Geen beroep tegen sluiting asbeststort

Op 21 augustus besliste minister Schauvliege om het asbeststort van SVK te sluiten, nadat SVK in beroep was gegaan tegen de beslissing van de Provincie. SVK had nog de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ondertussen is de periode om beroep aan te tekenen verstreken. Bij navraag bij deze Raad hebben we vernomen dat SVK geen beroep heeft aangetekend. 

Een neoliberale coalitie in Sint-Niklaas: nog meer asociale maatregelen?

De PVDA betreurt dat er een neoliberale coalitie wordt gevormd in Sint-Niklaas. Dat Groen op economisch vlak steeds meer en meer de neoliberale kaart trekt, was al duidelijk. Maar dat Groen nu met Open VLD en NVA samen gaat om een rechtse coalitie te vormen, verbaast de PVDA ten zeerste

We hebben gewonnen! PVDA breekt door in Sint-Niklaas

Dit is een historisch moment. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat authentiek links iemand naar de gemeenteraad kan afvaardigen in Sint-Niklaas.

Lokale armoedebarometer zet alle knipperlichten op rood in Sint-Niklaas!

Sint-Niklaas hinkt hopeloos achterop in het behalen van de Decenniumdoelen rond kinderarmoede, werkloosheid en sociale woningen. Dat blijkt uit de lokale armoedebarometer die gisteren bekend werd gemaakt. “Met dit actueel rapport op tafel vragen we aan het stadsbestuur om dringend maatregelen te nemen om de stijgende armoede aan te pakken in onze stad. Naast Sint-Niklaas staan enkel nog Gent en Ronse als Oost-Vlaamse steden in het rood aangeduid op de kaart die de Lokale armoedebarometer gisteren publiceerde”, zegt PVDA-lijsttrekker Jef Maes, “en dat is alarmerend.”

Ben jij klaar om jong te stemmen? Ja, als je deze 10 voorstellen hebt gelezen.

Eerste keer stemmen? Laat je stem meetellen, kies voor een partij die echt naar jongeren luistert! In september 2017 bevroeg de PVDA meer dan 700 Sint-Niklazenaars. Daarvan waren er maar liefst 15% jongeren. Op basis van hun input en de voorstellen van de Sint-Niklase jeugdraad stelde de PVDA zijn jongerenprogramma op.

Prominente Waaslanders lanceren stemoproep voor Jef Maes

Een tiental prominente Waaslanders lanceren vandaag een oproep waarbij ze vragen om Jef Maes (PVDA) te steunen onder het motto Non, Jef, t’es pas tout seul, naar de gelijknamige titel van een lied van Jacques Brel. Het zijn allemaal ongebonden partijloze mensen uit de socio-culturele wereld die het belangrijk vinden om vandaag een signaal te geven. “Omdat duizenden Sint-Niklazenaren uitkijken naar een sociale oplossing voor de armoede, de lege brooddozen, het gebrek aan sociale woningen en betaalbare gezondheidszorg,” schrijven ze in de oproep.

Stad met lokale handelaars

In onze sociale visie op de stad is er een belangrijke plaats voor de kleine handelaars. Zij vormen de basis voor de bedrijvigheid in elke wijk. Maar voor steeds meer zelfstandigen en kleine ondernemingen staat het water hen aan de lippen. De uitbreiding van het Waasland Shopping Center en het toenemend aantal baanwinkels van grote ketens doet het stadscentrum doodbloeden. Het beleid is afgestemd op grote ketens en bedrijven, of het nu gaat over de e-commerce, openbare aanbestedingen, of het beleid van de banken. Als we een sociale, leefbare stad willen, moeten we volop de lokale zelfstandigen ondersteunen. En dit niet alleen in het centrum van de stad maar ook in de belangrijkste wijken en deelgemeenten.

Waarom vraagt Sint-Niklaas geen subsidies aan bij OVAM voor de afbouw van asbest?

Op 20/7/2018 heeft minister Schauvliege het Vlaamse actieplan asbestafbouw goedgekeurd. Dit plan is volgens de PVDA onvoldoende ambitieus, maar het voorziet wel in een aantal instrumenten om tot een asbestveilig Vlaanderen te komen in 2040. Een van deze instrumenten is een subsidie voor lokale besturen. Tot onze verbazing moeten we vaststellen dat noch MIWA noch de stad Sint-Niklaas ingetekend hebben op deze subsidies. Een asbestafbouwplan in Sint Niklaas blijft uit.

Financies: PVDA kiest voor zorg en betaalbaar wonen

Een begroting maken is keuzes maken. 500.000 euro voor nieuw straatmeubilair vinden we een foute keuze. En hoeveel hebben de buxussen in de stationsstraat ons al gekost, nu ze voor de derde keer moeten vervangen worden? Is het nodig om 9,5 miljoen te investeren in de nieuwe vleugel van het Stadhuis? Niemand wil een torenhoge schuldenberg, ook de PVDA niet. Om het ambitieuze stadsprogramma van de PVDA in zijn totaliteit te realiseren hebben we meer middelen nodig. Maar wees gerust, de gewone mensen zullen met de PVDA géén extra belastingen moeten betalen. Ook binnen het huidige budget is heel wat mogelijk.

Nieuwe studie bevestigt: Sint-Niklaas asbesthoofdstad van Vlaanderen

Sint-Niklaas zit bij de steden met de meeste asbestdoden. Dat wordt bevestigd door een recente studie van professor De Boosere (VUB) en professor Nemery (KUL). Deze studie brengt de ernst van de situatie in onze stad weer duidelijk aan de oppervlakte. “Dit kunnen we echt niet meer negeren,” stellen Jef Maes (PVDA) en Pieter Heymans (Actiecomité Asbeststort Dicht). “Een ernstig afbouwplan is meer dan nodig.”

Doe je mee?