Prominente Waaslanders lanceren stemoproep voor Jef Maes

Een tiental prominente Waaslanders lanceren vandaag een oproep waarbij ze vragen om Jef Maes (PVDA) te steunen onder het motto Non, Jef, t’es pas tout seul, naar de gelijknamige titel van een lied van Jacques Brel. Het zijn allemaal ongebonden partijloze mensen uit de socio-culturele wereld die het belangrijk vinden om vandaag een signaal te geven. “Omdat duizenden Sint-Niklazenaren uitkijken naar een sociale oplossing voor de armoede, de lege brooddozen, het gebrek aan sociale woningen en betaalbare gezondheidszorg,” schrijven ze in de oproep.

Stad met lokale handelaars

In onze sociale visie op de stad is er een belangrijke plaats voor de kleine handelaars. Zij vormen de basis voor de bedrijvigheid in elke wijk. Maar voor steeds meer zelfstandigen en kleine ondernemingen staat het water hen aan de lippen. De uitbreiding van het Waasland Shopping Center en het toenemend aantal baanwinkels van grote ketens doet het stadscentrum doodbloeden. Het beleid is afgestemd op grote ketens en bedrijven, of het nu gaat over de e-commerce, openbare aanbestedingen, of het beleid van de banken. Als we een sociale, leefbare stad willen, moeten we volop de lokale zelfstandigen ondersteunen. En dit niet alleen in het centrum van de stad maar ook in de belangrijkste wijken en deelgemeenten.

Waarom vraagt Sint-Niklaas geen subsidies aan bij OVAM voor de afbouw van asbest?

Op 20/7/2018 heeft minister Schauvliege het Vlaamse actieplan asbestafbouw goedgekeurd. Dit plan is volgens de PVDA onvoldoende ambitieus, maar het voorziet wel in een aantal instrumenten om tot een asbestveilig Vlaanderen te komen in 2040. Een van deze instrumenten is een subsidie voor lokale besturen. Tot onze verbazing moeten we vaststellen dat noch MIWA noch de stad Sint-Niklaas ingetekend hebben op deze subsidies. Een asbestafbouwplan in Sint Niklaas blijft uit.

Financies: PVDA kiest voor zorg en betaalbaar wonen

Een begroting maken is keuzes maken. 500.000 euro voor nieuw straatmeubilair vinden we een foute keuze. En hoeveel hebben de buxussen in de stationsstraat ons al gekost, nu ze voor de derde keer moeten vervangen worden? Is het nodig om 9,5 miljoen te investeren in de nieuwe vleugel van het Stadhuis? Niemand wil een torenhoge schuldenberg, ook de PVDA niet. Om het ambitieuze stadsprogramma van de PVDA in zijn totaliteit te realiseren hebben we meer middelen nodig. Maar wees gerust, de gewone mensen zullen met de PVDA géén extra belastingen moeten betalen. Ook binnen het huidige budget is heel wat mogelijk.

Nieuwe studie bevestigt: Sint-Niklaas asbesthoofdstad van Vlaanderen

Sint-Niklaas zit bij de steden met de meeste asbestdoden. Dat wordt bevestigd door een recente studie van professor De Boosere (VUB) en professor Nemery (KUL). Deze studie brengt de ernst van de situatie in onze stad weer duidelijk aan de oppervlakte. “Dit kunnen we echt niet meer negeren,” stellen Jef Maes (PVDA) en Pieter Heymans (Actiecomité Asbeststort Dicht). “Een ernstig afbouwplan is meer dan nodig.”

PVDA wil met volledige lijst de politiek wakker schudden

De PVDA trekt in Sint-Niklaas met een volledige lijst van 41 kandidaten naar de verkiezingen. Prioriteit nummer 1 voor de PVDA is de strijd tegen de toenemende armoede maar ook betaalbaar wonen en een gezonde leefomgeving staan hoog op de agenda. De partij trekt naar de kiezer met de slogan “Schud ze wakker!” “Wij willen in 2019 voor het eerst in de gemeenteraad zetelen. Als je ziet dat we het asbeststort dicht kregen zonder een vertegenwoordiger in de gemeenteraad, wat zal er dan mogelijk zijn mèt verkozenen in het stadhuis?”, zegt lijsttrekker Jef Maes.

Ook in Sint-Niklaas Schild & Vrienden lid op lijst N-VA Sint-Niklaas

Een kandidaat en een ex-kandidaat van N-VA Sint Niklaas zijn actief lid van Schild & Vrienden. PVDA Sint-Niklaas wil dat burgemeester Lieven Dehandschutter hier paal en perk stelt.

PVDA steunt de Initiatiefnemers van het referendum over de reinigingsdienst

Vandaag, 1 september, is het exact 5 jaar geleden dat de Sint-Niklazenaars zich uitspraken over de privatisering van de reinigingsdienst in een referendum waar meer dan 10.500 mensen aan deelnamen. Ruim 84 percent van de stemmers koos ervoor de reinigingsdienst bij de stad houden. Tevergeefs want dezelfde dag nog liet het stadsbestuur weten het resultaat van het referendum naast zich neer te leggen.

N-VA en sp.a akkoord met verhoging erelonen AZ Nikolaas

De Sint-Niklazenaren kregen begin juli via de pers te horen dat de erelonen in AZ Nikolaas worden verhoogd van 110% naar 150%. PVDA Sint-Niklaas stelde meteen de vraag of de vertegenwoordigers van de stad dit mee hadden goedgekeurd of niet? Chris Wauman (PVDA Sint-Niklaas): “Gisteren bevestigde het stadsbestuur dat hun vertegenwoordigers deze prijsstijging inderdaad mee hebben goedgekeurd. Het kan ook anders: PVDA Sint-Niklaas wil de erelonen gewoonweg afschaffen.”

PVDA wil politiek wakker schudden

Op zondag 26 augustus geeft de PVDA Sint-Niklaas de aftrap van haar verkiezingscampagne en stelt de partij ook twee nieuwe kandidaten voor: muzikant Pathé Thiam en dichteres Frieda Groffy. “Wij willen in 2018 voor het eerst in de gemeenteraad zetelen. Als je ziet dat we het asbeststort dicht kregen zonder een vertegenwoordiger in de gemeenteraad, wat zal er dan mogelijk zijn mèt verkozenen in het stadhuis?”, zegt lijsttrekker Jef Maes.