Factcheck: DIEFtar = duurder? JA, altijd!

Het stadsbestuur en MIWA stellen dat je kan besparen als je minder restafval buiten zet. Diftar zou ‘sociaal en rechtvaardig’ zijn. Klopt dat wel? PVDA deed voor u een factcheck. Conclusie: DIEFtar is duurder! Zelfs als je 40% minder afval buiten zet. Zelfs als je de doelstelling haalt van 104 kg restafval per persoon. Bovendien is Diftar zwaar gebuisd op de armoedetoets en zal de armoede in Sint-Niklaas door Diftar nog meer stijgen.

PVDA vergeleek de prijzen van Diftar met die van het gebruik van de huidige grijze vuilzakken. Ze bekeek ook de impact op de prijs van een vermindering van 25% (doelstelling vorige stadsbestuur) en 40% (doelstelling huidige stadsbestuur) van het restafval.

We nemen, zoals de MIWA, een gezin van 4 personen dat 161 kg restafval per persoon ‘produceert’. Zoals aanbevolen door de MIWA gebruiken ze een container van 120L. Kunnen ze besparen?

 

Grijze vuilniszakken

Diftar

644 kg afval

89,1 euro

142,6 euro

483 kg afval (25% minder)

67,1 euro

102,35 euro

386,4 kg afval (40% minder)

53,9 euro

79,15 euro

Jef Maes (gemeenteraadslid PVDA): “Zelfs als dit gezin 40% minder restafval aanbiedt, zullen ze 25 euro extra moeten betalen t.o.v. het huidige systeem met grijze vuilzakken. Dat is 47% meer! Het gaat hier dus wel degelijk om een belastingverhoging. Je betaalt in alle gevallen meer. Wij zijn ook voor minder afval, maar niet door de factuur door te sluizen naar de man in de straat.”

Bij alle berekeningen nemen we de kost van de aankoop van een slot (25 euro) niet mee. Zo’n slot is nodig om zeker te zijn dat er geen sluikafval in je container terecht komt. Als je die kost mee rekent, dan is dief-tar nog veel duurder.

‘Oneerlijk en asociaal’

Het stadbestuur (N-VA, Open VLD en Groen) wil dat we gemiddeld nog slechts 104 kg restafval per persoon aanbieden. Ze claimen ook dat Diftar ‘eerlijk en sociaal’ is. Het zou dan ook logisch zijn dat als je deze doelstelling haalt, je beloond wordt. We deden de test voor een gezin van 2 personen, die gebruik maken van een container van 120L, zoals aanbevolen door de MIWA:

 

Grijze vuilniszakken

Diftar

208 kg afval

28,6 euro

46,1 euro


Jef Maes: “Met Diftar wordt je dus beboet als je de doelstelling haalt. Je betaalt maar liefst 61% meer! Dit is de omgekeerde wereld. Diftar is dus duidelijk een oneerlijk systeem.”

Zwaar gebuisd op armoedetoets

Aangezien armoedebestrijding voor PVDA prioritair is, bekeken we ook de impact van de invoering van Diftar op de armoede in onze stad. Hiervoor vergeleken we de sociale correcties. Een vergelijking voor een gezin van 2 personen, die gebruik maken van een container van 120L, zoals aanbevolen door de MIWA. Vandaag wordt er aan de doelgroepen 1 rol (20 stuks) grijze vuilniszakken gratis geschonken, vanaf 1 juni krijgen ze 20 euro korting op jaarbasis.

 

Grijze vuilniszakken

Diftar

322 kg afval

23,1 euro

56,1 euro

241,5 kg afval (25% minder)

12,1 euro

35,975 euro

193,2 kg afval (40% minder)

5,5 euro

24,376 euro


Hieruit blijkt duidelijk dat Diftar ook nog eens een asociaal systeem is. Jef Maes: “Zelfs als dit gezin in armoede 40% minder restafval aanbiedt, zullen ze maar liefst 4,4 keer meer moeten betalen. Een echte schande!”

Aangezien de communicatie van de stad Sint-Niklaas en de MIWA duidelijk onwaarheden bevat en het hier om een echte belastingverhoging gaat, eist PVDA dat de stad de invoering van Diftar afvoert. Om deze eis kracht bij te zetten, lanceert de partij een petitie ( https://sint-niklaas.pvda.be/diftar_diefstal ) en roept ze op om te komen protesteren voor aanvang van de gemeenteraad van 25 januari waar Diftar wordt besproken. Jef Maes: “Vergis u niet. Ondanks dat de stad al communiceerde over de invoering en de prijzen van Diftar, moet het nog formeel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit is dus ook een aanfluiting van de democratie, waar het schepencollege de gemeenteraad als bijzaak ziet en de gemeenteraadsleden van de meerderheid als marionetten.”

 

 

 

Hieronder een uiteenzetting van onze berekeningen en cijfers:

Inhoud

Klopt de beloofde besparing van MIWA?

In het artikel van HLN (16/01/2019) vinden we volgend statement terug: "MIWA geeft het voorbeeld van een gezin van vier dat 644 kg restafval per jaar aanbiedt. “Als dat gezin 25 procent minder afval aanbiedt, zal het 40 euro besparen. Als het 40 procent minder restafval heeft, zal dat zelfs 69,5 euro minder zijn.”

Laten we op deze stelling eens een factcheck uitvoeren. Spoiler: ze klopt langs geen kanten. Diftar is ALTIJD duurder! Zelfs indien je 40% minder afval ‘produceert’! Dit is gewoon een asociale belastingverhoging!

Met grijze vuilniszakken (644 kg)

In 1 vuilniszak past gemiddeld 8kg afval. Het gezin heeft dus 81 (= 644 / 8 ) vuilniszakken nodig

Een vuilniszak kost €1.1, dus 81 * €1.1 = 89.1 euro

Totaalkost = 89.1 euro


Met Diftar (644 kg)

Het gezin bestaat uit 4 gezinsleden. Ze krijgen dus de eerste 400 kg aan de tarief van 0.18 euro per kg: 400 x 0.18 euro = 72 euro

De overige 244 kg ( = 644 kg – 400 kg) kosten 0.25 per kg: 244 x 0.25 euro = 61 euro

Als het gezin hun afval 32 keer buitenzet aan 0.3 euro per keer (aanbevolen container van 120L): 32 x 0.3 euro = 9.6 euro

Totaalkost = 142.6 euro
Met Diftar betaal je dus 53,5 euro (142,6 - 89,1) meer. (= 60% duurder)


Met grijze vuilniszakken (25% minder afval = 483 kg)

In 1 vuilniszak past gemiddeld 8kg afval. Het gezin heeft dus 61 (= 483 / 8 ) vuilniszakken nodig

Een vuilniszak kost €1.1, dus 61 * €1.1 = 67.1 euro

Totaalkost = 67.1 euro
Met huidige grijze vuilniszakken kan je dus 22 euro (=89,1 – 67,1) besparen als je 25% minder restafval ‘produceert’.


Met Diftar (25% minder afval = 483 kg)

Het gezin bestaat uit 4 gezinsleden. Ze krijgen dus de eerste 400 kg aan de tarief van 0.18 euro per kg: 400 x 0.18 euro = 72 euro

De overige 83 kg ( = 483 kg – 400 kg) kosten 0.25 per kg: 83 x 0.25 euro = 20.75 euro

Als het gezin hun afval 32 keer buitenzet aan 0.3 euro per keer: 32 x 0.3 euro = 9.6 euro

Totaalkost = 102.35 euro
Met Diftar bespaar je geen 40 euro, zoals MIWA stelt, maar betaal je 35,25 euro extra (102,35 – 67,1)! Dat is 52% meer.


Met grijze vuilniszakken (40% minder afval = 386,4 kg)

In 1 vuilniszak past gemiddeld 8kg afval. Het gezin heeft dus 49 (= 386.4 / 8 ) vuilniszakken nodig

Een vuilniszak kost €1.1: 49 * €1.1 = 53,9 euro

Totaalkost = 53,9 euro
Met huidige grijze vuilniszakken kan je dus 35,2 euro (= 89,1 – 53,9) besparen als je 40% minder restafval hebt.

Met Diftar (40% minder afval = 386,4 kg)

Het gezin bestaat uit 4 gezinsleden. Ze krijgen dus de eerste 400 kg aan de tarief van 0.18 euro per kg: 386.4 x 0.18 euro = 69.552 euro

Als het gezin hun afval 32 keer buitenzet aan 0.3 euro per keer: 32 x 0.3 euro = 9.6 euro

Totaalkost = 79.152 euro
Met Diftar bespaar je geen 69.5 euro, zoals MIWA stelt, maar betaal je 25,252 euro extra (79,152 – 53,9)! Dat is 47% meer.

Is Diftar ‘sociaal en rechtvaardig’?

Het stadsbestuur wil dat we ons restafval verminderen naar 104 kg per persoon. Welke impact heeft dat op uw rekening? Wel, als je perfect aan de verwachtingen voldoet, moet je 61% meer betalen dan vandaag met grijze vuilniszakken. Je wordt dus ‘beboet’ om te doen wat van je gevraagd wordt. Waar is de logica? Dit is gewoon een asociale belastingverhoging!

Factcheck:

Met grijze vuilniszakken (gezin van 2 - 104 kg per persoon)

In 1 vuilniszak past gemiddeld 8kg afval. Er zijn dus 26 (= 208 / 8 ) vuilniszakken nodig

Een vuilniszak kost €1.1, dus 26 * €1.1 = 28,6 euro

Totaalkost = 28,6 euro

Met Diftar (gezin van 2 - 104 kg per persoon)

De eerst 200 kg komt aan de tarief van 0.18 euro per kg: 200 x 0.18 euro = 36 euro

De overige 8 kg ( = 208 kg – 200 kg) kosten 0.25 per kg: 8 x 0.25 euro = 2 euro

Als het afval om de 2 weken wordt buitenzet (= 27 keer) aan 0.3 euro per keer: 27 x 0.3 euro = 8.1 euro

Totaalkost = 46,1 euro
Met Diftar betaal je dus, ondanks dat je voldoet aan de doelstelling, 17,5 euro (46,1 – 28,6) meer! Dat is dus 61% duurder.

Diftar zwaar gebuisd op armoedetoets

PVDA zal in de gemeenteraad van 25 januari vragen aan het schepencollege om een armoedetoets in te voeren. Zo’n toets kijkt na of door een beslissing van het college of de gemeenteraad de armoede niet groter zal worden. Wij bekeken de impact van Diftar via de sociale correcties.

De conclusie is verbijsterend. Indien een gezin van 2 personen 40% minder afval aanbiedt, zullen ze maar liefst 4,4 keer meer moeten betalen met Diftar dan met de huidige grijze vuilniszakken! Een echte schande!

Met grijze vuilniszakken (322 kg)

In 1 vuilniszak past gemiddeld 8kg afval. Het gezin heeft dus 41 (= 322 / 8 ) vuilniszakken nodig

Als sociale correcte krijg je 20 vuilniszakken (= 1 rol) gratis. Je moet dus nog 21 vuilniszakken zelf betalen.

Een vuilniszak kost €1.1, dus 21 * €1.1 = 23,1 euro

Totaalkost = 23,1 euro

Met Diftar (322 kg)

Het gezin bestaat uit 2 gezinsleden. Ze krijgen dus de eerste 200 kg aan de tarief van 0.18 euro per kg: 200 x 0.18 euro = 36 euro

De overige 122 kg ( = 322 kg – 200 kg) kosten 0.25 per kg: 122 x 0.25 euro = 30.5 euro

Als het gezin hun afval 32 keer buitenzet aan 0.3 euro per keer: 32 x 0.3 euro = 9.6 euro

Als sociale correcte krijgen ze 20 euro korting.

Totaalkost = 56.1 euro
Met Diftar betaalt dit gezin in armoede dus 33 euro (56,1 – 23,1) meer, of dus 2,4 keer meer!

Met grijze vuilniszakken (25% minder afval = 241,5 kg)

In 1 vuilniszak past gemiddeld 8kg afval. Het gezin heeft dus 31 (= 241,5 / 8 ) vuilniszakken nodig

Als sociale correcte krijg je 20 vuilniszakken (= 1 rol) gratis. Je moet dus nog 11 vuilniszakken zelf betalen.

Een vuilniszak kost €1.1, dus 11 * €1.1 = 12,1 euro

Totaalkost = 12,1 euro

Met huidige grijze vuilniszakken kan je dus 11 euro (=23,1 – 12,1) besparen als je 25% minder restafval hebt.

Met Diftar (25% minder afval = 241,5 kg)

Het gezin bestaat uit 2 gezinsleden. Ze krijgen dus de eerste 200 kg aan de tarief van 0.18 euro per kg: 200 x 0.18 euro = 36 euro

De overige 41,5 kg ( = 241,5 kg – 200 kg) kosten 0.25 per kg: 41,5 x 0.25 euro = 10.375 euro

Als het gezin hun afval 32 keer buitenzet aan 0.3 euro per keer: 32 x 0.3 euro = 9.6 euro

Als sociale correcte krijgen ze 20 euro korting.

Totaalkost = 35,975 euro
Dit is 2,9 keer duurder dan met huidige grijze vuilniszakken en zelfs 1,6 keer duurder dan met de huidige grijze vuilniszakken als je niet minder afval ‘produceert’!

Met grijze vuilniszakken (40% minder afval = 193,2 kg)

In 1 vuilniszak past gemiddeld 8kg afval. Het gezin heeft dus 25 (= 193,2 / 8 ) vuilniszakken nodig

Als sociale correcte krijg je 20 vuilniszakken (= 1 rol) gratis. Je moet dus nog 5 vuilniszakken zelf betalen.

Een vuilniszak kost €1.1, dus 5 * €1.1 = 5,5 euro

Totaalkost = 5,5 euro
Met huidige grijze vuilniszakken kan je dus 17,6 euro (= 23,1 – 5,5) besparen als je 40% minder restafval hebt.

Met Diftar (40% minder afval = 193,2 kg)

Het gezin bestaat uit 2 gezinsleden. Ze krijgen dus de eerste 200 kg aan de tarief van 0.18 euro per kg: 193,2 x 0.18 euro = 34,776 euro

Als het gezin hun afval 32 keer buitenzet aan 0.3 euro per keer: 32 x 0.3 euro = 9.6 euro

Als sociale correcte krijgen ze 20 euro korting.

Totaalkost = 24,376 euro
Dit is 4,4 keer duurder dan met huidige grijze vuilniszakken en zelfs duurder dan met de huidige grijze vuilniszakken als je niet minder afval ‘produceert’!

 

Bronnen:

https://www.sint-niklaas.be/actueel/persberichten/sint-niklaas-gaat-voor-40-minder-restafval

https://www.miwa.be/nl/diftar/veelgestelde-vragen

https://www.groensintniklaas.be/minderrestafval

https://www.hln.be/regio/sint-niklaas/van-vuilniszak-naar-huisvuilcontainer-doel-is-40-procent-minder-restafval~ab0cc11a/

https://www.hln.be/regio/sint-gillis-waas/-mikken-op-kwart-minder-afval~ad8c1523/