PVDA reageert vol onbegrip: SVK mag dan toch van de provincie drie keer meer kwik lozen dan de wettelijk norm.

Het Provinciebestuur geeft dan toch toestemming aan SVK om de wettelijke norm voor kwiklozing fors te overschrijden, ondanks de vele bezwaarschriften van milieubewuste burgers. SVK had een aanvraag ingediend om de norm voor kwik in haar afvalwater met 300% te verhogen. PVDA reageert vol onbegrip: “Kwik is een zeer gevaarlijk metaal dat via het water in de voedselketen kan belanden. Waarom moet SVK zich niet zoals alle bedrijven houden aan de wettelijke norm?” De PVDA overweegt beroep aan te tekenen bij de minister van Leefmilieu.

De leegstand bij sociale woningen blijft stijgen in Sint-Niklaas: wat gaat het stadsbestuur doen?

“Elke leegstaande woning is iemand meer op de wachtlijst. Zorgen voor meersociale woningen, dat moet het uitgangspunt zijn van het beleid. Waarom kanhier niet wat in Turnhout wel kan?”, vroeg PVDA-gemeenteraadslid Jef Maesaan schepen Callaert (N-VA).

Welke 83 bushaltes worden geschrapt en wie komt in de kou?

In het nieuwe busplan van de vervoerregio worden 83 bushaltes geschrapt in Sint-Niklaas. Dit is een ware kaalslag voor het openbaar vervoer. Maar wat betekent dat concreet voor de busgebruiker? De PVDA heeft deze bushaltes op een rijtje gezet en uitgezet op een kaart waardoor de impact concreet in beeld wordt gebracht. “Busgebruikers beseffen niet wat hen te wachten staat. Ze moeten meer informatie krijgen èn betrokken worden,” zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. Zie hier:• Kaart met bushaltes die verdwijnen:• Lijst met bushaltes die verdwijnen

PVDA maakt van de Ankerstraat een Regenboogstraat

“Wij toveren op deze Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT ) de Ankerstraat om tot Regenboogstraat, in het verlengde van ons Regenboogzebrapad op de Grote Markt”, zegt Debby Burssens. Niet toevallig de Ankerstraat, want daar huist het PVDA-Actiecentrum De Werf dat eind vorig jaar de deuren opende. “Wij tekenden in op de oproep van Casa Rosa, het Oost-Vlaams Regenbooghuis, om straatnaambordjes ‘Zonder LGBTI+-haat straat’ op te hangen en gingen langs bij alle handelaren.”

PVDA: als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?

De gemeenteraad van Sint-Niklaas is in april vroegtijdig moeten stopgezet worden. Dit omdat door de avondklok de zitting niet meer door het publiek kon gevolgd worden. De regels van de Vlaamse Overheid schrijven voor dat er dan een videostreaming moet zijn van de gemeenteraad om de openbaarheid te garanderen. Een audiostreaming, zoals nu gebeurt, is niet voldoende. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dient dan ook zijn voorstel tot het live streamen van de gemeenteraad opnieuw in bij de volgende gemeenteraad. “Als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?”

145 bushaltes verdwijnen in het Waasland: een ware kaalslag!

Een op de zes bushaltes verdwijnt in het Waasland. Dat antwoordde minister Lydia Peeters op een vraag van PVDA-fractieleider Jos D’Haese in het Vlaams parlement. “Dit is geen aanpassing meer, maar een kaalslag van ons openbaar vervoer”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes uit Sint-Niklaas die de gemeenteraad hierover opnieuw zal interpelleren. “In Zele verdwijnen maar liefst 16 bushaltes, in Sint-Gillis-Waas 14 bushaltes en in Sint-Niklaas 83 bushaltes. Terwijl openbaar vervoer net een hefboom is in de strijd tegen de toenemende armoede en de klimaatopwarming”, aldus een verontwaardigde Maes.

COVID-Afdelingen AZ Nikolaas winnen de Harteklop-Prijs 2020

Vandaag overhandigde PVDA-voorzitter Chris Wauman de zesde Harteklop-Prijs aan Dirk Andries, hoofdverpleegkundige van de afdeling intensieve zorgen van AZ Nikolaas. Hij nam de prijs in ontvangst namens de vele covid-afdelingen van AZ Nikolaas. Naar jaarlijkse gewoonte reikt de PVDA Waasland deze prijs uit aan een initiatief dat “onze harten sneller deed slaan” het voorbije jaar. Er waren vier projecten genomineerd, maar het publiek koos met voorsprong de covid-afdelingen van het AZ Nikolaas als meest “hartroerende project” van het voorbije jaar.

PVDA stelt actieplan voor tegen holebi- en transfobie: oprichting Regenbooghuis zou krachtig signaal zijn

De moord op onze stadsgenoot David heeft heel veel mensen geraakt. De verontwaardiging is terecht: hoe kan zoiets in 2021 nog gebeuren? Holebihaat is nog verre van uitgeroeid. De woorden ‘homo’ of ‘gay’ blijven populaire scheldwoorden. Met regelmaat van de klok verschijnen er berichten in de media over homofoob geweld. De PVDA Sint-Niklaas vindt dit een belangrijk momentum voor een concreet actieplan tegen holebi- en transfobie. "De oprichting van een Regenbooghuis in Sint-Niklaas zou een krachtige realisatie zijn,” stellen Matti Mercelis en Wout De Coster, leden van Mix, de LGBT+ werkgroep van de PVDA.

PVDA is onthutst: waarom vraagt SVK om drie keer meer kwik te mogen lozen dan wettelijk toegestaan?

Kwik is een extreem giftig metaal, ook voor de mens. En wat blijkt nu? Het bedrijf SVK heeft een aanvraag ingediend om de norm voor kwik dat bij de productie van cement in haar afvalwater terechtkomt, met 300% te verhogen. De PVDA vindt dat SVK zich aan de wet moet houden en vraagt zowel het stadsbestuur als de provincie om dit niet toe te staan. PVDA vraagt ook aan milieubewuste burgers om een bezwaarschrift in te dienen voor 16 maart.

Privatiseren parkeertoezicht: krijgen wij een kruising van Big Brother en Speedy Gonzalez?

Het stadsbestuur wil het parkeertoezicht uitbesteden aan een privébedrijf. De PVDA stelt voor om dit in openbare handen te houden. Volgens de PVDA moeten de inkomsten uit parkeren niet uitgedeeld worden aan aandeelhouders, maar bij de stad blijven. De PVDA wil ook geen race voor zoveel mogelijk boetes, maar een menselijk beleid dat parkeren goed en ordentelijk laat verlopen, zonder winstoogmerk. En zeker zonder scanwagens, de kruising tussen Big Brother en Speedy Gonzales.