Waarom moeten wij meer betalen voor een container dan voor vuilzakken?

Het stadsbestuur wil diftar invoeren om de afvalberg te verkleinen. Klinkt goed voor het milieu. Mocht dit enige doel geen negatieve gevolgen hebben voor de eindgebruiker dan zou de PVDA grote voorstander zijn. Maar de eindconsumenten worden al te vaak met ongewenst afval opgezadeld. Dit hebben de Plastic Attacks van 3 weken geleden bewezen. Die consument dan laten betalen voor dit afval is wel heel cynisch.

PVDA Sint-Niklaas verzet zich tegen de invoering van Diftar in Sint-Niklaas

DIFTAR = DIEFSTAL MIWA maakt deze maand het Diftar-systeem bekend waarmee ze vanaf 1 juli 2019 de huisvuilzak wil vervangen door een container. “Tel alvast je zakken,” schrijven ze in hun afvalmagazine, maar ze verzwijgen hoeveel geld de Stad en MIWA uit onze zakken zullen kloppen. De PVDA maakte de berekening wel en komt tot de conclusie dat huisvuilophaling 2 tot 3 maal duurder wordt. Diftar is een asociale belastingverhoging die vooral de zwakkeren en jonge gezinnen treft.

PVDA pleit voor drastische aanpak van armoede in Sint-Niklaas

Uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat steeds meer kinderen in Sint-Niklaas in armoede opgroeien: ondertussen is dat 1 op de 4 kinderen. Daarom lanceert PVDA Sint-Niklaas een petitie tegen armoede samen met enkele opvallende verbetervoorstellen en roept ze  het stadsbestuur op om armoede als prioriteit nummer 1 aan te pakken.

PVDA trekt met diverse ‘spitsen’ naar gemeenteraadsverkiezingen

Wordt de PVDA de verrassing van de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Sint- Niklaas? Het zou wel eens kunnen. Want de PVDA heeft zich niet alleen in de belangstelling gewerkt met haar succesvolle acties tegen het asbeststort. Ze komt ook met een sterk programma gebaseerd om een zeer ruime bevraging onder de bevolking en met een sterke kandidatenlijst. De PVDA steekt haar ambitie niet onder stoelen of banken: ze wil haar intrede doen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas om daar de kritische oppositiestem te laten horen. Ze wil de warme onderstroom in de stad versterken en van onderuit werken aan een stad op mensenmaat, zoals ze ook heeft gedaan rond de asbestproblematiek.

PVDA steunt acties voor verskeukens in de kindercreches

De PVDA steunt de acties van zowel de ouders als het personeel voor de herinvoering van de verskeukens in de kindercrèches van de stad Sint- Niklaas. We hebben hier in 2015 strijd voor gevoerd en zullen dat ook nu blijven doen. Begin 2015 ontving de stedelijke kinderkribbe Driekoningen te Sint-Niklaas “de Gouden kinderschoen 2015” uit handen van minister Van Deurzen omwille van “het inzetten op de keukenwerking, de opvoedende rol en sociale functie van de kinderopvang door diversiteit en variatie in de maaltijden”. Maar de kinderverzorgsters kregen weinig steun van het Stadsbestuur, integendeel. 

PVDA wil van Sint-Niklaas een klimaattopper maken

De oprichting van een stadsbedrijf voor groene energie (SINERGIE) en een zonnepark op het asbeststort van SVK zijn de twee meest opvallende speerpunten van het klimaatplan dat de PVDA vandaag voorstelt en waarmee de partij van Sint-Niklaas een echte klimaattopper wil maken. Maar het klimaatplan omvat heel wat meer.

Dit is het lek te veel: doel 1 en 2 moeten per direct sluiten!

“Het incident met Doel 1 vorige week is ernstiger dan gedacht”. “Voor het eerst in ons land is er een lek vlakbij de kernreactor.” “Het zal heel moeilijk zijn om dit lek te dichten.” Een kleine greep uit de berichten over het incident bij Doel 1 vorige week. Ondertussen wordt iedereen gerustgesteld: er is nooit gevaar geweest voor de bevolking.

Sint-Niklazenaar ligt wakker van toenemende armoede

De voorbije maanden vroeg de PVDA de mening van meer dan 700 Sint-Niklazenaren. De PVDA wil met haar programma vertrekken van de bekommernissen van de bevolking. Armoede, voldoende betaalbare openbare rusthuizen en betaalbare woningen vormen de top 3 van waar mensen van wakker liggen. De PVDA maakt hiervan de speerpunten van haar verkiezingsprogramma.

PVDA steunt actiecomité Asbeststort Dicht in eis tot definitieve en onvoorwaardelijke sluiting

SVK gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie op de vergunning voor de stortplaats van SVK op te schorten. SVK beroept zich daarbij op de burgemeester die heeft laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de heropening van het stort, weliswaar zonder asbest. 

Waarom kan in Sint-Niklaas niet wat in Breda wel kan?

Het asbeststort in Sint-Niklaas gaat dicht. Dat heeft het Provinciebestuur beslist, na tal van acties van het Actiecomité Asbeststort Dicht, samen met de PVDA. Maar daarmee zijn alle asbestproblemen in onze stad nog niet van de baan. Er ligt nog naar schatting 3,7 miljoen ton asbest op daken, in woningen en gebouwen in ons land. En wat doet de overheid? Er is geen ernstig asbest-afbouwplan, noch in Vlaanderen, noch in Sint-Niklaas. De gevaren van asbest worden nog steeds geminimaliseerd. Eind november 2017 lanceerde de PVDA Sint-Niklaas zijn 10-puntenplan om Sint-Niklaas asbestvrij te maken. Bekijk ons plan hier.