Waarom kan in Sint-Niklaas niet wat in Breda wel kan?

Het asbeststort in Sint-Niklaas gaat dicht. Dat heeft het Provinciebestuur beslist, na tal van acties van het Actiecomité Asbeststort Dicht, samen met de PVDA. Maar daarmee zijn alle asbestproblemen in onze stad nog niet van de baan. Er ligt nog naar schatting 3,7 miljoen ton asbest op daken, in woningen en gebouwen in ons land. En wat doet de overheid? Er is geen ernstig asbest-afbouwplan, noch in Vlaanderen, noch in Sint-Niklaas. De gevaren van asbest worden nog steeds geminimaliseerd. Eind november 2017 lanceerde de PVDA Sint-Niklaas zijn 10-puntenplan om Sint-Niklaas asbestvrij te maken. Bekijk ons plan hier.

Het Schepencollege beloofde ons een antwoord op het plan in januari, maar tot nu toe hebben wij dat nog steeds niet ontvangen.

Jef Maes: “Aanpak van asbest in de scholen is prioritair!”
Recent raakte bekend dat heel wat Vlaamse scholen een asbestprobleem hebben. PVDA vraagt het Stadsbestuur hier zeer dringend rond in actie te komen. Bijna één vijfde van de scholen in Vlaanderen heeft te kampen met asbestproblemen. Wij maken ons zorgen dat daar ook scholen in Sint-Niklaas bij zijn. We vragen dat het Stadsbestuur de resultaten opvraagt bij OVAM en de scholen die mogelijks problemen hebben, snel helpen om dit op te lossen, want kinderen zijn nog gevoeliger dan volwassenen voor de risico’s van asbest. Dit punt maakt ook deel uit van het PVDA 10-puntenplan voor een asbestvrije stad.

Tal van punten uit het plan worden vandaag al toegepast in Nederland. De PVDA vraagt zich af waarom in Sint-Niklaas niet kan wat in Breda wel kan. We gingen dus een kijkje nemen over de grens en trokken op werkbezoek naar Breda. Daar ontwikkelde het stadsbestuur een zeer concreet plan om Breda asbestvrij te maken tegen 2024. Architect van dat plan is wethouder (schepen) Patrick Van Lunteren. Hierbij een kort interview met hem: 

In Breda helpt het stadsbestuur de bevolking heel concreet met een Asbestloket. Bekijk het hier. De Stad informeert, sensibiliseert en helpt de inwoners bij het verwijderen van asbestdaken. Al meer dan 1100 gezinnen hebben ingeschreven in een collectieve aanbesteding om hun asbestdak door een professioneel bedrijf te laten verwijderen. Daardoor moeten ze niet zelf op zoek naar een betrouwbaar bedrijf en is het door de groepsaankoop ook een pak goedkoper (mede door de subsidies). De PVDA is er zeker van dat zo’n aanpak ook in Sint-Niklaas in goede aarde zal vallen bij de bevolking, die nu voor een groot deel aan zijn lot wordt overgelaten.  

Op dinsdag 27 maart komt schepen Van Lunteren (Breda) naar Sint-Niklaas om zijn plannen concreet uit de doeken te doen. Jef Maes, lijsttrekker van de PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat verder in op het 10-puntenplan voor een Asbestvrij Sint-Niklaas. Pieter Heymans, voorzitter van het Actiecomité Asbeststort Dicht licht toe hoe het nu verder moet na de beslissing van de Provincie tot sluiting van het asbeststort van SVK. Deze boeiende informatieavond gaat door opdinsdag 27 maart om 19u30 in De Graanmaat, Grote Markt Sint-Niklaas. Organisatie: PVDA Sint-Niklaas, alle informatie vind je hier.