Vijf redenen waarom PVDA voor minder afval is, maar tegen DIEF-tar

Het stadsbestuur (N-VA, Open Vld, Groen) heeft de voorbije dagen de dief-tar tarieven bekend gemaakt. De reacties op Facebook zijn duidelijk: de bevolking ziet dit niet zitten. Ja, de mensen willen best zorgen voor minder afval, maar waarom moeten wij steeds de factuur gepresenteerd krijgen? Daarom is de PVDA tegen dief-tar en roepen wij iedereen op om te protesteren aan de Gemeenteraad op vrijdag 25 januari om 18u30. Vijf redenen waarom de PVDA tegen dief-tar is.

1. Dief-tar is een asociale belastingverhoging en dus oneerlijk!.

Alle berekeningen voor alle mogelijke gevallen bewijzen het: dief-tar is een aanzienlijke verhoging van de kost voor huisvuil (zie ook onze Factcheck- url) . Alleenstaanden, jonge gezinnen (pampers) en kattenliefhebbers (kattenbakvulling) worden extra getroffen. Ook de prijs voor ondergrondse containers stijgt van 0,5€ naar 0,875€ per inworp, of 75% meer. De bevoegde schepen Baeyens is erg duidelijk op TV Oost: de huisvuilverwerking kost 0,21€ per kilo voor MIWA en de stad. Deze kost moet volledig door de burger worden gedragen. Waarom betalen wij dan al gemeentebelasting? Rechtstreekse belastingen zijn eerlijker want in verhouding tot je draagkracht. Zelfs als je 40% minder huisvuil buiten zet betaal je meer dan vandaag. Waarom haalt het stadsbestuur het geld uit de zakken van gewone mensen? Om Smetco en Indaver rijker te maken? Want heel de afvalketen is geprivatiseerd en aan afval wordt veel geld verdiend. De mannen van de stedelijke vuilkar werden zes jaar geleden al bij het grof vuil gezet. En Indaver verwerkt ons restafval. Indaver is in handen van Fernand Huts, een man met heel wat Vossenstreken. Hij heeft zich kunnen verrijken op kosten van de belastingbetaler door zijn hangars vol te planten met zonnepanelen op linkeroever. Indaver maakte in 2017 een winst van bijna 68 miljoen, door ons huisvuil te verwerken. Op die winst betaalden ze maar 50.000 euro belastingen, dat is 0.07%. Huts betaalt procentueel minder belastingen dan zijn kuisvrouw. Ze keerden niet minder dan 45 miljoen euro uit aan de aandeelhouders, Huts dus. Daarvan kan je al een mooie Rubens kopen nietwaar? Met andere woorden: wij moeten door Dieftar de rekening betalen die Smetco en Indaver/Huts presenteren aan de MIWA en de stad.

2. Dief-tar is asociaal.

Dief-tar is een vlaktaks. Of je nu 900€ of 9.000€ verdient per maand, je betaalt evenveel voor je huisvuil. Maar de stad zorgt voor sociale compensatie voor de minst bedeelden, zegt men. Nu krijgen leefloners en langdurig zieken een rol (20 zakken) gratis ter waarde van 22€. Daarmee kunnen ze 160 kg huisvuil gratis aanbieden. Bij Dief-tar krijgen ze 20€ korting. Maar daarmee kunnen ze 110 kg. huisvuil gratis aanbieden, dat is 50 kg minder, of 1/3de minder. Een tussenkomst voor jonge gezinnen met kinderen in de pampers, wuift de stad weg. “Je kan witte zakken kopen en die naar het containerpark brengen,” is het antwoord. Jonge gezinnen hebben het al zo druk. Zie jij veel jonge vaders of moeders elke week met een stinkende zak vol pampers naar het containerpark rijden? Nu betaal je huisvuil op volume, met dief-tar op gewicht. Daardoor wegen pampers en kattenbakvulling extra door. ‘Ja maar er is biologisch afbreekbare kattenbakvulling’, antwoordt MIWA. Die is wel 4x duurder. Wie kan zich dat permitteren? Als je de armoedetoets toepast op dief-tar dan is het stadsbestuur grandioos gebuisd (zie factcheck).

3. Dief-tar is onhandig en hinderlijk.

Hoe kunnen mensen in een appartement zonder lift die container naar boven en beneden brengen? Wat moeten oude mensen doen die nu wel een kleine zak kunnen tillen, maar geen weg kunnen met een container? Wordt er een nieuw beroep in het leven geroepen, containerdrager? Nu kan een vuilzak vaak in de kelder gezet worden, maar kunnen alle containers daar in? Containers zijn hinderlijk in de vele smalle straatjes met smalle voetpaden van Sint-Niklaas. Hoe kan een rolstoelgebruiker op het voetpad rijden als al die containers buiten staan? En wie geen garage heeft, die moet zijn container telkens volledig door zijn huis rollen. En is het reinigen van zo’n container niet milieubelastend? “Stop er dan een plastiek zak in”, antwoordt schepen Baeyens. Willen we niet minder plastiek? Plastiek is blijkbaar geen probleem voor de stad, als de heilige dief-tar koe maar gemolken wordt.

4. Dief-tar is ondemocratisch.

De tarieven werden al bekend gemaakt vooraleer de gemeenteraad ze heeft besproken of goedgekeurd op 25 januari. Voor het stadsbestuur zijn de gemeenteraadsleden marionetten die gewoon naar hun pijpen dansen. Terwijl het stadsbestuur de woorden vol heeft over participatie, worden alle mogelijke voorstellen en suggesties weggewuifd. Maar dit ondemocratisch gedrag zal als een boemerang terug in het gezicht terugkomen. PVDA zal de komende maanden het protest tegen dief-tar organiseren en bundelen.

5. Af van afval.

De PVDA is absoluut voorstander van minder afval. Daarvoor hebben we heel wat voorstellen geformuleerd in ons stadsprogramma: https://sint-niklaas.pvda.be/af_van_afval . Maar dief-tar presenteert de rekening aan de gewone man in de straat en niet aan de echte veroorzakers van afval, nl. de verpakkingsindustrie en de bedrijven die ons overstelpen met allerlei onnodige verpakking en snel verslijtende rommel.

PVDA komt op voor een afvalbeleid op mensenmaat waarbij de grote vervuilers het eerst worden aangepakt en niet de gewone mensen. Wij willen een stad op mensenmaat, een klimaat op mensenmaat en niet op maat van de grootverdieners.

Ben je het eens?