PVDA zet vraag naar armoedetoets kracht bij met een petitieactie

Op alle Kerstmarkten in Sint-Niklaas duiken leden van de PVDA op met een petitieactie tegen armoede: deze zaterdag is het de beurt aan Belsele. Met deze actie, uitgerekend in de Warmste Week, wil de PVDA haar vraag om de strijd tegen armoede als punt nummer 1 aan te pakken in Sint-Niklaas meer kracht bijzetten. Een van de vele pijnpunten in het huidige armoedebeleid is het gebrek aan een nachtopvang voor daklozen.

Waarom moeten 150-jaar oude bomen sneuvelen in het Casino-park?

De voorbije dagen zijn diverse waardevolle oude bomen in het Casino-park aan de Stationsstraat gekapt. Heel wat passanten uiten hun verontwaardiging hierover en signaleren dit aan de PVDA. Wij delen deze verontwaardiging ten volle. Ons voorstel om een stadsecoloog aan te stellen had het nodeloos kappen van tot 150-jaar oude bomen kunnen voorkomen.

Hernieuwing omgevingsvergunning SVK

Op 26 november 2018, was er een infovergadering op het Stadhuis over de vernieuwing van de omgevingsvergunning (zeg maar milieuvergunning) van SVK. Het is namelijk zo dat de lopende vergunning voor de activiteiten op de terreinen aan de Aarschotstraat afloopt binnen enkele maanden, half 2019. Deze hernieuwing slaat dus niet op de activiteiten op het stort aan de Langhalsbeekstraat, want de stortactiviteiten van asbestafval zijn daar definitief verboden. Daar mag SVK enkel nog onvervuild zand storten.

PVDA stelt voor om twee schepenen minder aan te stellen in Sint-Niklaas

De PVDA Sint-Niklaas roept het nieuw te vormen stadsbestuur op om in de volgende legislatuur twee schepenen minder aan te stellen en het voorbeeld van Zelzate te volgen. 

Geen beroep tegen sluiting asbeststort

Op 21 augustus besliste minister Schauvliege om het asbeststort van SVK te sluiten, nadat SVK in beroep was gegaan tegen de beslissing van de Provincie. SVK had nog de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ondertussen is de periode om beroep aan te tekenen verstreken. Bij navraag bij deze Raad hebben we vernomen dat SVK geen beroep heeft aangetekend. 

Een neoliberale coalitie in Sint-Niklaas: nog meer asociale maatregelen?

De PVDA betreurt dat er een neoliberale coalitie wordt gevormd in Sint-Niklaas. Dat Groen op economisch vlak steeds meer en meer de neoliberale kaart trekt, was al duidelijk. Maar dat Groen nu met Open VLD en NVA samen gaat om een rechtse coalitie te vormen, verbaast de PVDA ten zeerste

We hebben gewonnen! PVDA breekt door in Sint-Niklaas

Dit is een historisch moment. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat authentiek links iemand naar de gemeenteraad kan afvaardigen in Sint-Niklaas.

Lokale armoedebarometer zet alle knipperlichten op rood in Sint-Niklaas!

Sint-Niklaas hinkt hopeloos achterop in het behalen van de Decenniumdoelen rond kinderarmoede, werkloosheid en sociale woningen. Dat blijkt uit de lokale armoedebarometer die gisteren bekend werd gemaakt. “Met dit actueel rapport op tafel vragen we aan het stadsbestuur om dringend maatregelen te nemen om de stijgende armoede aan te pakken in onze stad. Naast Sint-Niklaas staan enkel nog Gent en Ronse als Oost-Vlaamse steden in het rood aangeduid op de kaart die de Lokale armoedebarometer gisteren publiceerde”, zegt PVDA-lijsttrekker Jef Maes, “en dat is alarmerend.”

Ben jij klaar om jong te stemmen? Ja, als je deze 10 voorstellen hebt gelezen.

Eerste keer stemmen? Laat je stem meetellen, kies voor een partij die echt naar jongeren luistert! In september 2017 bevroeg de PVDA meer dan 700 Sint-Niklazenaars. Daarvan waren er maar liefst 15% jongeren. Op basis van hun input en de voorstellen van de Sint-Niklase jeugdraad stelde de PVDA zijn jongerenprogramma op.

Prominente Waaslanders lanceren stemoproep voor Jef Maes

Een tiental prominente Waaslanders lanceren vandaag een oproep waarbij ze vragen om Jef Maes (PVDA) te steunen onder het motto Non, Jef, t’es pas tout seul, naar de gelijknamige titel van een lied van Jacques Brel. Het zijn allemaal ongebonden partijloze mensen uit de socio-culturele wereld die het belangrijk vinden om vandaag een signaal te geven. “Omdat duizenden Sint-Niklazenaren uitkijken naar een sociale oplossing voor de armoede, de lege brooddozen, het gebrek aan sociale woningen en betaalbare gezondheidszorg,” schrijven ze in de oproep.