PVDA vraagt extra aandacht voor dak- en thuislozen in deze corona-winter

Voor de dak- en thuislozen in onze stad is de corona-periode extra moeilijk: couchsurfen kan niet langer, een woning huren is moeilijker dan voorheen, en meer precaire situaties ontstaan doordat de armoede stijgt en de mentale druk bij gezinnen en koppels toeneemt. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes vroeg dan ook op de gemeenteraad extra aandacht voor deze mensen hun situatie. “Opvang is nodig, zowel overdag als ’s nachts, zodat ook zij in een veilige omgeving kunnen vertoeven de komende maanden. Het is trouwens erg belangrijk om de situatie goed te kennen. Een telling van de daklozen kan helpen om het beleid beter af te stemmen op de noden.”

De corona-pandemie en de daarna gekoppelde nachtklok maakt het voor heel wat dak- en thuislozen veel moeilijker om onderdak te vinden de komende weken en maanden. Vaak was het zo dat zij aan couchsurfing deden en wisselend bij vrienden of familie gingen overnachten. Heel wat mensen vinden het vandaag niet zo gemakkelijk om dat verder aan te bieden in coronatijden. Daarnaast zitten we in deze lockdown met een bijkomend probleem. Het is veel moeilijker voor huurders om een nieuwe woning te zoeken, gezien de beperkingen de er zijn opgelegd naar aanleiding van de lockdown. Sommige mensen dreigen hun woning te moeten verlaten, zonder dat zij een nieuwe woning hebben gevonden. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat de armoede stijgt en dat de mentale en psychologische druk bij heel wat mensen en gezinnen toeneemt, met alle gevolgen vandien.

Corona vergroot problematiek

“De kans is groot dat dit leidt tot meer mensen die al dan niet tijdelijk dakloos zullen worden deze winter”, schetste Jef Maes op de gemeenteraad. “Deze winter zal dus een moeilijke periode worden, waarop we best goed voorbereid zijn. Wij zouden dan ook willen vragen wat het stadsbestuur voorziet om de komende maanden een degelijke opvang te voorzien voor de dak- en thuislozen in onze stad in deze corona-lockdown?”

De PVDA stelt voor om niet enkel in nachtopvang te voorzien, maar zowel dag als nachtopvang te voorzien voor dak- en thuislozen die dat wensen. Zo’n project is in het voorjaar in Gent succesvol doorgevoerd. Begin dit jaar kregen 16 daklozen in Gent een permanente opvang tijdens de eerste lockdown. Daardoor hadden ze ook overdag een dak boven het hoofd en kwam er ruimte vrij om hun problemen echt aan te pakken. 12 van de 16 mensen hebben intussen een vaste verblijfplaats of hebben er op zijn minst zicht op.

Schepen Heyrman antwoordde dat het OCMW nu daklozen probeert op te vangen in de beschikbare noodwoningen en ze hoop dat aantal snel te kunnen uitbreiden. Daarnaast worden ook daklozen tijdelijk ondergebracht in hotels.

Telling voor beleid ten gronde

Toen de PVDA twee jaar geleden de problematiek van de daklozen aankaartte, ontkende het stadsbestuur nog dat er een probleem was. Dat is nu gelukkig anders. Maar tot vandaag hebben we nog geen exact beeld van hoeveel daklozen er zijn in onze stad. Een telling is belangrijk om een meer doelgericht beleid te voeren. Zo’n telling is al gebeurd in Leuven en toonde aan dat het probleem groter is dan gedacht. De telling in Gent (en Leuven) is opgezet en gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting. “Op basis van zo’n telling kan het beleid ten gronde worden afgestemd op de noden en problemen,” stelde raadslid Maes. Volgens schepen Heyrman zijn er contacten gelegd met de Koning Boudewijnstichting, maar is het nog niet duidelijk of zo’n telling in Sint-Niklaas kan doorgaan en wanneer dit kan gebeuren. De PVDA blijft aandringen op een doelgericht beleid, aangepast aan de noden en met de nodige middelen.