PVDA vaardigt Luc Van Buynder af als onafhankelijk vertegenwoordiger in de straatnamencommissie.

PVDA Sint-Niklaas heeft al diverse onafhankelijke kandidaten afgevaardigd in diverse commissies. Dit beleid zet ze voort met haar vertegenwoordiging in de straatnamencommissie. Luc Van Buynder, gekend als jarenlange sterkhouder van het Masereelhuis, zal in deze commissie de honneurs waarnemen als onafhankelijke afgevaardigde . Luc Van Buynder: "De linkerzijde en zeker vrouwen, zijn absoluut ondervertegenwoordigd in de straatnamen van onze stad. Daar wil ik zeker iets aan doen. Waarom geen Frans Masereelstraat? Op dit vlak is er nog behoorlijk wat werk op de plank. In de commissie wil ik proberen om daar een draagvlak voor te vinden."

Gevraagd: een renovatie op mensenmaat.

De bekendmaking van de renovatie van de sociale appartementen van het Peter Benoitpark zorgt voor heel wat beroering onder de bewoners. Een tiental bewoners nodigden PVDA gemeenteraadslid Jef Maes uit om te komen luisteren naar hun bekommernissen. “Wij hebben deze operatie niet gevraagd. Wij moeten er dan ook niet voor opdraaien. De stad moet in de eerste plaats rekening houden met de wensen en problemen van de bewoners.” Dat was de conclusie van het twee uur durende gesprek, met de vraag aan raadslid Jef Maes om die bekommernissen op de gemeenteraad door te geven.

Door het oog van de naald: riolen terug in publieke handen

15 jaar lang waren de riolen van de stad Sint-Niklaas in handen van een Amerikaanse firma. Een privatiseringsoperatie opgezet door sp.a-corifee Freddy Willockx. Vandaag zijn de riolen terug in publieke handen. De PVDA haalt opgelucht adem, want we kropen door het oog van de naald. Dit had de stad veel geld kunnen kosten. Dat zulke waanzinnig liberale constructies uit het brein van een socialist kunnen komen is onbegrijpelijk. Een korte reconstructie van ingewikkelde financiële spitstechnologie.

Minister dwarsboomt Sint-Niklase buurtbewoners die vrachtverkeer uit hun wijk willen

Sinds kort hangt een gele aanplakkingsbrief aan de poort van SVK aan het Westerplein. Dit keer gaat het niet over asbest, maar over het vrachtverkeer op het Westerplein. Op een informatievergadering in november 2018 over de vernieuwing van de omgevingsvergunning van SVK vroegen de buurtbewoners namelijk om de camions van SVK niet langer over het Westerplein te laten rijden. 

PVDA pleit voor wekelijkse ophaling van gft

Sinds verschillende jaren wordt in de zomer het restafval wekelijks opgehaald, gezien de warmte en mogelijke stankhinder, wat voor ongemak kan zorgen. Maar nu steeds meer organisch afval via gft wordt ingezameld is de vraag: waarom wordt de groene gft-container in de zomer niet wekelijks opgehaald? Heel wat zaken die kunnen rotten en dus geur en ongedierte gevoelig zijn, komen nu in de gft-container terecht. Daarom stelt de PVDA Sint-Niklaas voor om vanaf de maand augustus de ophaling van de gft-container wekelijks te organiseren. Via de pers en social media is het zeker mogelijk om dit snel te communiceren naar de bevolking. “De voorbije weken zijn er tal van mensen die hebben aangedrongen om dit aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties,” schrijft PVDA gemeenteraadslid Jef Maes in een mail aan de verantwoordelijken van MIWA.

PVDA onthult: indirecte belastingen met 18% gestegen op 5 jaar tijd.

PVDA Raadslid Jef Maes stelde bij de bespreking van de budgetaanpassingen voor 2019 vast dat vooral de indirecte belastingen fors zijn gestegen. Schepen van financiën Buysrogge ontweek tot twee maal toe de vraag, maar de cijfers zijn volgens Jef Maes erg duidelijk. Sommige taksen stegen zelfs meer, zoals de gemeentelijke saneringsbijdrage die zelfs met 62% steeg. “Een asociale belastingpolitiek en totaal foute keuzes”, fulmineerde de PVDA op de laatste gemeenteraad.

Waarom de sluiting van ’t Oneindige verhaal een ramp is maar kon vermeden worden.

Boekhandel ’t Oneindige Verhaal uit Sint-Niklaas sluit eind 2019 zijn deuren. “Te veel factoren zorgen ervoor dat het openhouden van onze zelfstandige boekhandel economisch steeds moeilijker wordt op langere termijn,” klinkt het bij zaakvoerders Herwig en Tim Staes.

Alarmerende cijfers over stijgende kinderarmoede in Sint-Niklaas

Kind en Gezin heeft de nieuwe cijfers bekend gemaakt van de jaarlijkse kansarmoede-index. Die geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen nul en drie jaar in Vlaanderen opgroeit in een moeilijke thuissituatie. De cijfers voor Sint-Niklaas zijn onrustwekkend hoog: 28,8% in 2018, terwijl dit in 2016 23,1% bedroeg. Op twee jaar tijd is het percentage met meer dan 5 punt gestegen. De PVDA vraagt aan het stadsbestuur om drastische nieuwe initiatieven te nemen om kinderarmoede structureel te doen dalen. Want de kwaliteit en het niveau van een zorgzame samenleving kan je afmeten aan de manier waarop ze omgaat met haar kinderen en haar ouderen.

Terug parking voor mindervaliden aan Fabiolapark blok 3

Aan het Fabiolapark blok 3 worden op dit ogenblik werken uitgevoerd. Door deze werken zijn de parkeerplaatsen voor minder validen niet beschikbaar. Bewoners van het appartementsgebouw brachten PVDA gemeenteraadslid Jef Maes hiervan op de hoogte. Deze nam contact op met de schepen van mobiliteit en de stadsdiensten.

Waarom ongebruikte vuilzakken niet omwisselen voor blauwe zakken (pmd)?

PVDA Raadslid Jef Maes stelt voor om vanaf 1 juli ongebruikte grijze vuilzakken om te wisselen voor blauwe zakken (pmd). De PVDA vertrekt daarbij van het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, ook niet moet betaald worden. Dat je mensen maximaal stimuleert om vuilzakken onderling door te verkopen, vindt de PVDA normaal. Maar finaal lijkt een ruil van ongebruikte zakken niet meer dan rechtvaardig. Dat het praktisch onbegonnen werk is klopt niet. Het is al gebeurd in het verleden.