Ghelamco-project Stationsstraat roept ernstige vragen op: “Laten we projectontwikkelaars beslissen hoe onze stad er moet uitzien?”

PVDA Sint-Niklaas roept iedereen op om nog voor 5 november een bezwaarschrift in te dienen tegen de huidige plannen van Ghelamco in de Stationsstraat. “Als je dit project niet ziet zitten, dan kan je een voorbeeld bezwaarschrift via onze website downloaden ”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. “We willen niet dat het stadsbestuur een project goedkeurt met minder openbaar groen, waarbij erfgoed verloren gaat, de parkeerdruk stijgt, hoogbouw van zes verdiepingen plots is toegelaten en waarbij deze superrijke bouwpromotor niét verplicht wordt tot het bouwen van betaalbare appartementen. Want daar heeft onze stad écht nood aan.”

“Vanzelfsprekend moet er meer leven komen in de Stationsstraat. Maar de essentiële vraag is: wie bepaalt de regels? Leveren wij ons als stadsbestuur volledig over aan de willekeur en de projecten van een grote projectontwikkelaar of houden wij zelf de touwtjes in handen?” Hiermee sloot PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes een lange interpellatie af op de laatste gemeenteraad, als antwoord op het openbaar onderzoek naar het grote Ghelamco-project in de Stationsstraat dat deze maand van start ging.

Bouwpromotor Ghelamco wil natuurlijk zoveel mogelijk winst maken: die realiseren ze met een maximum aan wooneenheden op een minimum aan oppervlakte. Maar de vraag is: moet het stadbestuur daarmee instemmen?

Oproep: dien bezwaarschrift in!

Nog tot en met 5 november loopt het openbaar onderzoek en kunnen bezorgde Sint-Niklazenaars een bezwaar indienen. Waarom zou je dat doen? PVDA Sint-Niklaas zet de redenen voor u op een rijtje:

 1. Ghelamco wil zes verdiepingen oftewel 22 meter hoog bouwen: in de Stationsstraat is de maximale hoogte – op heden – 15 meter. Wordt de hoogte van 22 meter de norm voor alle toekomstige ontwikkelingen in de Stationsstraat? M.i. heeft dit belangrijke ongewenste neveneffecten m.n. minder bezonning, meer inkijk en minder privacy voor de buren.
 2. Concreet wil Ghelamco het aantal wooneenheden met inbegrip van winkelpandenoptrekken naar 104 en voorzien ze hiervoor 119 parkeerplaatsen. Dit heeft volgende onwenselijke gevolgen:
  • Dit gaat heel wat extra autoverkeer binnen trekken in de stad;
  • Dit is in strijd met de winkel-wandellus en het circulatieplan dat net minder verkeer in de woonstraten en meer ademruimte voor de buurt nastreeft;
  • De ingang van de ondergrondse parking komt in de Van Britsomstraat en de uitgang vooraan in de Casinostraat: dit zorgt voor nóg meer verkeersdrukte in de nabijheid van twee scholen wat de schoolgaande jeugd in groter gevaar brengt;
  • De mogelijkheid tot fietsparkeren wordt weggestopt in de kelder en de potentie voor autodelen wordt niét aangewend;
  • Deze plannen zullen extra geluidshinder met zich meebrengen.
 3. De projectontwikkelaar richt zich vooral op de hogere middenklasse, maar onze stad heeft vooral nood aan betaalbare woningen. Het kan toch niet dat het stadsbestuur zo’n groot bouwproject zou goedkeuren zonder dat er een belangrijk aandeel aan sociale en betaalbare woningbouw wordt voorzien?
 4. Dit gebied is ook een toplocatie voor gezinnen, dichtbij de scholen. De ontwerpen van de 2-slaapkamerappartementen met een piepkleine tweede slaapkamer, alsook die van de 3-slaapkamerappartementen met een leefruimte die niét op maat is van gezinnen, spelen hier niet op in. Het kan toch niet dat het stadsbestuur de kans zou laten schieten om in gezinsappartementen te voorzien?
 5. Ghelamco zegt dat er geen groen verloren gaat, maar dat is enkel omdat ze de groene oppervlakte van de groendaken meetellen. Daar kan je echter niet gaan wandelen met je kinderen of hond. Het kan toch niet dat het stadsbestuur zo’n groot bouwproject zou goedkeuren als er hierbij kostbare groene ruimte verloren gaat? Bovendien is een groot deel van de minimale voorziene groene ruimte onderkelderd en geeft dit slechts beperkte groeikansen voor bomen.
 6. In het RUP ‘Afbakening kernwinkelgebied’ wordt terecht uitgegaan van het 19de-eeuwse straatbeeld voor de verdere ontwikkeling van de straat. Het plan voorziet in de afbraak van drie woningen die zich in de ‘klasse B’ bevinden qua erfgoedwaarde. In het RUP staat nochtans: “Het hoofdgebouw mag niet afgebroken worden. (…) Uitbreidingen zijn mogelijk voor zover de waarde van het gebouw of de ruimtelijke draagkracht van de omgeving hierdoor niet worden aangetast”. De afbraak van twee van deze drie woningen lijkt ons strijdig met het RUP en zal het beeldbepalende karakter van het 19de-eeuwse Stationsstraat ernstig verstoren. Zelfs bij de schamele inspanning om één gevel te behouden wordt het zadeldak als dakvorm niet eerbiedigt.

Ten slotte is het ook niet onbelangrijk om te zien welk vlees je in de kuip krijgt. Ghelamco in het algemeen en haar ceo Paul Gheysens in het bijzonder, heeft niet direct een vlekkeloze reputatie. Hij heeft het al meerdere keren aan de stok gehad met de fiscus 1.

Een stad op mensenmaat

De PVDA vindt dan ook dat het stadsbestuur duidelijk moet bepalen welke projecten onder welke voorwaarden mogelijk zijn. “De stad moet zélf kunnen bepalen hoe onze stad er moet uitzien. En daarbij moeten we vertrekken vanuit een visie van een stad op mensenmaat en niet vanuit een visie van winstmaximalisatie voor grote bouwpromotoren. Daarom pleiten wij ook voor de uitbouw van een stadsregie, een soort wooncoöperatie die per buurt bekijkt op welke manier de woonkwaliteit en het woonaanbod kunnen uitgebreid worden. In de Stationsstraat zijn er meerdere panden waarvan enkel de benedenverdieping gebruikt wordt en waarvan de bovenverdiepingen leeg staan. Zo’n stadsregie kan dit onderzoeken en voorstellen formuleren zodat er meer leven komt in de Stationsstraat met een combinatie van wonen, werken en winkelen in deze buurt”, besluit Jef Maes.

Laat ook van je horen en dien vandaag nog dit bezwaarschrift in!

 

1 Ghelamco in de media:

https://derijkstebelgen.be/vermogende/familie-paul-gheysens ;
https://www.nieuwsblad.be/cnt/nbra15062001_026 ;
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_91962735 ;
https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/de-vastgoeddroom-van-paul-gheysens-doorprikt/9837938.html