Waarom ongebruikte vuilzakken niet omwisselen voor blauwe zakken (pmd)?

PVDA Raadslid Jef Maes stelt voor om vanaf 1 juli ongebruikte grijze vuilzakken om te wisselen voor blauwe zakken (pmd). De PVDA vertrekt daarbij van het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, ook niet moet betaald worden. Dat je mensen maximaal stimuleert om vuilzakken onderling door te verkopen, vindt de PVDA normaal. Maar finaal lijkt een ruil van ongebruikte zakken niet meer dan rechtvaardig. Dat het praktisch onbegonnen werk is klopt niet. Het is al gebeurd in het verleden.

We zijn nu ongeveer 1 maand verwijderd van de vervanging van de grijze vuilzak door de Diftar-container. Er is ondertussen onder de bevolking een handeltje ontstaan in het doorverkopen van het te veel aan vuilzakken. Geen probleem, deze praktijk bevordert het sociale contact onder de mensen en het lost voor heel wat mensen het probleem op van het te veel aan vuilzakken. Maar toch zullen er altijd mensen zijn die vuilzakken over hebben.

De PVDA vraagt aan het stadsbestuur om de ongebruikte vuilniszakken in te ruilen voor blauwe zakken (pmd). Jef Maes: “Het principe dat een dienst waarvan geen gebruik wordt gemaakt, ook niet moet betaald worden, lijkt ons heel fair.” Of om het met de woorden van een briefschrijver te zeggen: “De burger heeft die grijze zakken betaald. Hij heeft de overschakeling naar huisvuilcontainers noch gevraagd noch beslist. Niet terugbetalen van reeds betaalde zakken is m.i. fundamenteel oneerlijk en onrechtvaardig. De burger voelt zich hierbij domweg bedrogen en opgelicht.”

Schepen Hanssen heeft in een antwoord op een burger gezegd dat het “praktisch onbegonnen werk is om alle losse zakken van 30,000 gezinnen in Sint-Niklaas terug te nemen.” Dat het praktisch onbegonnen werk is klopt niet. Het is al gebeurd in het verleden. Toen werd overgeschakeld van de bruine naar de grijze vuilzakken, heeft het toenmalige stadsbestuur alle ongebruikte vuilzakken terugbetaald aan de inwoners. Dat lijkt ons een terechte werkwijze. Waarom zouden mensen, zelfs als ze geprobeerd hebben om het aantal ongebruikte zakken tot een minimum te beperken, moeten betalen voor vuilzakken die ze niet meer kunnen gebruiken? Het gaat over een keuze voor of tegen een eerlijk principe dat diensten die niet gebruikt worden, niet moeten betaald worden.

Jef Maes: “Men mag niet vergeten dat het vooral de zwakkeren zullen zijn die met de kosten blijven zitten, mensen die niet over een uitgebreid netwerk beschikken of de informatie niet op de voet volgen en die de centen, ook al gaat het over minder dan 19€, goed kunnen gebruiken.”
Daarom stelt Jef Maes op de komende gemeenteraad voor dat de stad na 1 juli de ongebruikte vuilzakken zou omruilen voor blauwe zakken gedurende een bepaalde periode (bv. gedurende 3 maanden).