Welke 83 bushaltes worden geschrapt en wie komt in de kou?

In het nieuwe busplan van de vervoerregio worden 83 bushaltes geschrapt in Sint-Niklaas. Dit is een ware kaalslag voor het openbaar vervoer. Maar wat betekent dat concreet voor de busgebruiker? De PVDA heeft deze bushaltes op een rijtje gezet en uitgezet op een kaart waardoor de impact concreet in beeld wordt gebracht. “Busgebruikers beseffen niet wat hen te wachten staat. Ze moeten meer informatie krijgen èn betrokken worden,” zegt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes.

Zie hier:
Kaart met bushaltes die verdwijnen:
Lijst met bushaltes die verdwijnen

Wat zijn de grote leegtes die door dit plan worden gecreëerd? De PVDA schetst de zes belangrijkste ingrepen:

 1. Don Boscowijk: daar worden niet minder dan 4 bushaltes geschrapt. De speciaal ingerichte bushalte aan het Glycinenplein verdwijnt en in heel de wijk passeert geen enkele bus meer. In deze wijk wonen nochtans heel veel senioren die daardoor in de problemen komen qua openbaar vervoer.

  Jef Maes: “We zijn in de buurt gaan vragen wat de bewoners daarvan vinden. Op twee uur tijd hebben meer dan 70 mensen onze petitie getekend.” Heel wat mensen pleiten voor kleinere, milieuvriendelijke bussen in de binnenstad en in het bijzonder in hun wijk. In plaats van kleinere, milieuvriendelijke bussen in te zetten, gaat de Lijn grotere dieselbussen in de stad laten rijden. “Totaal onbegrijpelijk”, volgens Maes. “Hier kan het stadsbestuur toch niet mee instemmen?”

  Pascal, busgebruiker uit de Dalstraat formuleert het zo: “Ik stap met een rolator en neem vaak bus 4 naar mijn moeder die aan het Glycinenplein woont. Hoe kan ik daar geraken als die bus wordt afgeschaft. Ik moet nu al drie keer stoppen en op adem komen om van de Dalstraat de bus te nemen in de Hofstraat. Ik wil mijn moeder kunnen blijven bezoeken.”

 2. de Clementwijk: daar passeert vanaf 2022 geen enkele bus meer. De twee bestaande bushaltes zouden verdwijnen, waaronder de halte aan de kleuter- en basisschool Heyerdayl gelegen aan een volledig nieuwe wijk die daar wordt aangelegd. Deze wijk is in volle expansie, waardoor steeds meer gezinnen hier komen wonen. Maar zij zullen verstoken blijven van openbaar vervoer.

 3. de Elisabethwijk: ook daar verdwijnt een bushalte, terwijl men in die wijk volop parkeerplaatsen gaat schrappen en ernaar streeft om zoveel mogelijk auto’s te bannen.

 4. de Voskenslaan: de twee bushaltes verdwijnen. Net op het moment dat daar de nieuwe Kriekepitte in gebruik wordt genomen en er zowat 70 nieuwe, vaak oudere gezinnen, komen wonen. De PVDA vraagt om de herinrichting van het kruispunt Voskenslaan/Fabiolapark uit te stellen want na die herinrichting wordt het moeilijk voor een bus om daar te passeren.

  Ook Nieuwkerken en Industrieparken zwaar getroffen:

 5. Nieuwkerken: wordt ook zwaar getroffen: daar wordt zwaar geknipt want 9 bushaltes verdwijnen. Daarbij komt ook nog het probleem dat één van de buslijnen rechtsomkeer zou moeten maken aan de driehoek aan de Pastorijstraat, vlakbij de Basisschool. “De chauffeurs van de Lijn hebben ons gesignaleerd dat dit een zeer moeilijk en gevaarlijk manoeuvre is, zeker als daar kinderen in de buurt zijn. De stad gaat nu gelukkig op zoek naar een alternatief”, zegt Jef Maes. “Het geeft weer hoe plannen op papier mooi kunnen ogen, maar in de praktijk zeer problematisch zijn, iets wat voor veel van de beslissingen in dit plan kan gezegd worden.”

 6. Industrieparken Noord en West: daar worden niet minder dan 7 haltes geschrapt. Het stadsbestuur zegt dan wel dat er bussen zullen stoppen aan de rand van de industrieparken en dat men een deelfiets kan nemen aan het Shopping center. Maar het blijft een feit dat dit het gebruik van het openbaar vervoer minder aantrekkelijk gaat maken voor woon/werk verkeer, terwijl dat juist bij de doelstellingen van het nieuwe plan hoort.

 

De gevolgen van deze kaalslag?

Dit plan komt erop neer dat mensen verder moeten stappen naar een bushalte, dat mensen moeten overstappen om ergens te geraken en/of verschillende vormen van vervoer moeten gaan combineren. Gevolg is dat het traject veel moeilijker wordt, veel meer tijd gaat vragen en dat er voor minder mobiele mensen vervoersarmoede gaat ontstaan. Mensen gaan vaker de auto nemen om naar de stad te komen. Dit staat haaks op het mobiliteitsplan van de stad dat de stad autoluwer en veiliger wil maken, iets waar de PVDA ook voor pleit. Het staat haaks op wat iedereen als de toekomst ziet voor de stad op vlak van mobiliteit en gezondheid, zijnde collectieve oplossingen en collectief vervoer.

Twee concrete voorstellen

PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes zal het stadsbestuur hierover interpelleren op de komende gemeenteraad en vragen wat het stadsbestuur hierrond gaat ondernemen. Zelf formuleert hij twee voorstellen, nl.

 1. het organiseren van een bijzondere commissie waarop we ook minister Peeters uitnodigen. Waarop ook trein/tram/busgebruikers hun problemen kunnen formuleren, zodat concreet in kaart kan worden gebracht wat de gevolgen zijn van de huidige plannen. Nu de plannen met 6 maanden zijn uitgesteld, is daar best nog tijd voor na de zomer.
 2. Daarnaast stelt de PVDA voor om in de meest getroffen wijken informatievergaderingen te organiseren waar niet alleen de plannen worden toegelicht, maar waar ook de mensen hun problemen kunnen formuleren, zodat kan bekeken worden op welke manier hiervoor een oplossing kan gevonden worden. Mensen die niet op de informatievergadering geraken zouden dan via een 'bustelefoon' hun probleem kunnen melden zodat alle problemen in kaart kunnen worden gebracht en naar oplossingen kan worden gezocht.