Wie wint de Harteklop 2019?

Op vrijdag 31 januari 2020 reikt PVDA Waasland de Harteklop 2019 uit. De prijs, die dit jaar voor de vijfde keer wordt uitgereikt, gaat naar het verdienstelijkste sociale initiatief van het afgelopen jaar. Wie de Harteklop wint, en dit jaar ons hart het snelst liet slaan, wordt bepaald door het publiek.

 

Vorig jaar sleepte Plastic Attack Waasland de Harteklop-publieksprijs in de wacht. “Deze prijs moedigt ons aan om de strijd verder te zetten, want zowel de overheden als de supermarkten moeten dringend komaf maken met het vele wegwerpplastic.”, zei Celine Van Namen namens Plastic Attack Waasland in 2019.

Dit jaar selecteerden de PVDA-leden vier nieuwe initiatieven die “hun hart sneller laten slaan”. Zo zijn er de Buurtbewoners van de Hoge Heerweg. Zij kwamen in verzet tegen een aanvraag voor asbestopslag vlak bij hun tuinen. Na protest van tientallen bewoners werden de plannen geschrapt. Naast de sluiting van het asbeststort van SVK was dit opnieuw een overwinning van de bevolking om van onderuit te zorgen dat de gezondheid op de eerste plaats komt en niet de winst.

Ook de Daklozenopvang van CAW is geselecteerd. CAW Oost-Vlaanderen heeft het vroegere peperkoekfabriek Biekens omgebouwd tot een site voor crisisopvang. In het opvangcentrum kunnen kwetsbare mensen terecht die tijdelijk geen dak boven het hoofd hebben.

Wereldhuis Bonangana is ook in de running. Deze pluralistische vereniging werkt al jaren aan de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur. Zij ondersteunen mensen van vreemde origine met taallessen, huiswerkbegeleiding voor de kinderen enz....

De vierde genomineerde is Actiecomité Heimolen. De bewoners van deze wijk komen op voor het behoud van een groene long in hun buurt en willen beletten dat het huidige natuur- en landbouwgebied verloren gaat. Tientallen mensen hebben bezwaren ingediend en kwamen al meerdere keren protesteren aan de gemeenteraad tegen de plannen van het stadsbestuur.

Stemmen voor jouw favoriet kan nog tot eind januari via https://sint-niklaas.pvda.be/harteklop

De prijs word uitgereikt op vrijdag 31 januari 2020 om 20 uur in zaal Familia, Truweelstraat 138, 9100 Sint-Niklaas op de Nieuwjaarsreceptie van PVDA Waasland.