Driegaaienbos opnieuw bedreigd! PVDA eist volledig behoud van het bos.

Dankzij het protest van buurtbewoners met steun van PVDA werd de geplande kap van het Driegaaienbos in 2019 tegengehouden. Vandaag ligt er een nieuwe bouwaanvraag van een projectontwikkelaar op tafel. Opnieuw wordt een deel van het Driegaaienbos bedreigd. De PVDA eist samen met buurtbewoners dat het bos volledig wordt behouden, zoals voorzien in het masterplan en beloofd door schepen De Meester in de pers en op de gemeenteraad. PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman roept buurtbewoners op om nog voor 19 september een bezwaarschrift in te dienen en zal dit aankaarten op de volgende gemeenteraad.

Stadsbestuur verkoopt bouwgronden OCMW, terwijl wachtlijsten groeien

Het stadsbestuur gaat bijna 2.000 m2 bouwgrond van het OCMW in Sinaai (Hooimanstraat) verkopen aan de hoogstbiedende. Chris Wauman, gemeenteraadslid PVDA: “Dit is onbegrijpelijk op een moment dat de wachtlijsten voor sociale woningen zijn aangegroeid tot 4.139, die van soveka tot 3.085 en er zelfs 13 gezinnen wachten op een noodwoning.”

PVDA-stadskrant Sint-Niklaas

Met trots stellen we de allereerste stadskrant van PVDA Sint-Niklaas voor:

Stadsbestuur Sint-Niklaas speelt monopoly: te dure prestigeprojecten en verkoop stadseigendommen

Terwijl de Sint-Niklase bevolking kreunt onder de stijgende prijzen, beslist het stadsbestuur om miljoenen euro's extra te investeren in prestigeprojecten, in bakstenen, en verder te gaan met de uitverkoop van stadseigendommen. Het lijkt wel of ze de Sint-Niklase versie van monopoly spelen, maar dan met onze gebouwen en ons belastinggeld. Met PVDA vragen we om extra te investeren in de mensen en de grote sociale noden.

PVDA hekelt uitverkoop van de stad: “Sinbad verkopen om dure prestigeprojecten te financieren is ongehoord.”

Om de meerjarenbegroting te laten kloppen, kondigt het stadsbestuur aan dat ze volgend jaar het SINBAD wil verkopen. Raming 5,1 miljoen euro. PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman noemt deze uitverkoop ongehoord. “Dit ligt in de lijn van wat het stadsbestuur al jaren doet: de stadseigendommen uitverkopen om prestigeprojecten te financieren. Het SINBAD ligt op zo’n cruciale plek dat dit terrein en het gebouw eigendom moet blijven van de stad. Met de verkoop legt het huidige stadsbestuur een hypotheek op alle mogelijke toekomstige plannen op die plaats en speelt ze helemaal in de kaart van grote projectontwikkelaars.”  

Stadsbestuur Sint-Niklaas stuurt 220 deurwaarders per maand uit

Uit een schriftelijke vraag van PVDA blijkt dat het stadsbestuur gemiddeld jaarlijks 2.647 keer een deurwaarder uitstuurt. Dat komt neer op 220 keer per maand of 10 keer per werkdag. Gemeenteraadslid Chris Wauman vraagt zich af waarom dit nodig is en stelt zelf 2 alternatieven voor: altijd persoonlijk contact opnemen met de betrokkene en het hanteren van een ondergrens waaronder het stadsbestuur überhaupt geen deurwaardersexploot uitstuurt.

Stad Genk stelt privatisering parkeertoezicht in vraag. Volgt Sint-Niklaas?

SINT-NIKLAAS – Stad Genk stelt zijn privatisering van het parkeertoezicht in vraag na de grote onvrede onder de bevolking en juridische problemen.  Op de vorige gemeenteraad in Sint-Niklaas van 25 maart stemde PVDA als enige partij tegen de privatisering van het parkeertoezicht.  “Gaat het stadsbestuur proactief lessen trekken uit de ervaring in Genk en de privatisering herzien, of op zijn minst uitstellen en de mogelijkheid van scanwagens schrappen uit het bestek?”, vraagt PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman zich af.

Vrouwen brengen haka, grote collectebox voor menstruatieproducten en pakkende getuigenissen op Internationale Vrouwendag

SINT-NIKLAAS – “Dinsdagavond brengen we een haka-dans voor hogere minimumlonen, zamelen we menstruatieproducten in en roepen we via getuigenissen op tot betere openbare diensten, pensioenen en daadkracht tegen seksueel geweld”, zeggen Jessica Testaert en Debby Burssens die recent met een groep Wase vrouwen het ‘Collecti.e.f 8 Maars Sint-Niklaas’ oprichtten in navolging van grootsteden in België, Spanje, Zwitserland en Latijns-Amerika.  ABVV, ACV Puls, Marianne, Hart Boven Hard, Vrouwencentrum, Furia en Vrouwenraad organiseren mee deze actiedag en roepen iedereen die wil strijden voor gelijkheid – vrouw, man, non-binair – op om deze dinsdag om 19 uur naar de Grote markt van Sint-Niklaas te komen.

Gratis debat & boekvoorstelling: 3 gesprekken in het teken van 1 mei

We lijken te leven om te werken.  Overal is het meer-doen-met-minder-mensen, flexibeler zijn en langer werken.  Werkstress en burn-outs swingen de pan uit.  Aan de vooravond van 1 mei gaan we hierover in gesprek met Kim De Witte (PVDA), Stan De Spiegelaere (UGent), Ilse De Vooght (Femma) en Bart Leybaert (gewestelijk secretaris BBTK-ABVV).  We praten over waardige pensioenen en oplossingen voor betere werkomstandigheden.  Kunnen we nog werken om te leven?

Privatisering parkeertoezicht? Slecht voor de portemonnee én de stadskas

SINT-NIKLAAS – Als enige partij stemde PVDA op de gemeenteraad tegen de privatisering van het parkeertoezicht. “Bijna altijd leidt privatiseren tot hogere tarieven, krijg je een heksenjacht op foutparkeerders en worden minder mobiele mensen vaker het slachtoffer van onterechte parkeerboetes”, zegt Chris Wauman, kersvers gemeenteraadslid van de linkse partij.