PVDA VRAAGT 40 EURO PAMPERKORTING VOOR JONGE GEZINNEN

De PVDA die de diftarregeling altijd al bestempelde als asociaal, diende op de laatste gemeenteraad een voorstel in om 40 euro korting te voorzien voor elk kind van twee jaar of jonger als sociale tegemoetkoming voor jonge gezinnen. Pampers zorgen namelijk voor extra gewicht en extra kosten ten opzichte van het vroegere vuilzaksysteem.

Wie wint de Harteklop 2019?

Op vrijdag 31 januari 2020 reikt PVDA Waasland de Harteklop 2019 uit. De prijs, die dit jaar voor de vijfde keer wordt uitgereikt, gaat naar het verdienstelijkste sociale initiatief van het afgelopen jaar. Wie de Harteklop wint, en dit jaar ons hart het snelst liet slaan, wordt bepaald door het publiek.

Asbesthoofdstad van Vlaanderen maar nul euro voorzien voor asbestverwijdering

Vier zinnen staan er in het vijfjarenplan van de stad Sint-Niklaas over asbest. De stad schuift gedurende drie jaar de subsidies die ze krijgt door naar MIWA, maar investeert zelf geen enkele euro in asbestverwijdering. Dit terwijl recent nog bekend werd dat Sint-Niklaas aan de top staat qua aantal asbestslachtoffers, en dat niet alleen in België, maar wereldwijd. PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes pleit voor een drastische aanpak, naar het voorbeeld van wat in Breda (Nederland) gebeurt.

Sint-Niklaas asbestbedrijf SVK gaat niet in beroep en moet binnen het jaar asbeststort veilig afdekken

Na een veroordeling voor de rechtbank bijt SVK voor een tweede keer in het zand. Minister Demir verplicht het vroegere asbestverwerkende bedrijf om het asbeststort vlak bij een woonwijk in Sint-Niklaas binnen het jaar veilig af te dekken. Na deze twee beslissingen gooien SVK en zijn directeur Walter Verhaert de handdoek in de ring en gaan ze niet in beroep tegen het belangrijke vonnis van de rechtbank in Dendermonde.

PVDA vraagt om terugbetaling vuilzakken snel te regelen

In de maand juli konden inwoners van Sint-Niklaas volledige rollen ongebruikte vuilniszakken terugbrengen omdat op dat ogenblik de diftar-container in gebruik werd genomen. Op het ontvangstbewijs staat vermeld dat het bedrag binnen de drie maanden zou worden terugbetaald. Wat blijkt vandaag, meer dan 4 maanden later? De mensen  hebben nog steeds geen cent ontvangen. PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes vroeg op de commissie van de verantwoordelijke schepen Baeyens (NVA) waarom dit nog niet gebeurde.  De schepen bevestigde dat de betrokken diensten achterstand hebben opgelopen. Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen rekening gehouden met de omvang van het werk om deze operatie vlot en tijdig te laten verlopen. 

Betaalbaar zwemmen of prestigeproject?

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil het stedelijk zwembad Sinbad sluiten, afbreken en vervangen door een groot privaat zwembad zoals in Beveren. De PVDA vindt het onbegrijpelijk dat Sinbad moet sluiten en pleit voor een tweede openbaar en betaalbaar zwembad. Hierbij de (verkorte) tussenkomst van PVDA gemeenteraadslid Jef Maes op de extra gemeenteraad van 2 december 2019.

Onbegrijpelijk dat groene long verdwijnt door groene schepen

Maar liefst zes hectare waardevol landbouw- en natuurgebied wordt omgevormd tot een verhard bedrijventerrein. Dat besliste de gemeenteraad op 22 november door alsnog het RUP Heimolenstraat goed te keuren. PVDA vindt het onbegrijpelijk dat een groene schepen dit plan doorvoert zonder steun van de bevolking en tegen diverse juridische adviezen in.

Verhoging van tarieven MIWA-containerparken is asociaal en gaat tot meer sluikstorten leiden

De PVDA vindt het onrechtvaardig dat MIWA de tarieven van zijn containerparken in 2020 gaat verhogen. Dit is een verdoken belastingverhoging voor de gewone burger en gaat het sluikstorten in de hand werken. “Als we echt een circulaire economie willen, dan moeten we de mensen stimuleren om naar het containerpark te gaan. Dat doe je door het zoveel mogelijk gratis te maken,” stelt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes.

PVDA vraagt live streaming van gemeenteraad en gaat er zelf mee van start.

Afgelopen vrijdag op 25 november vroeg de PVDA aan het Sint-Niklase stadsbestuur om de gemeenteraad live te streamen. Nadat veel andere steden zoals Gent, Antwerpen en Kortrijk een livestream invoerde kan Sint-Niklaas anno 2019 niet achterblijven. Dit is geen voorstel van oppositie tegenover meerderheid. Dit gaat puur over democratie en participatie. Om de vraag kracht bij te zetten en om te laten zien wat voor een bereik zo'n livestream zou hebben starte de PVDA alvast zelf met een live uitzetting. Helaas stemde de voltallige meerderheid tegen het voorstel, zij onderzoeken wel of eventueel een audiostream mogelijk zou zijn. De verschillende live tussenkomsten die werden gemaakt kan u hier volledig herbekijken.

Chris Wauman verkozen tot nieuwe voorzitter PVDA Sint- Niklaas

Chris Wauman is zondag op een ledenbijeenkomst door de leden van PVDA Sint-Niklaas verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling Sint-Niklaas. Hij volgt Jef Maes op die de voorbij drie jaar het voorzitterschap heeft opgenomen.