Vijfpuntenplan voor aanpak stijgende armoede in deze corona-crisis

850 Sint-Niklazenaren ondertekenden armoedepetitie

Vorige week gaf Dylan een pakkende getuigenis over het opgroeien in armoede. Ook in Sint-Niklaas groeien 28,8% van de kinderen op in armoede. Door de corona-crisis zal de armoede enkel maar stijgen want we staan nog maar aan het begin van een economische crisis. PVDA stelt vanavond op de gemeenteraad (25/05/2020) een concreet en structureel vijfpuntenplan voor om deze sociale crisis aan te pakken: meer middelen, invoering van een armoedetoets, oprichten sociaal buurthuis in elke wijk, invoeren stedelijke huurpremie voor mensen op wachtlijst voor sociale woning en een moratorium op uithuiszetting.

Het is duidelijk dat er een enorme sociale crisis zich aan het voltrekken is. Alle OCMW’s in het land krijgen steeds meer steunaanvragen. Vaak van mensen die vroeger niet in de problemen zaten. “Dit is ook het geval in Sint-Niklaas.” legt Jef Maes, gemeenteraadslid PVDA Sint-Niklaas uit. “Van 7 april tot 8 mei werden 521 nieuwe hulpaanvragen geregistreerd, ten opzichte va, 382 in een dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging met 36%! Ook alle hulporganisaties, de sociale kruidenier, Voed Saam, het Vlos enz… krijgen alsmaar meer aanvragen voor voedselhulp.”

En het ergste moet nog komen, want we zijn nog maar aan het begin van de economische crisis die zal volgen op deze gezondheidscrisis. De Nationale Bank verwacht 180.000 extra werklozen. 70.000 zelfstandigen vrezen dat hun zaak failliet gaat draaien. De heropleving van de economie gaat wellicht jaren duren. “Er moet dus een aanpak komen in verhouding tot de ernst van de problemen.”

Van het beloofde nieuwe armoedeplan is meer dan een jaar later nog niets te bespeuren.

Stadsbestuur nog niet wakker

"De armoede in onze stad blijft toenemen en er is nog steeds geen armoedeplan op niveau van de uitdagingen.Ondertussen groeien volgens Kind & Gezin al 28,8% van de kinderen in onze stad in kansarmoede op en stonden alle knipperlichten van de Armoedebarometer in het rood. Hoeveel Dylan’s moeten er nog getuigen voor de stad echt in actie schiet?” vraagt Jef Maes zich af. “Vorig jaar vroegen meer dan 800 Sint-Niklazenaren aan het stadsbestuur om armoede prioritair aan te pakken. Op basis van onze petitie deden we verschillende concrete voorstellen in de gemeenteraad, zoals het invoeren van een armoedetoets of een verbod op het afsluiten van water, maar allen werden weggestemd door de meerderheid. Van het beloofde nieuwe armoedeplan is meer dan een jaar later nog niets te bespeuren.”

PVDA Sint-Niklaas stelt vijfpuntenplan voor

De PVDA dringt dan ook aan bij het stadsbestuur om een ernstig armoedeplan uit te werken op het niveau van de ernst van de crisis. De PVDA schuift zelf een vijfpuntenplan naar voren:

 1. Meer middelen
  Alle armoedespecialisten zijn het er over eens. Van Wim Van Lancker (KUL) tot Bea Cantillon (UA), ze zeggen het allemaal: de ontoereikende uitkeringen moeten worden opgetrokken en de lokale overheden moeten meer middelen krijgen. De PVDA vraagt dat het stadsbestuur meer middelen vraagt bij de Vlaamse en federale regering om de armoede ernstig te kunnen aanpakken.

 2. Voer een armoedetoets in
  De PVDA herneemt zijn voorstel van vorig jaar om een armoedetoets in te voeren. Zo’n toets moet bij elk ontwerp van een beslissing screenen wat de impact zal zijn op het vlak van armoede, op mensen in armoede of op ongelijkheid die tot armoede kan leiden. Bij nieuwe of wijzigende regelgeving moet in het kader van de armoedetoets ook nagegaan worden of eventuele rechten automatisch toegekend kunnen worden.

 3. Sociaal buurthuis in elke wijk
  Aangezien niet alle rechten automatisch kunnen worden toegekend, zal het probleem van complexe regels en bergen papier deels blijven bestaan. Daarom pleit de PVDA ervoor om vanuit de stad en het OCMW veel directer naar de mensen te gaan en de problemen multidisciplinair aan te pakken. Als we in elke wijk een wijkcentrum of buurthuis voorzien, dan kan dat ook dienst doen om heel wat sociale problemen aan te pakken dicht bij de mensen. Budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding en laagdrempelige medische hulp door verpleegkundigen. We kunnen hierbij samen werken OCMW met de RVA, de VDAB, de vakbonden, de ziekenfondsen, Kind en Gezin en alle andere diensten en organisaties die momenteel los van elkaar werken.

 4. Stedelijke huurpremie voor mensen op wachtlijst voor sociale woning
  We hebben in onze stad een veel te klein aanbod op de sociale huurmarkt. Bijna 4.000 mensen staan op de wachtlijst van de Sint-Niklase Huisvestings Maatschappij. Die wachttijd is in crisistijden niet te verantwoorden. Bovendien werken heel veel huurders in de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. De oplossing ligt voor de hand: ken alle huurders die op een wachtlijst staan voor een sociale woning tijdelijk een ‘coronapremie’ toe (zie ook prof. Van Lancker DS 13/05/2020). Ook de Verenigde Eigenaars en het Vlaams Huurderplatform riepen eerder al gezamenlijk op om een coronatoelage toe te kennen aan de groep huurders op de private huurmarkt die aan de voorwaarden voor een sociale woning voldoet, maar op de private huurmarkt moet huren. Laten we in Sint-Niklaas onze verantwoordelijkheid nemen en de meest kwetsbare gezinnen ondersteunen in deze crisis, zodat we geen sociaal bloedbad krijgen in onze stad.

 5. Moratorium op uithuiszetting
  Wij stellen ook voor om tot begin 2021 geen uithuiszettingen toe te staan in Sint-Niklaas. In deze corona-crisis is het belangrijk dat de mensen een dak boven hun hoofd hebben. Door de maatregelen kunnen huurders die moeten verhuizen pas nu naar een nieuwe woning gaan kijken en dan nog met heel wat beperkingen. Wanneer het coronavirus onder controle is, kan je niet verwachten dat gezinnen plots van de ene dag op de andere een oplossing voorhanden hebben. Het is dus niet meer dan normaal dat je hen de tijd geeft om te vermijden dat ze dakloos worden. In Spanje is het verbod op uithuiszettingen verlengd met 6 maanden volgend op de noodsituatie. Ook in Duitsland en Schotland zijn gelijkaardige voorstellen goedgekeurd. Waarom kan dit niet bij ons?