PVDA onthult: indirecte belastingen met 18% gestegen op 5 jaar tijd.

PVDA Raadslid Jef Maes stelde bij de bespreking van de budgetaanpassingen voor 2019 vast dat vooral de indirecte belastingen fors zijn gestegen. Schepen van financiën Buysrogge ontweek tot twee maal toe de vraag, maar de cijfers zijn volgens Jef Maes erg duidelijk. Sommige taksen stegen zelfs meer, zoals de gemeentelijke saneringsbijdrage die zelfs met 62% steeg. “Een asociale belastingpolitiek en totaal foute keuzes”, fulmineerde de PVDA op de laatste gemeenteraad.

Waarom de sluiting van ’t Oneindige verhaal een ramp is maar kon vermeden worden.

Boekhandel ’t Oneindige Verhaal uit Sint-Niklaas sluit eind 2019 zijn deuren. “Te veel factoren zorgen ervoor dat het openhouden van onze zelfstandige boekhandel economisch steeds moeilijker wordt op langere termijn,” klinkt het bij zaakvoerders Herwig en Tim Staes.

Alarmerende cijfers over stijgende kinderarmoede in Sint-Niklaas

Kind en Gezin heeft de nieuwe cijfers bekend gemaakt van de jaarlijkse kansarmoede-index. Die geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen nul en drie jaar in Vlaanderen opgroeit in een moeilijke thuissituatie. De cijfers voor Sint-Niklaas zijn onrustwekkend hoog: 28,8% in 2018, terwijl dit in 2016 23,1% bedroeg. Op twee jaar tijd is het percentage met meer dan 5 punt gestegen. De PVDA vraagt aan het stadsbestuur om drastische nieuwe initiatieven te nemen om kinderarmoede structureel te doen dalen. Want de kwaliteit en het niveau van een zorgzame samenleving kan je afmeten aan de manier waarop ze omgaat met haar kinderen en haar ouderen.

Terug parking voor mindervaliden aan Fabiolapark blok 3

Aan het Fabiolapark blok 3 worden op dit ogenblik werken uitgevoerd. Door deze werken zijn de parkeerplaatsen voor minder validen niet beschikbaar. Bewoners van het appartementsgebouw brachten PVDA gemeenteraadslid Jef Maes hiervan op de hoogte. Deze nam contact op met de schepen van mobiliteit en de stadsdiensten.

Waarom ongebruikte vuilzakken niet omwisselen voor blauwe zakken (pmd)?

PVDA Raadslid Jef Maes stelt voor om vanaf 1 juli ongebruikte grijze vuilzakken om te wisselen voor blauwe zakken (pmd). De PVDA vertrekt daarbij van het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, ook niet moet betaald worden. Dat je mensen maximaal stimuleert om vuilzakken onderling door te verkopen, vindt de PVDA normaal. Maar finaal lijkt een ruil van ongebruikte zakken niet meer dan rechtvaardig. Dat het praktisch onbegonnen werk is klopt niet. Het is al gebeurd in het verleden.

PVDA wil praktijktesten op de woonmarkt om discriminatie tegen te gaan

“Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem in Sint-Niklaas. Het Groot Woononderzoek stelt dat meer dan 1 op 5 Vlaamse verhuurders mensen van een andere origine, mensen met een handicap of mensen in armoede discrimineert ”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Daarom willen we proactieve praktijktesten invoeren voor de private huurmarkt.” Jef Maes gaat dit voorstel de komende gemeenteraad indienen. Er moeten ook sancties worden voorzien voor verhuurders en woonbureaus die na herhaalde klachten hardnekkig blijven discrimineren. “Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. We stellen voor om vooraf alle verhuurders een vorming aan te bieden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet.” De PVDA wil daarbij, net als in Gent een beroep doen op het het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning.

12 hectare bos minder op 10 jaar tijd in Sint-Niklaas

Op 10 jaar tijd is het bosbestand in Sint-Niklaas met 12 hectare verminderd. Dat blijkt uit cijfers van BELSTAT, opgevraagd door gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). Sint-Niklaas volgt hiermee de negatieve trend van heel Vlaanderen. De PVDA dringt aan bij het stadsbestuur om toe te zien dat bestaand bosgebied behouden blijft en zelf heel wat meer in te zetten op het aanleggen van bossen.

Door gigantisch waterlek al meer dan 100.000 liter drinkwater in de riool

"Wij worden gevraagd om zuinig te zijn met water, maar hier is al 6 weken een lek in de waterleiding en dat water stroomt gewoon de riool in.’ Deze buurtbewoner uit de Kleibeekstraat (oprit naar Aquafin) belt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes omdat hij het beu is om elke dag drinkbaar water te zien wegstromen. ‘Wij moeten alsmaar meer betalen voor ons water, maar de Watergroep laat het water gewoon in de riool weglopen. Hoe durven ze!"

Geen asbest vlakbij Hoge Heerweg

Er heerst opnieuw ongerustheid over aanvraag voor asbestopslag in Sint-Niklaas. Na het verzet en de overwinning tegen het asbeststort van SVK dreigt er nu opnieuw een asbestopslagplaats te komen in Sint-Niklaas vlak bij huizen in Hoge Heerweg straat. Voor de eventuele vergunning word gegeven organiseerde het stadsbestuur een infoavond op 9 mei.

PVDA vraagt ernstig onderzoek naar treinramp in Sinaai

“We zijn hier maar nipt aan een ramp ontsnapt.” Dat is het gevoel dat overheerst bij de mensen van Sinaai die in de buurt van de spoorweg wonen. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig stond er niemand op het perron van het station en zijn de wagons met het gevaarlijke en ontvlambare ethyleenoxide ongeschonden gebleven. De PVDA vraagt dan ook een grondig onderzoek naar de oorzaken van het ongeval en hoe dit in de toekomst kan voorkomen worden.