145 bushaltes verdwijnen in het Waasland: een ware kaalslag!

Een op de zes bushaltes verdwijnt in het Waasland. Dat antwoordde minister Lydia Peeters op een vraag van PVDA-fractieleider Jos D’Haese in het Vlaams parlement. “Dit is geen aanpassing meer, maar een kaalslag van ons openbaar vervoer”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes uit Sint-Niklaas die de gemeenteraad hierover opnieuw zal interpelleren. “In Zele verdwijnen maar liefst 16 bushaltes, in Sint-Gillis-Waas 14 bushaltes en in Sint-Niklaas 83 bushaltes. Terwijl openbaar vervoer net een hefboom is in de strijd tegen de toenemende armoede en de klimaatopwarming”, aldus een verontwaardigde Maes.

In totaal verdwijnen 145 bushaltes in het Waasland. Dat zijn een op de zes bushaltes. Dat concludeert PVDA-fractieleider Jos D’Haese uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Dat Sint-Niklaas zwaar getroffen zou worden door het schrappen van onze vier stadslijnen was al langer geweten, maar het uiteindelijke resultaat overtreft alle verwachtingen: niet minder dan 83 bushaltes verdwijnen!”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes, die komende gemeenteraad opnieuw zal eisen dat deze plannen worden aangepast. Ook de impact op Zele en Sint-Gillis-Waas waar respectievelijk 14 en 16 haltes worden geschrapt, is opvallend.

Sint-Niklaas: 83 haltes schrappen is geen “verschuiving”

Dit nieuws slaat in als een bom. “Het stadsbestuur probeerde vorig jaar het nieuwe plan nog te verkopen als “een verschuiving van lijnen”. Dit is echter geen aanpassing meer, maar een ware kaalslag”, stelt Maes. “Het nieuwe plan zorgt namelijk voor grote problemen voor de huidige gebruikers van de vier stadslijnen en slaat grote gaten in het busplan in onze stad. In tal van wijken waar vaak veel 60-plussers wonen zal vanaf 2022 geen bus meer rijden (Clementwijk, Kloosterlandwijk, Heymanplein) ofwel enkel nog aan de rand van de wijk (Fabiolapark, Don Boscowijk). Hoe Groen Sint-Niklaas kan spreken van “een mooi plan” met “een sterk openbaar vervoer voor iedere Sint-Niklazenaar” waarmee ze “grotendeels tevreden zijn” (zie website Groen), is ons een raadsel.

“Vooral minder mobiele mensen en mensen zonder alternatief zijn het slachtoffer. Denk aan mensen die niet voldoende financiële middelen hebben om een wagen of elektrische fiets aan te kopen, of mensen die om medische redenen zoals epilespie niet met de wagen mogen rijden. Het enige alternatief dat de stad voorziet zijn deelfietsen en deelsteps aan het station.”

PVDA eist herziening en minstens 6 maand uitstel

“We zijn minder dan acht maanden voor de invoering van de nieuwe plannen en nu pas krijgen we een idee van de rampzalige situatie waarin ons busvervoer terechtkomt in 2022. De PVDA vraagt dan ook dat de plannen worden herzien en op zijn minst met zes maanden worden uitgesteld.”


PVDA staat niet alleen met die eis. De reizigersvereniging TreinTramBus vreest terecht dat deze hervorming reizigers zal wegjagen: “We stevenen af op chaos”. En ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de mobiliteitsraad (de MORA), de adviesraad waar o.a. de vakbonden, de werkgevers en allerlei mobiliteitsorganisaties in zetelen, pleiten voor uitstel.

Wanneer duidelijkheid voor Clementwijk, Priesteragewijk en Kloosterlandwijk?

Jef Maes vraagt schepen Hanssens (N-VA) – hij is tevens voorzitter van de Vervoerregioraad Waasland – bovendien om deze week de kaart met alle bushaltes die zouden verdwijnen bekend te maken, zodat eindelijk concreet wordt welke kaalslag er wordt aangericht. PVDA blijft met volgende vragen zitten:

  • Wat met de bussen in de oude en nieuwe Clementwijk? Hoe kan dit stadsbestuur en de Vervoersregio een bestaande en nieuwe woonwijk, een nieuwe basisschool en een nieuw stadspark zonder openbaar vervoer zetten?
  • Gaat de Priesteragewijk enkel nog haltes krijgen in de Azalealaan? Zal er echt geen bus meer passeren aan het Glycinenplein, dat speciaal werd heraangelegd in functie van de bushalte?
  • Verdwijnen alle haltes in de Kloosterlandwijk?
  • En wanneer komt er nu eindelijk een oplossing voor het Fabiolapark?

Nieuwe stadslijn niet langs heraangelegde Grote Markt en nieuwe bib

En waarom kan de nieuwe stadsbuslijn niet over de markt of langs de nieuwe bibliotheek passeren? In het nieuwe plan gaan de mensen altijd moeten overstappen om op deze locaties te geraken en dus kostbare tijd verliezen. Jef Maes: “Als we willen dat de mensen ‘winkelhieren’, dan moeten ze ook met de bus in het centrum geraken. De voorgestelde oplossing is absoluut niet klantvriendelijk.”

Vakbonden De Lijn vinden nieuwe werkschema’s onrealistisch

Gemeenteraadslid Jef Maes nam ook contact op met de chauffeurs en vakbonden van De Lijn. Die zijn niet te spreken over de nieuwe plannen. Ze kregen twee pakketten van ritten voorgesteld en stuurden die telkens met tal van opmerkingen terug. Wat opvalt is dat de theoretische schema’s in de praktijk voor heel wat problemen zullen zorgen. “Het lijkt alsof diegenen die dit uitwerken nog nooit in een bus hebben gezeten”, vertellen ze aan Jef Maes.

PVDA zal stadsbestuur op gemeenteraad interpelleren

Jef Maes zal schepen Hanssens hierover interpelleren op de volgende gemeenteraad. “De schepen had beloofd om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de operationalisering van het vervoerplan, maar de voorbije maanden was het muisstil. En dan moeten we nu dit nieuws via het Vlaams Parlement vernemen? Weeral een gebrek aan respect voor de oppositie, en vóóral een gebrek aan respect voor alle busreizigers.”

PVDA-Sint-Niklaas protesteert al maanden tegen de afschaffing van de vier stadslijnen in Sint-Niklaas. Meer dan 1.600 mensen tekenden reeds een petitie voor het behoud van deze stadslijnen. De PVDA zal nu ook een affichecampagne "Onze bushalte moet blijven" lanceren. Affiches kunnen hier worden aangevraagd.