjes

Leden van PVDA Sint-Niklaas hebben op verscheidene plaatsen in de stad krijttekeningen aangebracht. Daarmee eren ze werknemers van verschillende sectoren die tijdens de coronacrisis het beste van zichzelf blijven geven.

PVDA overhandigt 160 mondmaskers aan VLOS en honderdtal wenskaarten aan wzc Lindehof in Belsele

Mensen zonder papieren zijn een vergeten groep tijdens deze coronacrisis. Toen de PVDA de oproep van VLOS zag zijn onze vrijwilligers meteen aan de slag gegaan en op dinsdag 12 mei heeft voorzitter Chris Wauman 160 zelfgemaakte mondmaskers overhandigd. Daarnaast is de PVDA op woensdag 13 mei een honderdtal wenskaarten en kindertekeningen gaan afgeven aan wzc Lindehof.

PVDA vraagt dat politie altijd direct wordt verwittigd bij zwaar grensoverschrijdend gedrag

Net voor de corona-lockdown is er een zwaar grensoverschrijdend incident geweest in het SINBAD. Een man viel een vrouw lastig door tot tweemaal toe naast haar te gaan staan al masturberend. Deze zaak is onderzocht door de politie en overgemaakt aan het parket, maar is geseponeerd omdat de dader niet kon worden geïdentificeerd. Daarom vraagt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dat de procedure in het zwembad wordt aangepast en het personeel voortaan direct de politie verwittigt.

Doe je mee?