PVDA stelt voor om kindergraven gratis te maken

“De dood van een kind zorg op zich al voor een enorm zware emotionele impact op de ouders en het gezin. Daarom denk ik dat het een mooi gebaar zou zijn van de stad om kindergraven gratis te maken.” Dat stelt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes voor op de komende gemeenteraad van 24 januari.

Dubbelinterview: "Echte verandering komt van onderuit."

“Sinds vorig jaar zetelt de PVDA voor de eerste keer ooit in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Maar de echte strijd, die speelt zich steeds af op straat”. PVDA-voorzitter Chris Wauman en gemeenteraadslid Jef Maes blikken samen terug op 2019 en doen enkele straffe voorspellingen voor het nieuwe jaar.

Stad investeert in stenen en wij betalen de rekening

De verlaging van de personenbelasting is een ware vestzak-broekzakoperatie: de korting die je krijgt, betaal je dubbel terug via indirecte belastingen zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de riooltaks. Met deze belastingverhoging financiert dit stadsbestuur vervolgens deels enkele prestigeprojecten i.p.v. de échte problemen aan te pakken zoals de stijgende (kinder)armoede en betaalbaar wonen. Deels, want door hun ondoordachte keuzes zullen ook de schulden van onze stad met 44% (!) stijgen.

Armoede bestrijden met de handrem op

In de meerjarenbegroting van het stadsbestuur staan een aantal positieve maatregelen op vlak van armoedebestrijding. Maar ze zijn totaal ontoereikend om het probleem ten gronde aan te pakken. Er zullen nog steeds duizenden gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan, er komt geen huurprijzenraster noch conformiteitsattest voor huurwoningen, geen verdubbeling van de leegstandheffing en geen gratis maaltijden op school. Men zegt de armoede te willen aanpakken, maar men voorziet er niet de nodige middelen voor. Dat is armoede bestrijden met de handrem op.

Witte zakken (voor pampers) 60% duurder. is dat sorteren stimuleren?

Een van de retributieverhogingen die op 1 januari 2020 ingaan in Sint-Niklaas is het fors duurder maken van de witte zakken. De prijs stijgt van 11 naar 17,5€, een stijging met niet minder dan 60%. Gezinnen die nu bewust omgaan met de vuile pampers van hun kindjes, deze apart sorteren en naar het containerpark brengen, worden hiermee flink bestraft. “Het stadsbestuur weigert niet alleen om een pamperkorting toe te staan, ze maken de witte zakken fors duurder. Het lijkt alsof jonge gezinnen moeten uitgemolken worden in plaats van ondersteund.” reageert PVDA gemeenteraadslid Jef Maes.

PVDA VRAAGT 40 EURO PAMPERKORTING VOOR JONGE GEZINNEN

De PVDA die de diftarregeling altijd al bestempelde als asociaal, diende op de laatste gemeenteraad een voorstel in om 40 euro korting te voorzien voor elk kind van twee jaar of jonger als sociale tegemoetkoming voor jonge gezinnen. Pampers zorgen namelijk voor extra gewicht en extra kosten ten opzichte van het vroegere vuilzaksysteem.

Wie wint de Harteklop 2019?

Op vrijdag 31 januari 2020 reikt PVDA Waasland de Harteklop 2019 uit. De prijs, die dit jaar voor de vijfde keer wordt uitgereikt, gaat naar het verdienstelijkste sociale initiatief van het afgelopen jaar. Wie de Harteklop wint, en dit jaar ons hart het snelst liet slaan, wordt bepaald door het publiek.

Asbesthoofdstad van Vlaanderen maar nul euro voorzien voor asbestverwijdering

Vier zinnen staan er in het vijfjarenplan van de stad Sint-Niklaas over asbest. De stad schuift gedurende drie jaar de subsidies die ze krijgt door naar MIWA, maar investeert zelf geen enkele euro in asbestverwijdering. Dit terwijl recent nog bekend werd dat Sint-Niklaas aan de top staat qua aantal asbestslachtoffers, en dat niet alleen in België, maar wereldwijd. PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes pleit voor een drastische aanpak, naar het voorbeeld van wat in Breda (Nederland) gebeurt.

Sint-Niklaas asbestbedrijf SVK gaat niet in beroep en moet binnen het jaar asbeststort veilig afdekken

Na een veroordeling voor de rechtbank bijt SVK voor een tweede keer in het zand. Minister Demir verplicht het vroegere asbestverwerkende bedrijf om het asbeststort vlak bij een woonwijk in Sint-Niklaas binnen het jaar veilig af te dekken. Na deze twee beslissingen gooien SVK en zijn directeur Walter Verhaert de handdoek in de ring en gaan ze niet in beroep tegen het belangrijke vonnis van de rechtbank in Dendermonde.

PVDA vraagt om terugbetaling vuilzakken snel te regelen

In de maand juli konden inwoners van Sint-Niklaas volledige rollen ongebruikte vuilniszakken terugbrengen omdat op dat ogenblik de diftar-container in gebruik werd genomen. Op het ontvangstbewijs staat vermeld dat het bedrag binnen de drie maanden zou worden terugbetaald. Wat blijkt vandaag, meer dan 4 maanden later? De mensen  hebben nog steeds geen cent ontvangen. PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes vroeg op de commissie van de verantwoordelijke schepen Baeyens (NVA) waarom dit nog niet gebeurde.  De schepen bevestigde dat de betrokken diensten achterstand hebben opgelopen. Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen rekening gehouden met de omvang van het werk om deze operatie vlot en tijdig te laten verlopen.