Busgebruikers krijgen een gezicht tijdens guerrilla foto-expo op de Markt van Sint-Niklaas.

“Dít zijn de mensen die slachtoffer worden van het afschaffen van bushaltes.  Durft u hen recht in de ogen te kijken?”  Met een guerrilla foto-expo op de Grote Markt polst PVDA Sint-Niklaas hiernaar bij de beleidsmakers.  Door de invoering van het decreet “basisbereikbaarheid” dreigen immers heel wat bushaltes van De Lijn te verdwijnen.  In Sint-Niklaas alleen al zijn dat er 83.  In heel het Waasland 145.  Met deze guerrilla foto-expo op de Grote Markt geeft de PVDA Sint-Niklaas de slachtoffers een gezicht en roept ze andere busreizigers op tot solidariteit: “Jullie bushalte blijft. Maar wat met die van hen?”

“Neem jij wel eens de bus?” Met die vraag ging de PVDA op pad.  En wat blijkt?  Mensen gebruiken nog steeds de bus om naar hun werk te gaan, hun kinderen naar school te brengen, te winkelen, of om het isolement te doorbreken.  Velen hebben geen alternatief.

De afgelopen maanden namen leden van de PVDA zwart-wit portretfoto´s op de stadslijnbussen van mensen die ze vanaf 2023 verliezen.  Het is een symbolische actie in de strijd tegen het ‘decreet basisbereikbaarheid’.  Hier bij ons betekent dat de afschaffing van vier stadslijnbussen, maar dankzij het engagement van actievoerders wordt dit dan toch gereduceerd tot één.  Maar wij willen juist méér en niet minder openbaar vervoer.

“In een context van klimaatcrisis, fileproblemen, verkeersslachtoffers en de groei van armoede en isolement, kiezen beleidsverantwoordelijken ervoor om de meest voor de hand liggende oplossing af te bouwen: een ruim aanbod aan veilig, goedkoop en groen openbaar vervoer in publieke handen.”

Toen in 2020 duidelijk werd wat het ‘decreet basisbereikbaarheid’ als effect zou hebben, ontstond er grote commotie.  Die commotie is eind 2021 nog niet gaan liggen.  Sommigen zijn er nog steeds niet van op de hoogte.  En diegenen die wel weten wat er in de steigers staat, zijn ongerust.  Welke bushaltes blijven?  Welke verdwijnen?  Tot wanneer blijven de stadslijnbussen rijden?  Hoe geraak ik op het werk?  Zal dat nog betaalbaar zijn? … Schepen Hanssens, ook voorzitter van de Vervoerregio, geeft toe dat de situatie verre van duidelijk is en benadrukt dat die onzekerheid niemand dient.

De huidige bussen zijn aan vervanging toe.  Volgens de voorzitter van de Vervoerregio zit een verbetering er de eerstkomende jaren echt niet in.  Op de huidige stelplaats zijn geen elektrische laadpunten voorzien en De Lijn plant er ook geen.

In het klimaatakkoord werden geen agendapunten opgenomen om een sterk en inclusief busnetwerk uit te bouwen.  De PVDA vindt dat Vlaanderen foute keuzes maakt.  In een context van klimaatcrisis, fileproblemen, verkeersslachtoffers en de groei van armoede en isolement, kiezen beleidsverantwoordelijken ervoor om de meest voor de hand liggende oplossing af te bouwen: een ruim aanbod aan veilig, goedkoop en groen openbaar vervoer in publieke handen.

We vragen aan de beleidsmakers om de busgebruikers recht in de ogen te kijken en ze niet in de steek te laten.  De komende maanden volgen er meer acties en wordt de petitiecampagne voortgezet.  Er tekenden al 2.770 mensen de petitie; jij straks ook?

https://sint-niklaas.pvda.be/de_stadsbussen_moeten_blijven

Jef Maes, PVDA-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas en Debby Burssens, coördinator actiecentrum De Werf.


Video getuigenissen:

Pascal:

Leen:

Moeder met kind: