Verbod voor vrachtwagens bij begin en einde scholen

De PVDA pleit om in onze binnenstad een verbod op vrachtwagen in te stellen bij het begin en einde van de scholen, gekoppeld aan een versneld onderzoek naar het opzetten van een stadsdistributienetwerk om zwaar vrachtverkeer uit het centrum zoveel mogelijk te kunnen vervangen. Het doel? Ervoor zorgen dat kinderen en scholieren veilig naar de school kunnen fietsen en ouders niet overschakelen op de auto omwille van de onveilige situatie.  

De actualiteit drukt ons weer op een pijnlijke manier op een belangrijk probleem: de aanwezigheid van vrachtwagens in onze binnenstad bij het begin en einde van de scholen. Het ongeval in Zwevegem waarbij de 12-jarige Kato is gestorven onder wielen van een camion, op 50 m van haar school, moet ons tot nadenken stemmen. Daarom pleit de PVDA Sint-Niklaas voor het instellen van een verbod voor vrachtwagens bij het begin en einde van de scholen, zoals ook werd beslist in Aalst.

“Nee, die verkeersdoden horen er niet bij."

De PVDA erkent dat het stadsbestuur al veel initiatieven heeft genomen om de veiligheid aan de scholen te verbeteren. Maar voor de linkse partij is er een belangrijk sluitstuk dat ontbreekt, namelijk een verbod voor vrachtwagens in de binnenstad bij de begin- en einduren van de scholen. Met bijna 9.500 leerlingen in het basisonderwijs en zo’n 11.500 leerlingen in het secundair onderwijs, is onze stad één van de grootste concentraties van scholieren in Vlaanderen. Het garanderen van de veiligheid van deze scholieren is heel belangrijk.

Het stadsbestuur van Aalst heeft deze maatregel al genomen na het dodelijke ongeval in december vorig jaar. In Aalst worden op werkdagen tussen 7.30 en 8.30 uur en tussen 15.30 en 16.45 uur geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton worden toegelaten in het stadscentrum. Op woensdagen geldt het verbod van 12 tot 13 uur. De PVDA vindt dit ook noodzakelijk in Sint-Niklaas. Elke dag gebeuren er in ons land 10 ongevallen waarbij een kind jonger dan vijftien sterft of gewond raakt. Dat zijn geen willekeurige ongevallen. Veruit de meeste ongevallen gebeuren net voor of na de schooluren, vaak binnen de bebouwde kom en net buiten zone 30.

PVDA Gemeenteraadslid Jef Maes: “Voor het redden van levens tijdens de corona-pandemie doen we als samenleving heel wat inspanningen. Velen ondervinden daarvan de gevolgen: de horeca, de cultuursector, het onderwijs, gezinnen in armoede enz. Wij zijn bereid om die inspanningen te leveren om levens te redden. Maar in het verkeer geldt dat blijkbaar niet: fietsende kinderen als slachtoffer beschouwen we als collateral damage, als een aanvaardbare prijs voor onze mobiliteit. Dit is voor ons totaal onbegrijpelijk.”

Aantal ongevallen stijgt

Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, evolueert in de slechte richting in onze stad. In 2019 was bij ongevallen met lichamelijk letsel, in meer dan 50% van de gevallen een fietser betrokken. (zie cijfers van de lokale politie). In 2018 was dat 45%. Er gebeurden in 2019 207 ongevallen waarbij een fietser gewond raakte. Extra aandacht voor de zwakke weggebruiker is dus meer dan nodig.

Het aandeel fietsers betrokken in letselongevallen stijgt in 2019 ten opzichte van 2018

Jef Maes bracht dit punt reeds ter sprake op de gemeenteraad van december 2019, naar aanleiding van het ongeval in Aalst. Schepen Hanssens antwoordde toen het volgende: “Ik wil daar het handhavingsluikje wel eens van zien, hoe men dat heeft kunnen afdwingen. En dat is dus een intentie, dat wij zeker gaan onderzoeken. En ik hoop daar wat duidelijkheid over te krijgen in de volgende maanden.” Raadslid Maes vraagt zich af of de schepen dit voorstel ondertussen heeft onderzocht en al meer duidelijkheid heeft hierover.

Jef Maes: “Een belangrijk voorstel mogen we niet afserveren omwille van de handhaving ervan, want dan kunnen we een pak maatregelen afserveren. Handhaving is belangrijk maar omwille daarvan schaffen we toch ook geen zone 30 of fietsstraat af.”

Stadsdistributienetwerk

De PVDA pleit ervoor om ook in onze binnenstad een verbod op vrachtwagen in te stellen bij het begin en einde van de scholen, gekoppeld aan een versneld onderzoek naar het opzetten van een stadsdistributienetwerk om zwaar vrachtverkeer uit het centrum zoveel mogelijk te kunnen vervangen. De bevoorrading van winkels kan dan gebeuren met kleinere vrachtwagens, via leverpunten buiten de stad.