Stadsbussen blijven nog minstens tot begin 2023

“Het decreet ‘basisbereikbaarheid’ zal ook in onze vervoerregio ten vroegste begin 2023 van start kunnen gaan”. Dat antwoordde schepen Hanssens en tevens voorzitter van de Vervoerregio op tal van vragen van PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes die vooral hekelt dat er zovele bushaltes verdwijnen en de onduidelijkheid voor de reizigers groot is. “Dit betekent dat de stadsbussen nog minstens tot begin 2023 in Sint-Niklaas zullen blijven rijden en dus niét vanaf januari 2022 zoals eerst aangekondigd. Maar uitstel is geen afstelen dat is wat we eigenlijk willen.”

Borrel & BBQ met Peter Mertens

Zin in een babbel met Peter Mertens, onze nationale PVDA-voorzitter? Zin in een gezellige, lekkere èn betaalbare BBQ? Zin om vrienden te ontmoeten? Na 2 jaar lockdown is er eindelijk de kans om elkaar feestelijk terug te zien.

Conflictvrije kruispunten graag als de norm en niet als uitzondering

Het ongeval in Antwerpen eind augustus, waarbij twee zusjes om het leven kwamen heeft heel wat mensen beroerd en heeft de discussie over conflictvrije kruispunten in ons land doen opleven. In Sint-Niklaas is het kruispunt aan de Plezantstraat conflictvrij gemaakt, nadat er vorig jaar ook zo’n vreselijk ongeval gebeurde met een jonge vrouw. PVDA Sint-Niklaas pleit er nu voor om in Sint-Niklaas systematisch alle gevaarlijke kruispunten conflictvrij te maken. PVDA gemeenteraadslid Jef Maes kaart dit voorstel aan op de volgende gemeenteraad.

PVDA vraag en verkrijgt systematische controle op vervallen milieuvergunningen

Bedrijven wiens milieuvergunning is vervallen, worden vandaag niet gecontroleerd. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van raadslid Jef Maes, naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning van een transportbedrijf in Sint-Niklaas. “Een gewone burger die zijn vuilzak te vroeg buiten zet riskeert een gasboete, maar een bedrijf dat geen milieuvergunning heeft, gaat volledig vrijuit. Waarom twee maten en twee gewichten?”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. De PVDA is tevreden dat het stadsbestuur hun software zal aanpassen en eindelijk zal overgaan tot systematische controles.

PVDA Sint-Niklaas lanceert Cultuurkoer

Eind oktober 2020 opende de PVDA haar actiecentrum De Werf. Maar door corona kon het centrum maar beperkt open zijn. Daarom heropent De Werf tijdens de Vredefeesten met een waar pannenkoekenfestijn. Meteen stelt de PVDA het gloednieuwe culturele programma voor het najaar voor en maakt ze bekend dat vanaf nu Debby Burssens de rol van coördinator zal waarnemen die het centrum zal runnen.

PVDA Sint-Niklaas trekt met SolidariTeams naar rampgebieden

Dit weekend trok PVDA Sint-Niklaas met een team van 23 vrijwilligers naar Angleur en Chenée. “We ruimden puin in een gemeenschapscentrum en lokale bibliotheek, en hielpen daarna Abdullah met zijn huis in Chenée. Onderweg hielpen we slachtoffers met kleine klusjes”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes die mee ging helpen. “Komende zondag organiseren we voor de vierde keer een SolidariTeam vanuit Sint-Niklaas.”

PFOS-vervuiling in Sint-Niklaas: PVDA wil dat stadsbestuur eieren onderzoekt en bloedstalen laat afnemen

De milieucrisis rond PFOS heeft ook zijn effecten in Sint-Niklaas. Want onze stad ligt in de straal van 15 km rond 3M in Zwijndrecht. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dringt bij het stadsbestuur aan om de gevolgen van deze kankerverwekkende vervuiling ernstig te onderzoeken. Ook de historische vervuiling in de textielindustrie moet grondig worden onderzocht. “Het stadsbestuur heeft al enkele goede maatregelen genomen, maar er moet meer onderzoek komen. En waar kan de bevolking terecht met vragen en bezorgdheden?” stelt Maes op de gemeenteraad.

Hoe de PFOS-crisis aanpakken in Sint-Niklaas?

In De Standaard van 11 juni verscheen een onthutsend bericht over de PFOS-vervuiling, tot zelfs in Sint-Niklaas. Thomas Goorden, de man die de zaak naar boven bracht, spreekt over een crisis die wellicht groter is dan de dioxinecrisis. Het lijkt ons dan ook belangrijk dat we dit op een zeer ernstige manier aanpakken, ook in Sint-Niklaas.

PVDA reageert vol onbegrip: SVK mag dan toch van de provincie drie keer meer kwik lozen dan de wettelijk norm.

Het Provinciebestuur geeft dan toch toestemming aan SVK om de wettelijke norm voor kwiklozing fors te overschrijden, ondanks de vele bezwaarschriften van milieubewuste burgers. SVK had een aanvraag ingediend om de norm voor kwik in haar afvalwater met 300% te verhogen. PVDA reageert vol onbegrip: “Kwik is een zeer gevaarlijk metaal dat via het water in de voedselketen kan belanden. Waarom moet SVK zich niet zoals alle bedrijven houden aan de wettelijke norm?” De PVDA overweegt beroep aan te tekenen bij de minister van Leefmilieu.

De leegstand bij sociale woningen blijft stijgen in Sint-Niklaas: wat gaat het stadsbestuur doen?

“Elke leegstaande woning is iemand meer op de wachtlijst. Zorgen voor meersociale woningen, dat moet het uitgangspunt zijn van het beleid. Waarom kanhier niet wat in Turnhout wel kan?”, vroeg PVDA-gemeenteraadslid Jef Maesaan schepen Callaert (N-VA).