PVDA wil praktijktesten op de woonmarkt om discriminatie tegen te gaan

“Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem in Sint-Niklaas. Het Groot Woononderzoek stelt dat meer dan 1 op 5 Vlaamse verhuurders mensen van een andere origine, mensen met een handicap of mensen in armoede discrimineert ”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Daarom willen we proactieve praktijktesten invoeren voor de private huurmarkt.” Jef Maes gaat dit voorstel de komende gemeenteraad indienen. Er moeten ook sancties worden voorzien voor verhuurders en woonbureaus die na herhaalde klachten hardnekkig blijven discrimineren. “Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. We stellen voor om vooraf alle verhuurders een vorming aan te bieden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet.” De PVDA wil daarbij, net als in Gent een beroep doen op het het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning.

12 hectare bos minder op 10 jaar tijd in Sint-Niklaas

Op 10 jaar tijd is het bosbestand in Sint-Niklaas met 12 hectare verminderd. Dat blijkt uit cijfers van BELSTAT, opgevraagd door gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). Sint-Niklaas volgt hiermee de negatieve trend van heel Vlaanderen. De PVDA dringt aan bij het stadsbestuur om toe te zien dat bestaand bosgebied behouden blijft en zelf heel wat meer in te zetten op het aanleggen van bossen.

Door gigantisch waterlek al meer dan 100.000 liter drinkwater in de riool

"Wij worden gevraagd om zuinig te zijn met water, maar hier is al 6 weken een lek in de waterleiding en dat water stroomt gewoon de riool in.’ Deze buurtbewoner uit de Kleibeekstraat (oprit naar Aquafin) belt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes omdat hij het beu is om elke dag drinkbaar water te zien wegstromen. ‘Wij moeten alsmaar meer betalen voor ons water, maar de Watergroep laat het water gewoon in de riool weglopen. Hoe durven ze!"

Geen asbest vlakbij Hoge Heerweg

Er heerst opnieuw ongerustheid over aanvraag voor asbestopslag in Sint-Niklaas. Na het verzet en de overwinning tegen het asbeststort van SVK dreigt er nu opnieuw een asbestopslagplaats te komen in Sint-Niklaas vlak bij huizen in Hoge Heerweg straat. Voor de eventuele vergunning word gegeven organiseerde het stadsbestuur een infoavond op 9 mei.

PVDA vraagt ernstig onderzoek naar treinramp in Sinaai

“We zijn hier maar nipt aan een ramp ontsnapt.” Dat is het gevoel dat overheerst bij de mensen van Sinaai die in de buurt van de spoorweg wonen. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig stond er niemand op het perron van het station en zijn de wagons met het gevaarlijke en ontvlambare ethyleenoxide ongeschonden gebleven. De PVDA vraagt dan ook een grondig onderzoek naar de oorzaken van het ongeval en hoe dit in de toekomst kan voorkomen worden.

PVDA wil verbod op wegwerpplastic tijdens evenementen

Nu opnieuw bezorgde burgers een oplossing vragen voor de plasticvervuiling via Mei Plasticvrij en de Plastic Attack op zaterdag 4 mei, dient PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes een voorstel in voor een verbod op het gebruik van wegwerpplastic tijdens alle evenementen op openbare plaatsen. “Voorkomen is beter dan genezen en ook lokaal kan je heel wat doen: wij willen van Sint-Niklaas de eerste ‘Plasticvrije Stad’ in Vlaanderen maken.”

Beleidsplan Sint-Niklaas: weinig echte verandering – oude wijn in nieuwe zakken.

Reactie van de PVDA op het beleidsplan van de stad 2019-2024 Het Stadsbestuur (NV-A, Groen, Open VLD) heeft haar beleidsprogramma 2019-2014 bekend gemaakt1. Maar als je dit plan doorneemt dan is de vraag of je dit eigenlijk wel een beleidsplan kan noemen. Voor de PVDA is dit eerder een intentieverklaring met heel veel bla bla, maar met weinig concrete doelstellingen. Een soort nieuwjaarsbrief met tal van beloften waarvan iedereen weet dat de helft niet gaat gerealiseerd worden.

850 handtekeningen om armoede ernstig aan te pakken.

Vandaag overhandigde een delegatie van de PVDA Sint-Niklaas meer dan 850 petitiekaartjes aan schepen Sofie Heyrman (welzijn) met de vraag aan het stadsbestuur om de armoede in de stad ernstig aan te pakken. Hiermee wil de PVDA haar voorstellen kracht bij zetten: betaalbaar wonen door 1000 nieuwe sociale woningen te bouwen, en recht op water voor iedereen. Heel wat stadsgenoten zijn bekommerd om de gestegen armoede in de stad. De PVDA ziet in het nieuwe beleidsplan geen ommekeer.

PVDA met 10 Wase kandidaten naar de verkiezingen

PVDA Waasland is sterk vertegenwoordigd op de lijsten van de komende verkiezingen op 26 mei. Met 10 kandidaten stuurt ze een bijna voltallige voetbalploeg het veld in. Spits van de ploeg is Jef Maes, kersvers gemeenteraadslid van Sint-Niklaas. Eerlijke belastingen, sociale vooruitgang en klimaatinvesteringen zijn de drie kernpunten van het PVDA-programma. Voor het Waasland voegt de PVDA daar een vierde punt aan toe, namelijk een asbestveilig Vlaanderen tegen 2024. 

PVDA Sint-Niklaas vaardigt onafhankelijke kandidaten af in cultuurorganisaties

Bij het begin van de legislatuur schuift nieuwkomer PVDA drie onafhankelijke kandidaten naar voor om mandaten in te vullen in de culturele instellingen van de stad. Tom De Rocker zal in de adviescommissie van d’Academie Podium zetelen, Hanna Vandercammen in die van d’Academie Beeld en Ilan Amar in de bibliotheekcommissie. "Wij vinden burgerparticipatie heel belangrijk," legt Jef Maes uit. "Net daarom is het voor ons zo cruciaal dat daar mensen zitten die hun sporen hebben verdiend op het terrein en op een onafhankelijke manier hun ding kunnen doen."