Verhoging van tarieven MIWA-containerparken is asociaal en gaat tot meer sluikstorten leiden

De PVDA vindt het onrechtvaardig dat MIWA de tarieven van zijn containerparken in 2020 gaat verhogen. Dit is een verdoken belastingverhoging voor de gewone burger en gaat het sluikstorten in de hand werken. “Als we echt een circulaire economie willen, dan moeten we de mensen stimuleren om naar het containerpark te gaan. Dat doe je door het zoveel mogelijk gratis te maken,” stelt PVDA gemeenteraadslid Jef Maes.

Waarom moet de gewone burger meer betalen voor het afval dat hij naar het containerpark brengt? Dat vraagt PVDA Sint-NIklaas zich af. Als we van een circulaire economie uitgaan, dan zijn afvalstoffen meteen grondstoffen voor een nieuw product. Door de tarieven te verhogen organiseer je een transfer van middelen van de gewone burger naar de afvalindustrie. Deze verdient er steeds meer geld aan. Het is een verhoging van de indirecte belastingen die vooral de gewone mensen treffen.

Houtafval wordt betalend, 0,05 euro per kilogram

Als argument voor de prijsverhoging brengt MIWA aan dat ze marktverstorend zouden werken omdat houtafval gratis kan aangeboden worden. Marktverstorend ten opzichte van wie? Van andere intercommunales? Van privé-ophalers? Moet een openbare dienst hierover waken? De verwerking van houtafval gebeurt door Indaver, net als het restafval. Samen met SUEZ bouwen ze een centrale voor niet-recycleerbaar houtafval in de Waaslandhaven. De naam is E-Wood. Indaver maakte in 2017 een winst van bijna 68 miljoen, door ons huisvuil te verwerken. Op die winst betaalden ze maar 50.000 euro belastingen, dat is 0.07%. “Is dit dan niet belastingverstorend,” vraagt Jef Maes zich af. “MIWA directeur Sven Peeters brengt aan dat er aannemers zijn die misbruik maken en grote hoeveelheden hout brengen. Maar moet daarvoor de gewone man het slachtoffer zijn? Er zijn andere maatregelen die dit kunnen voorkomen.”

Grofvuil wordt duurder

De prijs van het grof huisvuil op de recyclageparken wordt opgetrokken van 0,15 naar 0,18 euro per kg. De reden die MIWA opgeeft is dat ze het tarief gelijk willen trekken met het restafval van diftar. Jef Maes: “Maar de mensen doen wel de inspanning om hun afval naar het containerpark te brengen. Is dat niet iets dat moet beloond en gestimuleerd worden? Je betaalt nu bijvoorbeeld al 20 euro voor een matras. Dat is al erg duur. Waarom moet dat duurder worden?”

Het is duidelijk dat dit enkele zal leiden tot meer sluikstorten. Vandaag is het zwerfvuil al een groot probleem. Door de prijs te verhogen ga je dat alleen maar stimuleren en dat is een slechte zaak.

“Wij zijn allemaal tegen sluikstorten, laat daar geen verwarring over bestaan. Maar preventie is nog altijd het belangrijkste middel om sluikstorten tegen te gaan. Tariefverhogingen staan daar haaks op,” aldus PVDA gemeenteraadslid Jef Maes.

De PVDA pleit ervoor om het containerpark gratis toegankelijk te maken. Om mensen zonder auto niet te bestraffen, stelt de PVDA voor om het grofvuil vier keer per jaar gratis op te halen.

Live verslag op de gemeenteraad: