PVDA zet vraag naar armoedetoets kracht bij met een petitieactie

Op alle Kerstmarkten in Sint-Niklaas duiken leden van de PVDA op met een petitieactie tegen armoede: deze zaterdag is het de beurt aan Belsele. Met deze actie, uitgerekend in de Warmste Week, wil de PVDA haar vraag om de strijd tegen armoede als punt nummer 1 aan te pakken in Sint-Niklaas meer kracht bijzetten. Een van de vele pijnpunten in het huidige armoedebeleid is het gebrek aan een nachtopvang voor daklozen.

Steeds meer Sint-Niklazenaren groeien op in kansarmoede in: ondertussen is dat al 1 op de 4 kinderen. Logisch ook als je weet dat wonen, gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen steeds duurder worden, terwijl steeds meer mensen moeten rondkomen met lage lonen en precaire contracten. Sint-Niklaas kent steeds meer dak- en thuislozen op zoek naar onderdak. 

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat het nieuwe stadsbestuur geen plannen uitwerkt voor een eigen én veilige nachtopvang voor daklozen in Sint-Niklaas,” zegt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes. “Het klopt dat voorlopig niemand op straat moet slapen,” zegt Maes, “maar dat hebben we vooral te danken aan de gastvrijheid van de stad Gent. Sint-Niklaas verwijst alle daklozen door naar Gent, terwijl de opvang daar al overvol zit. Tijd dat de stad Sint-Niklaas zijn verantwoordelijkheid opneemt .” Jef Maes: “Om te weten wie er dakloos is, moet je eigenlijk kijken naar het aantal mensen met een referentieadres, vertellen mij sociale werkers die met twee voeten in de daklozenproblematiek staan.” Vaak hebben mensen geen dak meer boven hun hoofd maar zoeken ze tijdelijk een oplossing door afwisselend bij vrienden te slapen. “Hoe noemt het Stadsbestuur mensen die slapen in een garage van vrienden? Zijn die niet dakloos?” 

Maes geeft nog een ander voorbeeld: “Op de kerstmarkt in Sinaai kwam ik een jongeman tegen die dakloos is. Hij klopte aan bij het OCMW, werd naar Gent doorgestuurd, maar wil in Sint-Niklaas blijven omdat hij hier zijn netwerk heeft. Hij slaapt nu afwisselend bij vrienden. Neen, die jongen slaapt niet buiten, maar is daarmee het probleem opgelost? 

En een jonge vrouw van 26 getuigde dat ze niet naar de nachtopvang durft te gaan, ze is bang om verkracht te worden. Voorlopig biedt haar ex haar stiekem onderdak in  het huis van zijn ouders. Pas als ze een vaste verblijfplaats heeft, kunnen er maatregelen genomen worden zodat ze haar kindjes opnieuw meer kan zien. 

Er is momenteel zelfs een man die vanuit Sint-Niklaas van opvang naar opvang wordt gestuurd. Elke dag komt hij terug naar Sint-Niklaas. 's Avonds zit hij in station te wachten op zijn trein naar de volgende opvang. We moeten deze mensen toch helpen? En vooral: zulke situaties voorkomen. En hun kinderen helpen om zo generatiearmoede tegen te gaan. Neen, voor ons is dit geen politiek spelletje. Daklozen zijn niet geïnteresseerd in welke partij hen uit de miserie helpt. Het gaat puur om menselijkheid.”

Voor de PVDA is het duidelijk: de nood aan opvang voor dak- of thuislozen is groot. De PVDA vraagt aan het nieuwe stadsbestuur om dit probleem ernstig te nemen en dringend werk te maken van een veilige nachtopvang voor daklozen. De PVDA staat niet alleen met deze vraag. Ook het CAW en het OCMW Gent vragen aan de stad Sint-Niklaas om zelf voor nachtopvang te zorgen. 

De PVDA pleit ervoor dat de strijd tegen de armoede de komende jaren de grootste prioriteit krijgt op de politieke agenda. Ze stelt hiervoor alvast een doeltreffende oplossing voor: voer een armoedetoets in. Zo’n toets meet van elke beleidsmaatregel het effect: neemt de armoede hiermee af of neemt ze toe? Enkel maatregelen die de armoede doen afnemen worden dan effectief ingevoerd. Met deze petitieactie zoekt de partij steun bij de bevolking voor haar vraag. Wie wil kan de petitie ook online ondertekenen op https://sint-niklaas.pvda.be/petitie-armoede