PVDA: als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?

De gemeenteraad van Sint-Niklaas is in april vroegtijdig moeten stopgezet worden. Dit omdat door de avondklok de zitting niet meer door het publiek kon gevolgd worden. De regels van de Vlaamse Overheid schrijven voor dat er dan een videostreaming moet zijn van de gemeenteraad om de openbaarheid te garanderen. Een audiostreaming, zoals nu gebeurt, is niet voldoende. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes dient dan ook zijn voorstel tot het live streamen van de gemeenteraad opnieuw in bij de volgende gemeenteraad. “Als we nu de gemeenteraad niet live gaan streamen, wanneer dan wel?”

145 bushaltes verdwijnen in het Waasland: een ware kaalslag!

Een op de zes bushaltes verdwijnt in het Waasland. Dat antwoordde minister Lydia Peeters op een vraag van PVDA-fractieleider Jos D’Haese in het Vlaams parlement. “Dit is geen aanpassing meer, maar een kaalslag van ons openbaar vervoer”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes uit Sint-Niklaas die de gemeenteraad hierover opnieuw zal interpelleren. “In Zele verdwijnen maar liefst 16 bushaltes, in Sint-Gillis-Waas 14 bushaltes en in Sint-Niklaas 83 bushaltes. Terwijl openbaar vervoer net een hefboom is in de strijd tegen de toenemende armoede en de klimaatopwarming”, aldus een verontwaardigde Maes.

COVID-Afdelingen AZ Nikolaas winnen de Harteklop-Prijs 2020

Vandaag overhandigde PVDA-voorzitter Chris Wauman de zesde Harteklop-Prijs aan Dirk Andries, hoofdverpleegkundige van de afdeling intensieve zorgen van AZ Nikolaas. Hij nam de prijs in ontvangst namens de vele covid-afdelingen van AZ Nikolaas. Naar jaarlijkse gewoonte reikt de PVDA Waasland deze prijs uit aan een initiatief dat “onze harten sneller deed slaan” het voorbije jaar. Er waren vier projecten genomineerd, maar het publiek koos met voorsprong de covid-afdelingen van het AZ Nikolaas als meest “hartroerende project” van het voorbije jaar.

PVDA stelt actieplan voor tegen holebi- en transfobie: oprichting Regenbooghuis zou krachtig signaal zijn

De moord op onze stadsgenoot David heeft heel veel mensen geraakt. De verontwaardiging is terecht: hoe kan zoiets in 2021 nog gebeuren? Holebihaat is nog verre van uitgeroeid. De woorden ‘homo’ of ‘gay’ blijven populaire scheldwoorden. Met regelmaat van de klok verschijnen er berichten in de media over homofoob geweld. De PVDA Sint-Niklaas vindt dit een belangrijk momentum voor een concreet actieplan tegen holebi- en transfobie. "De oprichting van een Regenbooghuis in Sint-Niklaas zou een krachtige realisatie zijn,” stellen Matti Mercelis en Wout De Coster, leden van Mix, de LGBT+ werkgroep van de PVDA.

PVDA is onthutst: waarom vraagt SVK om drie keer meer kwik te mogen lozen dan wettelijk toegestaan?

Kwik is een extreem giftig metaal, ook voor de mens. En wat blijkt nu? Het bedrijf SVK heeft een aanvraag ingediend om de norm voor kwik dat bij de productie van cement in haar afvalwater terechtkomt, met 300% te verhogen. De PVDA vindt dat SVK zich aan de wet moet houden en vraagt zowel het stadsbestuur als de provincie om dit niet toe te staan. PVDA vraagt ook aan milieubewuste burgers om een bezwaarschrift in te dienen voor 16 maart.

Privatiseren parkeertoezicht: krijgen wij een kruising van Big Brother en Speedy Gonzalez?

Het stadsbestuur wil het parkeertoezicht uitbesteden aan een privébedrijf. De PVDA stelt voor om dit in openbare handen te houden. Volgens de PVDA moeten de inkomsten uit parkeren niet uitgedeeld worden aan aandeelhouders, maar bij de stad blijven. De PVDA wil ook geen race voor zoveel mogelijk boetes, maar een menselijk beleid dat parkeren goed en ordentelijk laat verlopen, zonder winstoogmerk. En zeker zonder scanwagens, de kruising tussen Big Brother en Speedy Gonzales.

Een mooi zwembad, maar wie betaalt de rekening?

Het stadsbestuur gaat verder in haar turbo versnelling in dit dossier. Men stelt het zelfs al voor aan de bevolking, nog voor het hier op de gemeenteraad is goedgekeurd. Met de PVDA blijven wij erg bezorgd over deze plannen. We zijn er zeker van dat het een mooi zwembad zal worden, maar de vraag is: “Wie gaat de rekening van 88 miljoen euro betalen? De buurtbewoners (overlast), de gebruikers (hogere tarieven) en de belastingbetaler.

PVDA vraagt extra steun voor horeca in Sint-Niklaas

“Wij stellen voor om de lokale cafés extra steun te verlenen met vijf concrete maatregelen”, steekt gemeenteraadslid Jef Maes van wal. “De horeca beleeft moeilijke tijden. In het bijzonder de cafés, want de mogelijkheden om take away te organiseren zijn zeer beperkt voor hen.” Het ziet er ook niet naar uit dat ze op korte termijn kunnen heropenen. “De PVDA Sint-Niklaas heeft de voorbije weken daarom zijn oor te luisteren gelegd bij de cafébazen. Daaruit blijkt dat het water hen aan de lippen staat. Dat geldt zeker voor de gesloten cafés die huurgelden moeten blijven betalen. Daarom stelt de PVDA voor om extra steun te verlenen aan de lokale cafés.

Wil het stadsbestuur groene longen of een speeltuin voor speculanten en bouwpromotoren?

Buurtbewoners uit de Kallohoekstraat hebben een verzoekschrift ingediend bij de gemeenteraad om twee groene percelen te behouden en niet te laten volbouwen. Twee bouwpromotoren willen al enkele jaren die gronden volbouwen, maar ze kregen steeds lik op stuk bij hun aanvraag. De buurtbewoners hebben al meerdere keren succesvol bezwaarschriften ingediend tegen bouwaanvragen. Maar ze willen nu zekerheid dat die buurt groen blijft en dat de plannen van het lobbenstadmodel juridisch worden verankerd. Met de PVDA steunen we deze vraag ten volle. Dit is een symbooldossier: wil het stadsbestuur maximaal het groen in onze stad beschermen en "het lobbenstadmodel" realiseren of blijft het een vaag plan zonder zekerheid voor de bewoners waarbij bouwpromotoren de stad mogen volbouwen?

‘Droge Kroegentocht’ ter ondersteuning van horeca: gesloten maar niet vergeten!

Onder het motto “Gesloten maar niet vergeten” organiseerde de PVDA vorige zaterdag een 'Droge Kroegentocht' in Sint-Niklaas. Actievoerders hingen aan een zes cafés/restaurants en 2 jeugdhuizen een wasdraad op. Iedereen kon er boodschappen aan hangen ter ondersteuning van de horeca. Voorbijgangers en cafébazen reageerden alvast enthousiast. Drooggelegde inkomsten, hoogoplopende kosten en ondermaatse compensatie dreigen bij alsmaar steeds meer uitbaters te zorgen voor een blijvende financiële kater.

Doe je mee?