We hebben gewonnen! PVDA breekt door in Sint-Niklaas

PVDA behaalt eerste zetel in Sint-Niklaas

Dit is een historisch moment. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat authentiek links iemand naar de gemeenteraad kan afvaardigen in Sint-Niklaas.

Ik wil iedereen bedanken die aan dit succes heeft bijgedragen. Te beginnen met onze 41 kandidaten. We hebben een fantastisch team op de been kunnen brengen dat elk op zijn manier, elk volgens zijn mogelijkheden en capaciteiten mensen heeft weten te overtuigen om voor de PVDA te stemmen.

Ook de stemoproep van een tiental prominente Waaslanders heeft er voor gezorgd dat de drempel om op de PVDA te stemmen heel wat kleiner werd. Ook de kameraden van buiten Sint-Niklaas die ons hebben geholpen, heel erg bedankt! En mocht ik nog mensen vergeten zijn, ook jullie zijn allemaal ongelooflijk bedankt! We zijn een sterk team van heel actieve en geëngageerde mensen die niet gaan voor het eigen succes maar voor het succes van de gehele ploeg en dat doet enorm deugd!

Het was de voorbije week al min of meer duidelijk: langs alle kanten kreeg ik berichtjes van kandidaten: weer zoveel mensen die op mij gaan stemmen. Ik kreeg messenger berichtjes, mails e.d. van mensen die me verzekerden op ons te stemmen. En vorige donderdag op de markt met onze actie tegen de Diftar-containers zijn er een twintigtal mensen spontaan tegen mij komen zeggen dat ze op ons gingen stemmen. Mensen zien dat wij op een andere manier aan politiek doen, vertrekkend van wat er leeft onder de mensen, daar mensen rond sensibiliseren en mobiliseren. En nu komt daar nog een dimensie bij: we kunnen die strijd ook verder zetten in de gemeenteraad, daar ook het debat voeren en terugkoppelen naar de mensen: straat – raad – straat noemen we dat.

Het is ontegensprekelijk zo dat de acties tegen het asbeststort een belangrijke rol hebben gespeeld in dit succes. Bedankt dus aan iedereen die hieraan heeft meegedaan, uiteraard in de 1ste plaats Pieter Heymans maar ook alle andere mensen van het actiecomité. Deze acties hebben er voor gezorgd dat de PVDA een gezicht heeft gekregen en dat mensen zegden: die weten zich vast te bijten in een dossier en ook nog iets te realiseren voor de mensen. Wel, ik kan jullie garanderen: op dezelfde manier gaan we ons vastbijten in andere dossiers die we ook al tijdens de campagne hebben naar voren gebracht.

Als ik zeg dat dit een historische dag is, dan wil ik deze overwinning ook opdragen aan een aantal mensen die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld om de linkse beweging in het Waasland uit te bouwen. Ik denk hier in de eerste plaats aan Jan Cap. Het is erg jammer dat Jan dit niet meer kan meemaken. Hij zou hier op de tafel staan dansen hebben mocht hij onder ons geweest zijn. Maar ook Karel Heirbaut, Karel Maes en Jef Smet, wil ik in deze hulde betrekken. Zij hebben de linkse beweging en ook mezelf mee gevormd tot wat we vandaag zijn. Zij hebben ons getoond hoe je een breed publiek kan aanspreken met een sociaal verhaal.

De NVA heeft geprobeerd om het thema van de identiteit naar voren te schuiven, maar dat is niet gelukt. De milieuorganisaties hebben het thema van gezonde lucht en veilig fietsen naar voren geschoven, de vakorganisaties het thema van de pensioenen en de PVDA is er in geslaagd, samen met de armoedeorganisaties, om het thema van de armoede en het betaalbaar wonen op de agenda te krijgen.

Wie ook het volgende stadsbestuur gaat vormen, wij gaan de komende maanden de strijd aan rond de 4 assen die de kern vormden van ons programma:

  • Armoede – met daarbij wonen
  • Gezonde lucht en veilig fietsen
  • Huisvuil – geen diftarcontainers
  • Asbest

Nu we de steun èn de stem hebben gekregen van meer dan 2100 mensen, stelt ons dat ook voor een grotere verantwoordelijkheid en een grote uitdaging. Om aan de verwachtingen te kunnen voldoen zal het niet volstaan om mij naar de gemeenteraad te sturen. We moeten onze partij op diverse vlakken versterken en anders gaan organiseren.

We hebben nu 2160 stemmen, maar we kennen lang niet al onze kiezers. Die kiezers leren kennen is een belangrijke uitdaging om hen ook te kunnen betrekken in onze strijd rond deze vier assen. Dus breng in kaart wie een affiche van jou heeft opgehangen, wie voor jou heeft gestemd en vraag hen of ze onze nieuwsbrief willen ontvangen.

Van onze kiezers is minder dan 5% lid van onze partij. We moeten als objectief stellen om 10% van deze mensen lid te maken. De financiële bijdragen van 20€ per jaar kan niet het probleem zijn. Als er mensen in de zaal zijn die nog geen lid zijn van de PVDA, misschien is dit wel hèt moment om de stap te zetten en onze partij te versterken. Dus kom je de komende dagen mensen tegen, neem kaartjes mee en maak ze lid van onze partij, van jouw partij!

We staan voor de uitdaging om onze partij snel te moeten verjongen, want het is onmiskenbaar een tekort van onze werking: we zijn onvoldoende ingeplant onder de jongeren. Dit moeten we op een planmatige manier aanpakken. Ik kijk hier vooral naar onze jongeren om hierin het voortouw te nemen.

We gaan onze partij meer kleur moeten geven, want ook dat is onmiskenbaar een tekort. Te veel wit op onze lijst. Ook dit moeten we als oriëntatie aanpakken.

En de taken gaan flink uitgebreid worden, we moeten dus ook meer mensen hebben die een hogere verantwoordelijkheid opnemen.

Als we kijken waar we vandaag komen met de PVDA in heel het land, dan moet je zien dat we in 200 enkel verkozenen hadden in Zelzate en Herstel. In 2012 is daar Antwerpen en Luik bij gekomen. Vandaag zien we een doorbraak in verschillende andere centrumsteden. Daar hebben we ons als PVDA ook op geconcentreerd.

Deze verkiezingen en dit resultaat moeten we goed consolideren en zien als een springplank naar de verkiezingen in 2019 op Vlaams en Federaal niveau, zodat ze media ons niet meer kunnen negeren. Met verkozenen in het Vlaamse en Federale parlement gaan we nog meer op het debat kunnen wegen. Vandaag moeten we, na een korte rustpauze, daar al mee bezig zijn.

Daarnaast is het ook mijn bedoeling niet om al het werk in de gemeenteraad alleen op te pakken. Daarom ga ik ook voorstellen om een schaduwkabinet te vormen van mensen die op bepaalde terreinen dossiers doornemen en meegaan naar de commissievergaderingen om zich in te werken in bepaalde dossiers, zeker rond onze vier assen.

We hebben het de voorbije weken ook gehoord in de volkswijken. De mensen voelen zich in de steek gelaten door deze onnatuurlijke coalitie van rechts en links in Sint-Niklaas. Dat levert heel wat proteststemmen op en die zijn ook voor een deel naar het VB gegaan. Mensen voelen zich in de steek gelaten en wijzen dan vooral met de beschuldigende vinger naar de vreemdeling in hun straat. Wij stampen niet naar beneden maar stampen naar boven, naar het stadsbestuur, naar de graaiers en naar de fraudeurs. Er staat ons een belangrijke taak te wachten: deze volksmensen te overtuigen dat ze bij ons moeten zijn, dat wij de partij zijn die voor hun belangen opkomen. Wij zaten nog niet in de gemeenteraad en hebben het asbeststort dicht gekregen.

Ten slotte om af te ronden nog 2 zaken:

we hebben deze campagne op een creatieve manier aangepakt, maar ook met zeer beperkte middelen. We hadden een budget van 6000 euro, maar hebben dat onderweg kunnen opkrikken naar 7000 euro om het mogelijk te maken dat heel Sint-Niklaas twee folders van de PVDA in zijn bus heeft gekregen. Dat is minder dan 10% van het budget van Groen en SPA, om dat nog te zwijgen van dat van de NVA. Jullie hebben het misschien ook gelezen. In Antwerpen hebben 10 ondernemers 100.000 euro samen gebracht voor advertenties in de kranten als steun aan De Wever. De PVDA krijgt geen steun van de bedrijven. Dat willen we trouwens niet. Het geld van de verkiezingen, dat komt van onze leden en sympathisanten. We komen nog een paar honderd euro tekort om ons budget rond te krijgen. Daarom een warme oproep: als je nog wat centjes kunt missen, stop ze straks in de vlag waarmee wordt rondgegaan. Heb je geen geld bij of wil je een groter bedrag steunen (10 of 20 euro), dan kan je dat ook meteen met bancontact regelen.

De act met de mosselpot in de kieskaravaan van TV Oost is door heel veel mensen bekeken en ook leuk bevonden. Er was deze week zelfs iemand die ik tegen kwam aan de Colruyt en me zei: vergeet zondag uw mosselpot niet. Op Facebook waren er ook steeds meer mensen die zeiden: er volgt toch zeker een mosselfeest als de zetel binnen is? Wel ik kan jullie vandaag beloven: er komt een mosselfeest. Wanneer kan ik nog niet zeggen, maar je mag er zeker van zijn, er komt een mosselfeest!

Beste vrienden en kameraden,

Laat ons de stem van de stemlozen luid doen klinken in en buiten het stadhuis. Om dat te realiseren willen wij samenwerken met alle progressieve krachten die hetzelfde willen dan wij: een andere samenleving, waar niet de winst voorop staat, maar de mensen! Waar er respect is voor mens en milieu, waar ongelijkheid niet langer de norm is, maar waar alle mensen alle kansen krijgen.

Laat ons het glas heffen. Op de PVDA!