Witte zakken (voor pampers) 60% duurder. is dat sorteren stimuleren?

Een van de retributieverhogingen die op 1 januari 2020 ingaan in Sint-Niklaas is het fors duurder maken van de witte zakken. De prijs stijgt van 11 naar 17,5€, een stijging met niet minder dan 60%. Gezinnen die nu bewust omgaan met de vuile pampers van hun kindjes, deze apart sorteren en naar het containerpark brengen, worden hiermee flink bestraft. “Het stadsbestuur weigert niet alleen om een pamperkorting toe te staan, ze maken de witte zakken fors duurder. Het lijkt alsof jonge gezinnen moeten uitgemolken worden in plaats van ondersteund.” reageert PVDA gemeenteraadslid Jef Maes.

Op de gemeenteraad van december weigerde de meerderheid van N-VA, Open Vld én Groen om in te gaan op het voorstel van de PVDA om een pamperkorting toe te kennen voor jonge gezinnen. Ondanks het argument dat één kind op vier opgroeit in armoede en jonge gezinnen ondersteuning verdienen voor de extra kosten die de diftar inzameling inhoudt, bleef schepen Baeyens de hogere diftar tarieven verdedigen. Eerder weigerde het stadsbestuur ook in te gaan op de vraag van de oppositie om de witte zakken op te halen. Meer zelfs, vanaf 1 januari 2020 doet men er nog een flinke schep bovenop: de prijs van een rol witte zakken wordt verhoogd van 11 euro naar 17,5 euro. Een stijging met 60%!. “Om de tarieven voor luiers in overeenstemming te brengen met de tarieven die de andere MIWA-gemeenten aanrekenen”, klinkt de argumentatie.

Met deze nieuwe tarieven zijn de witte zakken bijna even duur als het deponeren van de pampers bij het restafval. Dat gezinnen de moeite doen om de witte zakken naar het containerpark te brengen wordt niet geapprecieerd en niet financieel beloond. “In een stad waar meer dan 1 op 4 kinderen in kansarmoede opgroeit is financieel bestraffen geen goed idee tenzij je bewust nog meer armoede wil creëren,” reageert PVDA gemeenteraadslid Jef Maes, “en dat wil toch niemand?”

MIWA en het stadsbestuur zegt dan weer dat ze wasbare luiers willen stimuleren. Voor heel wat gezinnen is dit geen haalbaar alternatief. Als men met twee uit werken gaat, is dit een grote tijdsinvestering. Denken we maar aan de extra wasbeurten. Voor minder kapitaalkrachtige gezinnen vraagt het ook een grote investering om wasbare luiers aan te kopen.

Voor de PVDA lijkt het normaal dat MIWA de witte zakken zou ophalen, zodat gezinnen zonder auto, vaak ook minder kapitaalkrachtige gezinnen, niet bestraft worden omdat ze witte zakken niet in het containerpark krijgen. Maar dit weigert het stadsbestuur.

De PVDA is voorstander van het recycleren van de gebruikte luiers. De technische kennis is beschikbaar. Maar daarvoor moet er voldoende toevoer zijn en moeten luiers apart worden ingezameld [1]. Met deze forse tariefverhoging gaat het stadsbestuur het sorteren eerder ontmoedigen dan stimuleren, zodat de luiers verder verbrand worden met het restafval. Deze keuze is absoluut slecht voor ons milieu. Goedkope witte zakken, met een aparte ophaalronde kan er voor zorgen dat initiatieven voor recyclage van luiers realiteit worden in ons land.


[1] https://www.eoswetenschap.eu/technologie/een-tipje-van-de-luier