Bezwaarschrift tegen het project Stationsstraat Sint-Niklaas

PVDA Sint-Niklaas roept iedereen op om nog voor 5 november een bezwaarschrift in te dienen tegen de huidige plannen van Ghelamco in de Stationsstraat. “Als je dit project niet ziet zitten, dan kan je dit voorbeeld bezwaarschrift indienen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. “We willen niet dat het stadsbestuur een project goedkeurt met minder openbaar groen, waarbij erfgoed verloren gaat, de parkeerdruk stijgt, hoogbouw van zes verdiepingen plots is toegelaten en waarbij deze superrijke bouwpromotor niét verplicht wordt tot het bouwen van betaalbare appartementen. Want daar heeft onze stad écht nood aan.”

Per e-mail: [email protected] of via de website van het omgevingsloket
onderwerp: Bezwaarschrift tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project 1408 Stationsstraat Sint-Niklaas

Aan mijnheer de Burgemeester,
Aan de dames en heren van het College van Burgemeester en Schepenen,
Aan het stadsbestuur Sint-Niklaas
Grote Markt
9100 Sint-Niklaas 29 oktober 2020

Betreft: Bezwaarschrift tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning met referentie 2020114495, met projectnaam “1408 Stationsstraat Sint-Niklaas”, ingediend door Ghelamco Invest NV, met betrekking tot het terrein en zijn opstallen te Casinostraat, R. van Britsomstraat & Stationsstraat 82-96, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal beter bekend als Sint-Niklaas, 3de afdeling, sectie E, met nummers 0362B6, 0362D6, 0362S7, 0396T3, 0396M3, 0362V7, 0362T7, 0362C6, 0362E7, 0396V3, 0362H3, 0362W7, 0362X7, 0362B7 en 0362R7. De aanvraag betreft de afbraak van een 10-tal gebouwen en de bouw van 104 appartementen alsook een commerciële ontwikkeling van 2.453m², met een ondergrondse parkeergarage.

Geachte,
Graag teken ik, ……………………………………..….., met dit schrijven formeel bezwaar aan tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning met referentie 2020114495, en met als projectnaam ‘1408 Stationsstraat Sint-Niklaas’. Ik verzoek het College van Burgemeester en Schepenen hierbij om de bovenvermelde omgevingsvergunning niet te verlenen.

Bevestigt u even voor goede ontvangst van deze mail aub?

Huidig bezwaarschrift dien ik in als bezorgde Sint-Niklazenaar. Hierbij verwijs ik naar volgende (niet-exhaustieve) lijst van bezwaren:

 1. Ghelamco wil zes verdiepingen oftewel 22 meter hoog bouwen: in de Stationsstraat is de maximale hoogte – op heden – 15 meter. Wordt de hoogte van 22 meter de norm voor alle toekomstige ontwikkelingen in de Stationsstraat? M.i. heeft dit belangrijke ongewenste neveneffecten m.n. minder bezonning, meer inkijk en minder privacy voor de buren.
 2. Concreet wil Ghelamco het aantal wooneenheden met inbegrip van winkelpandenoptrekken naar 104 en voorzien ze hiervoor 119 parkeerplaatsen. Dit heeft volgende onwenselijke gevolgen:
  • Dit gaat heel wat extra autoverkeer binnen trekken in de stad;
  • Dit is in strijd met de winkel-wandellus en het circulatieplan dat net minder verkeer in de woonstraten en meer ademruimte voor de buurt nastreeft;
  • De ingang van de ondergrondse parking komt in de Van Britsomstraat en de uitgang vooraan in de Casinostraat: dit zorgt voor nóg meer verkeersdrukte in de nabijheid van twee scholen wat de schoolgaande jeugd in groter gevaar brengt;
  • De mogelijkheid tot fietsparkeren wordt weggestopt in de kelder en de potentie voor autodelen wordt niét aangewend;
  • Deze plannen zullen extra geluidshinder met zich meebrengen.
 3. De projectontwikkelaar richt zich vooral op de hogere middenklasse, maar onze stad heeft vooral nood aan betaalbare woningen. Het kan toch niet dat het stadsbestuur zo’n groot bouwproject zou goedkeuren zonder dat er een belangrijk aandeel aan sociale en betaalbare woningbouw wordt voorzien?
 4. Dit gebied is ook een toplocatie voor gezinnen, dichtbij de scholen. De ontwerpen van de 2-slaapkamerappartementen met een piepkleine tweede slaapkamer, alsook die van de 3-slaapkamerappartementen met een leefruimte die niét op maat is van gezinnen, spelen hier niet op in. Het kan toch niet dat het stadsbestuur de kans zou laten schieten om in gezinsappartementen te voorzien?
 5. Ghelamco zegt dat er geen groen verloren gaat, maar dat is enkel omdat ze de groene oppervlakte van de groendaken meetellen. Daar kan je echter niet gaan wandelen met je kinderen of hond. Het kan toch niet dat het stadsbestuur zo’n groot bouwproject zou goedkeuren als er hierbij kostbare groene ruimte verloren gaat? Bovendien is een groot deel van de minimale voorziene groene ruimte onderkelderd en geeft dit slechts beperkte groeikansen voor bomen.
 6. In het RUP ‘Afbakening kernwinkelgebied’ wordt terecht uitgegaan van het 19de-eeuwse straatbeeld voor de verdere ontwikkeling van de straat. Het plan voorziet in de afbraak van drie woningen die zich in de ‘klasse B’ bevinden qua erfgoedwaarde. In het RUP staat nochtans: “Het hoofdgebouw mag niet afgebroken worden. (…) Uitbreidingen zijn mogelijk voor zover de waarde van het gebouw of de ruimtelijke draagkracht van de omgeving hierdoor niet worden aangetast”. De afbraak van twee van deze drie woningen lijkt ons strijdig met het RUP en zal het beeldbepalende karakter van het 19de-eeuwse Stationsstraat ernstig verstoren. Zelfs bij de schamele inspanning om één gevel te behouden wordt het zadeldak als dakvorm niet eerbiedigt.

Om al deze redenen vraag ik u met aandrang om, rekening houdend met huidig bezwaarschrift, deze omgevingsvergunning niet te verlenen.

Mag ik u vragen de goede ontvangst van huidig bezwaarschrift te willen bevestigen a.u.b.?

Met de meeste hoogachting,

………………………………………………………………………………..