Skip to content

Pak de (kinder)armoede aan!

webbanner_armoede_alg_Sint-Niklaas

Pak de (kinder)armoede aan!

Reeds van in het begin zeggen we met PVDA dat de heraanleg van de Grote Markt is geëvolueerd tot een prestigeproject. Het project in zijn geheel is te duur geworden en niet te verantwoorden in tijden van crisis met grote noden voor de bevolking. Wij stellen voor om (goedkopere) alternatieven uit te werken en in 2024 voor te leggen aan de kiezer. In de tussentijd kan de meer dan 20 miljoen euro gebruikt worden om de leefbaarheid van onze stad op te krikken voor heel de werkende klasse.
 
De armoede in onze stad blijft pieken. Rond kerst werd bij de eerste vriesprik het gebrek aan daklozenopvang pijnlijk zichtbaar. Ondanks de extra financiële steun tijdens de corona en energiecrisis groeit volgens Kind en Gezin nog steeds meer dan 1 kind op 5 in Sint-Niklaas in kansarmoede op. 13% van de huishoudens heeft zelfs betalingsmoeilijkheden. Deze cijfers behoren tot de hoogste in Oost-Vlaanderen. De PVDA vraagt om eindelijk prioritair deze problematiek aan te pakken en te investeren in mensen en niet in prestigeprojecten.
 
Onze eisen:
1. Dag- en nachtopvang voor daklozen in afwachting van echte woonst.
2. Betaalbare woningen voor hele werkende klasse (meer info hier).
3. Aanvullende steun voor iedereen met een inkomen onder de armoedegrens.
4. Een buurthuis met laagdrempelige hulpverlening in elke wijk.
5. Gratis warme, gezonde maaltijden & menstruatieproducten op elke school voor alle leerlingen.
 
 
 
 
Chris Wauman
voorzitter PVDA Sint-Niklaas (gemeenteraadslid)
Chris_Wauman
tekenen
63 ondertekenaars. Op naar de 100!