Skip to content

PVDA Sint-Niklaas lanceert campagne om dringend stijgende armoede aan te pakken

PVDA Sint-Niklaas lanceert campagne om dringend stijgende armoede aan te pakken

Op zijn Nieuwjaarsreceptie maakt de PVDA Sint-Niklaas dit weekend de resultaten bekend van een raadpleging onder zijn leden. PVDA-voorzitter Chris Wauman: “Een overgrote meerderheid van onze leden wil dat het stadsbestuur eindelijk de (kinder)armoede in de stad prioritair aanpakt. De beelden van de daklozen in het station blijven bij velen aan het netvlies kleven.” Steeds meer mensen ondervinden zelf en in hun omgeving problemen om rond te komen. Daarom lanceert de lokale afdeling samen met federaal fractieleider Sofie Merckx een petitiecampagne om de druk op het stadsbestuur op te voeren. De PVDA koppelt daar ook vijf concrete voorstellen aan om de armoede aan te pakken.

Eind december kwam een honderdtal PVDA-leden uit Sint-Niklaas samen op een Kerstbrunch om van gedachten te wisselen over de problemen in onze stad. De campagne voor het behoud van onze stadsbussen werd succesvol afgesloten met meer dan 3.200 handtekeningen en een overwinning: t.e.m. 2025 verdwijnt er geen enkele bus(halte). Uit de raadpleging van onze leden kwam één zaak duidelijk naar voren: ze kunnen er niet bij dat het stadsbestuur zoveel miljoenen euro’s spendeert aan prestigeprojecten maar de mensen in Sint-Niklaas in de steek laat. 1 op de 7 huishoudens heeft vandaag betalingsmoeilijkheden. Meer dan 1 op 5 kinderen groeit op in kansarmoede. Het aantal lege of ongezonde brooddozen bij schoolkinderen neem steeds toe. Er staan meer dan 4.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. En als klap op de vuurpijl zijn er ook steeds meer mensen die dakloos worden in onze stad.

PVDA-voorzitter Chris Wauman: “Luisteren naar de noden van de mensen zit helemaal in ons DNA. De signalen die we krijgen van onze leden zijn zo talrijk dat we een plan hebben uitgewerkt. We geven vandaag op onze Nieuwjaarsreceptie het startschot voor een campagne om het stadsbestuur te vragen om eindelijk de armoedeproblematiek prioritair aan te pakken.”

Teken en deel hier onze petitie.

Vijf concrete voorstellen om de armoede aan te pakken

 1. Dag- en nachtopvang voor daklozen in afwachting van echte woonst.
  In een centrumstad als Sint-Niklaas hoort niemand op straat, in het station of in een garagebox te slapen. Wij vragen een dringende oplossing voor het groeiend aantal dak- en thuislozen in onze stad in de vorm van dag en nachtopvang met de nodige hulpverlening in afwachting van een passend woonaanbod.
 2. Betaalbare woningen voor hele bevolking.
  Wonen is een basisrecht, maar zowel huren als kopen wordt onbetaalbaar in onze stad. PVDA Sint-Niklaas lanceerde vorig jaar een concreet tienpuntenplan om wonen terug voor iedereen betaalbaar te maken (meer info hier).
 3. Aanvullende steun voor iedereen met een inkomen onder de armoedegrens.
  De extra aanvullende steun in onze stad is een goede zaak. Het is echter een van de best bewaarde geheimen en bijgevolg krijgt niet iedereen die er recht op heeft deze extra steun. Wij vragen het stadsbestuur om deze steun actief bekend te maken bij mensen in armoede.
 4. Een buurthuis met laagdrempelige hulpverlening in elke wijk.
  In het buurthuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding en laagdrempelige medische hulp door verpleegkundigen.
 5. Gratis warme, gezonde maaltijden & menstruatieproducten op elke school.
  Steeds meer kinderen gaan naar school met een lege of ongezonde brooddoos. Ook ontbreekt het tieners vaak aan de nodige menstruatieproducten. We vragen het stadsbestuur om haar verantwoordelijkheid op te nemen en om deze kinderen niet aan hun lot over te laten.

Chris Wauman: “We zullen hier actief handtekeningen voor verzamelen en vanaf vandaag kan iedereen deze petitie tekenen op onze website. Samen gaan we druk zetten en ijveren voor een sociaal beleid.”

Teken en deel hier onze petitie.