Wanneer terug parkwachters in het Stadspark?

Naar aanleiding van het incident in het stadspark op 12 september, wil de PVDA dringend de parkwachters terug in het stadspark. Als mensen niet meer veilig in het park kunnen verblijven, dan moet er worden opgetreden. Het stadspark is de belangrijkste open groene ruimte in het centrum van de stad en iedereen, zowel families als jongeren moeten zich daar veilig kunnen voelen. Daarvoor is er toezicht nodig. Dat toezicht was er vroeger, dankzij de parkwachters, maar die zijn al twee jaar afgeschaft.

Reeds in februari kaartte PVDA gemeenteraadslid Jef Maes dit punt aan op de gemeenteraad toen de stad twee camera’s wilde installeren aan de toiletten van het park. “Het inzetten van parkwachters zal veel meer resultaten opleveren. Dat zorgt nl. voor meer sociale controle en er is dan iemand die parkbezoekers op een menselijke manier terecht kan wijzen indien nodig.’

Dit geldt zowel voor het achterlaten van zwerfvuil, als voor alle andere mogelijke vandalenstreken. Tot 2018 waren er parkwachters en was er controle tussen 7 u ‘s ochtends en 20u ’s avonds.

Jef Maes: “Er was ook vandalisme, maar de parkwachters wisten mij te vertellen dat ze verschillende vandalen op voorhand of achteraf hebben kunnen vatten. Hetzelfde met drugdealers. Zij hebben die ook kunnen vatten of hebben zij kunnen doorgeven aan de politie. Er was sociale controle, er was preventief optreden, er was toezicht. En de parkwachters werden gerespecteerd.”

Graag toezicht tot middernacht

Eerst en vooral willen we er geen twijfel over laten bestaan: dit voorval is onaanvaardbaar en de daders moeten daarvoor zwaar gestraft worden. Als mensen niet meer veilig in het park kunnen verblijven, dan moet er worden opgetreden.
Schepenen Buysrogge en Hanssens antwoordden in februari dat de parkwachters “ingekanteld” waren in de taken van de gemeenschapswachten en dat dit, dixit de schepenen, zou resulteren in een nog betere permanentie in het park. “Het de bedoeling is om daar met de regelmaat van de klok te passeren, om daar toezichtstaken te kunnen doen,” zei schepen Buysrogge.

Wij hebben samen met vele anderen van die regelmaat van de klok niet veel gemerkt. Op de volgende gemeenteraad zal gemeenteraadslid Jef Maes dit opnieuw aankaarten: “Ik zou graag het uurschema zien van de gemeenschapswachten: wanneer komen zij in het park om toezicht te doen? Hoeveel minuten, uren komen ze daar per week? Hoeveel minuten, uren komen ze daar in het weekend?”

Schepen Hanssens heeft toen gezegd dat het team zou worden versterkt naar 15 voltijdse equivalenten. Hoeveel gemeenschapswachten zijn er nu al in het team? En is dat eigenlijk wel voldoende, rekening houdend met het toenemend aantal taken dat hen wordt toegewezen, o.a. in het bestrijden van het zwerfvuil?

Jef Maes: “Ik vrees dat het inkantelen vooral is herleid tot wegkantelen en dat het er heel veel mist hierover gespuid wordt, om toch maar de indruk te wekken dat er toezicht zou zijn, toezicht dat er eigenlijk niet is. Vroeger was er toezicht tot 20u. Als blijkt, zoals nu, dat er ook best later toezicht is in het weekend, waarom dan in het weekend het toezicht niet uitbreiden tot middernacht?”

Geen sluiting van het park

De PVDA is geen voorstander van het afsluiten van het stadspark. Er is al zo weinig open groene ruimte in het centrum van de stad. Als we die ook nog gaan afsluiten, dan zijn we echt niet goed bezig. Iedereen, zeker in de zomer en zeker in corona-tijden, heeft nood aan groen en open ruimte in de stad. Laat ons die open houden, maar dan wel veilig, met toezicht door parkwachters.

De PVDA zal dan ook vragen aan het stadsbestuur om het systeem van de parkwachters in het stadspark opnieuw in te voeren. De ervaring van de voorbije weken en maanden tonen voldoende duidelijk aan dat dit een noodzakelijke en verantwoorde investering is.