PVDA-plan voor verkeersveiligheid

Absolute prioriteit? Veiligheid voor fietsers!

Door corona was er veel minder verkeer, en dus zou ook het aantal verkeersdoden fors dalen? Niet dus. In 2020 vielen in Vlaanderen meer dan 200 dodelijke verkeersslachtoffers. In Sint-Niklaas lieten twee mensen het leven: twee fietsers. Opvallend is dat het aantal fietsongevallen de voorbije jaren steeg, ondanks de inspanningen van het stadsbestuur. De fiets kreeg dan wel meer openbare ruimte, maar deze maatregelen hebben het aantal fietsongevallen nog niét doen dalen. Daarom stellen wij een plan voor om de verkeersveiligheid en vooral de fietsveiligheid in onze stad drastisch te verhogen. Dé absolute prioriteit voor de PVDA is het conflictvrij maken van alle drukke kruispunten.

Honderden wenskaarten en kindertekeningen voor bewoners en personeel woonzorgcentra Sint-Niklaas

Leden van PVDA bezorgen vandaag en morgen meer dan 500 wenskaarten, 100 tekeningen en plantjes aan de bewoners en de personeelsleden van diverse zorgaanbieders in Sint-Niklaas: Het Hof, de Gerda, de Goudbloem en Vesta vzw. “Dit is één van de vele solidariteitsacties in het kader van de ‘Winter van solidariteit’, waarmee we zowel de structurele armoede aankaarten als ‘onze helden’ een hart onder de riem steken”, legt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes uit.

Begroting Sint-Niklaas 2021: Coronacrisis? Niets van te merken

Vandaag maken we de grootste economische crisis mee sinds de tweede wereldoorlog. De armoede in onze stad neemt duidelijk toe. Wat merken we hiervan in de begroting voor 2021 en op vlak van beleid? NIKS. Het lijkt wel of deze crisis aan ons voorbij gaat.

Onze visie is duidelijk: we gaan moeten investeren als we willen dat de lokale economie terug opleeft, dat de tewerkstelling op peil blijft en we de gevolgen van de sociale crisis kunnen opvangen. Investeren in duurzame zaken, in zaken die onze stad voorbereid op de toekomst:

  1. Investeren in sociale woningen
  2. Investeren in duurzame energie
  3. Investeren in openbaar vervoer
  4. Zelf investeren in parkings aan de rand van de stad

Dat zijn andere prioriteiten dan die waar dit stadsbestuur voor kiest.

PVDA voert actie tegen femicide met witte rozen

LOKEREN – Deze zaterdag voeren leden van de linkse politieke partij PVDA op de Markt actie tegen het geweld op vrouwen en kinderen. Niet toevallig daar, want afgelopen zondag werd kleuterjuf Martine De Letter uit Lokeren het 22ste slachtoffer van femicide dit jaar.

PVDA verzamelt 20 dozen verzorgingsproducten voor sociale kruidenier

De Sint-Niklazenaars die het financieel zeer moeilijk hebben een feestpakketje verzorgingsproducten schenken, dat was het opzet van de sociale kruidenier De Springplank. PVDA Sint-Niklaas reageerde enthousiast en zette er mee zijn schouders onder. En de respons is enorm: “Hierdoor kunnen we vandaag twintig dozen producten afleveren aan de sociale kruidenier die ervoor zal zorgen dat de producten terechtkomen bij die mensen die het nodig hebben”, zegt PVDA-voorzitter Chris Wauman.

Stadsbestuur blijft doof voor alle argumenten tegen privaat zwembad op Puyenbeke

Op de gemeenteraad van november vroeg PVDA gemeenteraadslid Jef Maes om het zwembaddossier gedurende twee maanden te bevriezen en wel om drie belangrijke redenen:

  1. Er is totaal geen duidelijkheid over hoe de komst van het zwembad kan samengaan met de leefbaarheid op vlak van verkeer voor de buurt.
  2. We kunnen op dit moment moeilijk spreken over een echte participatie van de buurt
  3. Een privaat zwembad zal duurder zijn voor de gebruikers èn voor de stadskas.

De PVDA blijft pleiten voor het behoud van het huidige SINBAD aangevuld met een publiek zwembad aan De Ster.

PVDA vraagt extra aandacht voor dak- en thuislozen in deze corona-winter

Voor de dak- en thuislozen in onze stad is de corona-periode extra moeilijk: couchsurfen kan niet langer, een woning huren is moeilijker dan voorheen, en meer precaire situaties ontstaan doordat de armoede stijgt en de mentale druk bij gezinnen en koppels toeneemt. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes vroeg dan ook op de gemeenteraad extra aandacht voor deze mensen hun situatie. “Opvang is nodig, zowel overdag als ’s nachts, zodat ook zij in een veilige omgeving kunnen vertoeven de komende maanden. Het is trouwens erg belangrijk om de situatie goed te kennen. Een telling van de daklozen kan helpen om het beleid beter af te stemmen op de noden.”

Corona mag geen dekmantel worden voor censuur

De PVDA is verontwaardigd over het verbod van een actie van buurtbewoners uit de Watermolendreef tegen de komst van het nieuwe zwembad. "Dit is al het derde geval op korte tijd", zegt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes. "Corona wordt door het stadsbestuur steeds meer misbruikt om kritische stemmen te fnuiken. Terwijl de organisatoren telkens erg voorzichtig zijn en hun actie volledig coronaproof willen maken. Wij vragen de burgemeester om coronaproof protestacties toe te laten en de organisatoren te helpen om alles veilig te laten verlopen."

Sint-Niklaas solidair! Gezocht: laptops, verzorgingsproducten en wenskaarten

De lockdown treft de meest kwestbaren in onze maatschappij harder. Daarom zetten we met PVDA onze schouders zetten onder enkele solidariteitsacties: we verzamelen laptops en computers voor kwetsbare leerlingen, verzorgingsproducten voor De Springplank en wenskaarten, kindertekeningen en knutselwerken voor de woonzorgcentra en instellingen. Maak mee het verschil. Alvast heel erg bedankt!

Privatisering parkeerbeleid: een cadeau voor de privé, de factuur voor de Sint-Niklazenaars

Het stadsbestuur gaat het parkeerbeheer in Sint-Niklaas uitbesteden aan een privébedrijf. “Het is een gigantisch cadeau van honderdduizenden euro's, betaald door de gewone mensen,” stelde PVDA gemeenteraadslid Jef Maes in de gemeenteraad. De PVDA was de enige partij die tegen stemde.

Doe je mee?