Waarom moeten buslijnen en bushaltes verdwijnen in Sint-Niklaas?

Op de commissie mobiliteit van 12 mei ll. stelde schepen Hanssens (NV-A) de nieuwe plannen voor van de vervoerregio Waasland. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, is er één ding klaar: het busnet gaat ingekrompen worden en het aantal bushaltes gaat fors verminderen. Openbaar vervoer is nochtans dè sleutel voor heel wat zaken: files, vervoersarmoede, klimaatdoelstellingen, luchtvervuiling, etc. Daarvoor zijn er meer, betere én liefst gratis bussen nodig en niet minder, vindt de PVDA.

Teken en deel onze petitie!

De nieuwe plannen zijn het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse minister van mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). Het principe van de basisbereikbaarheid, nl. dat iedereen een bushalte binnen de 750 meter van zijn woning moet hebben, vervalt.

Ook het stadsbusnet van Sint-Niklaas zou verdwijnen. De Clementwijk zou niet meer met de bus bediend worden. Ook de lijnen Belsele Tuinlaan (lijn2) en Lijn 1 worden afgeschaft. Hierdoor zou geen enkele bus meer rijden in het westelijke gebied van de stad, tussen R42 (spoorweg richting Lokeren), de N41 (Westelijke tangent), de N70 (Grote Baan) en de Parklaan. Zeg maar de Baenslandwijk in zeer brede zin. Geen bushaltes meer vlakbij het Welzijnshuis of Tereken Kerkhof en de Tuinlaan. Dit is totaal onbegrijpelijk.

Nieuw busplan Sint-Niklaas

Deelgemeenten

Er zouden wel rechtstreekse verbindingen komen naar de deelgemeenten, met een hogere frequentie tijdens de piekuren. Maar tijdens de daluren of ’s avonds is het niet gegarandeerd dat je thuis geraakt. Dit zal ten koste gaan van het sociale leven van jongeren, want op vrijdag en zaterdagavond de bus nemen, zal er niet meer in zitten. De auto wordt weer de baas en meer ongevallen door “het pintje te veel” kan je nu al voorspellen. Mensen die minder mobiel zijn en dus afhankelijk zijn van het openbaar vervoer gaan nog meer in de vergeethoek geraken.

Voor de verbindingen met andere gemeenten in de regio gaan mensen meer moeten overstappen, wat steeds tijdverlies betekent en bij vertragingen soms problemen oplevert met verbindingen, waardoor het openbaar vervoer minder aantrekkelijk wordt.

Privatisatie

Het tovermiddel om dit alles te verantwoorden is “vervoer op maat”. De belbus, taxicheques en dergelijke zouden de gaten zo groot als in een Zwitserse kaas moeten opvangen. Voor veel mensen is dat een stap te ver om het openbaar vervoer te nemen. Het is ook een slinkse manier om een openbare dienst over te hevelen naar de privé.

Kortom, dit plan is één grote asociale besparingsoperatie die heel slecht is voor het leefmilieu want dit gaat het autogebruik doen toenemen. Buschauffeurs melden ons ook dat dit een groot effect zal hebben op de tewerkstelling bij de Lijn. Steeds meer bussen worden ook uitbesteed aan privé-lijnen. Jaar na jaar worden de tarieven verhoogd en tegelijkertijd gaat men nu het aanbod en de dienstverlening verminderen. Als er iets is waarop onze samenleving niet zou mogen besparen, dan is het wel het openbaar vervoer, vindt de PVDA.

Zonder inspraak

De timing van dit dossier is ook erg ongelukkig. Hierover is geen ernstig debat gepland in de gemeenteraad want tegen eind mei zouden de gemeenteraadsleden hun voorstellen al moeten overmaken aan de vervoerregio. De bevolking zou via een presentatie op de website van de stad bevraagd worden in de week van 11 mei. Heeft u er iets van gezien? Waarom heeft de gemeenteraad geen bevoegdheid in heel dit dossier en wordt de democratie en participatie helemaal onder de mat geveegd?

Hoe is het mogelijk dat dit stadsbestuur (NV-A, Groen, Open VLD) zich zomaar akkoord kan verklaren met het schrappen van het stadsnet? Hoe brengt het stadsbestuur dit in overeenstemming met het mobiliteitsplan om te streven naar minder auto’s in de binnenstad? Overal in Europa nemen steden het initiatief om meer en gratis openbaar vervoer uit te bouwen om zo de leefbaarheid van de steden te verhogen. In Sint-Niklaas doet men net het tegenovergestelde, met Groen! in het bestuur. Hoe denkt het stadsbestuur ooit de klimaatdoelstellingen te bereiken zonder het openbaar vervoer uit te breiden?

Er zijn ook nog heel wat onduidelijkheden en vragen bij het gehele plan.

Extra commissie

Om al deze redenen heeft PVDA gemeenteraadslid Jef Maes aangedrongen om een bijzondere mobiliteitscommissie te organiseren begin juni zodat deze plannen verder kunnen toegelicht worden en er vanuit de commissie van de gemeenteraad bindende adviezen kunnen worden geformuleerd naar de vervoerregio. Op die manier kan ook de bevolking mee betrokken worden en zijn inbreng doen. Want openbaar vervoer raakt een groot deel van onze bevolking, vooral de jongeren, ouderen en mensen die het minder breed hebben.

Ter info: Vorig jaar vroeg de PVDA een onafhankelijke studie om de impact en kostprijs van het invoeren van gratis openbaar vervoer te onderzoeken. Dit werd weggestemd door de meerderheid.

De stadsbussen moeten blijven! - Teken de petitie

De stadsbussen moeten blijven! Niet minder, maar meer en beter openbaar vervoer. Waarom? Bekijk het filmpje. Akkoord? Teken en deel onze petitie: https://sint-niklaas.pvda.be/de_stadsbussen_moeten_blijven

Posted by PVDA Sint-Niklaas on Friday, May 22, 2020