Toenemende leegstand in Sint-Niklaas: PVDA pleit voor een drastische aanpak.

Vorig jaar stonden er niet minder dan 630 woningen leeg in Sint-Niklaas. Dat is meer dan een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien. PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes pleit op de gemeenteraad voor een drastische aanpak van de leegstand, dringt aan op scherpe controle en de toepassing van het sociaal beheersrecht waardoor leegstaande woningen door de stad tot sociale woningen kunnen omgebouwd worden.

Er is in Sint-Niklaas een groot tekort aan betaalbare woningen. De PVDA heeft al verschillende keren aangedrongen op een drastische aanpak van deze wooncrisis. Nu blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag dat vorig jaar niet minder dan 630 woningen leeg stonden in onze stad. “Waarom is dit cijfer in 2020 zo sterk gestegen? In 2019 waren het er ‘slechts’ 189.” Volgens schepen Callaert komt dat omdat van maart tot mei 2020, tijdens de eerste lockdown onze woontoezichter twee maanden voltijds leegstandcontroles heeft gedaan. “Als door het inzetten van extra controles gedurende drie maanden de cijfers zo toenemen, dan is dat quasi zeker dat er in het verleden veel leegstand onder de radar is gebleven waardoor de stad heel wat inkomsten is misgelopen,” antwoordde Maes. “Het lijkt ons dan ook belangrijk om voldoende tijd en energie te steken in leegstandcontroles, want leegstand is een kanker in de stad die we met alle middelen moeten bekampen. Het gebrek aan sociale woningen zorgt er ook voor dat de huurprijzen de hoogte in gejaagd worden.”

PVDA-gemeenteraadslid Maes formuleerde meteen ook drie voorstellen om de leegstand terug te dringen. Eerst en vooral is er een scherpe controle op leegstand nodig. “Wij vragen aan het stadsbestuur dat er scherp wordt gecontroleerd op leegstand, dat er voldoende controleurs op pad worden gestuurd want er is een grote nood aan betaalbare woningen. Als woningen lang onbewoond staan en niet worden verhuurd of worden verkocht, dan verhoogt dat de druk op de woningprijzen. Leegstaande woningen zorgen voor een slordig en verloederd straatbeeld en dat is absoluut niet wenselijk, zeker niet in de binnenstad.”

Daarnaast pleit de PVDA voor een hogere belasting op leegstand. Nu bedraagt de leegstandbelasting het eerste jaar 1.250€. De tweede maal op de inventaris van leegstand betaal je 2.500€. Pas vanaf het derde jaar betaal je een hoger bedrag, nl. 5.000€. De PVDA pleit ervoor om de belasting op leegstand vanaf het tweede jaar te verhogen naar 5.000€, zodat het minder aantrekkelijk wordt op een woning leeg te laten staan.

Schepen Callaert antwoordde dat er aan een nieuw reglement wordt gewerkt dat in december zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij zou de boete vanaf het vierde jaar opgetrokken worden naar 10.000€. Maes pleitte ervoor om de boete al na het tweede jaar te verhogen. Op die manier wordt de druk opgevoerd richting eigenaars om woningen niet lang te laten leegstaan. Via het sociaal beheersrecht kan de stad het beheer van leegstaande en verkrotte woningen overnemen, de woningen opknappen en vervolgens verhuren aan kwetsbare mensen via het sociaal verhuurkantoor. De PVDA vroeg zich af waarom het stadsbestuur daar nog altijd geen gebruik van maakt. Dit is nochtans opgenomen in de strategische nota 2021 van de stad. Schepen Callaert bevestigt dat de stad het sociaal beheersrecht wil gaan toepassen, maar dat ze in 2021 nog niet klaar waren. Bij nazicht is vastgesteld dat nu een 70-tal woningen in aanmerking zouden komen voor het sociaal beheersrecht. Maar gezien het beperkte budget van 100.000€ dat is voorzien, zouden slechts 15 woningen onder het beheersrecht worden genomen volgend jaar. De PVDA begrijpt niet dat dit budget zo klein is. “Waarom wordt dit niet minstens verdrievoudigd, zodat effectief de 70 woningen die in aanmerking komen, kunnen omgevormd worden tot sociale woningen? Als we zien hoeveel de stad massaal investeert in gebouwen (22 miljoen in de nieuwe bibliotheek) dan zou het goed zijn mocht er ook eens in sociale woningen worden geïnvesteerd. Hierbij zijn het vooral de minder begoeden die er wel bij varen, maar ook het beeld in de stad wordt ermee opgefrist. Waarom gaat daar maar zo weinig geld naartoe?”