Terug parking voor mindervaliden aan Fabiolapark blok 3

Aan het Fabiolapark blok 3 worden op dit ogenblik werken uitgevoerd. Door deze werken zijn de parkeerplaatsen voor minder validen niet beschikbaar. Bewoners van het appartementsgebouw brachten PVDA gemeenteraadslid Jef Maes hiervan op de hoogte. Deze nam contact op met de schepen van mobiliteit en de stadsdiensten.

In het bewuste appartementsgebouw wonen namelijk niet minder dan 26 personen met een beperking. Ook mensen met een beperking die op bezoek willen komen, ondervinden hiervan hinder. Deze situatie vormt al enkele weken een probleem en de werken zouden nog ongeveer een jaar tijd in beslag nemen. In eerste instantie was de stad niet geneigd om in te grijpen met als argument dat “aan de diverse blokken nog heel wat parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn, alsook op de parking ter hoogte van het ontmoetingscentrum.” Maar gemeenteraadslid Jef Maes drong verder aan op een oplossing vanuit de keuze voor een inclusieve stad. In zo’n inclusieve samenleving moeten ook de mensen die minder mobiel zijn, hun plek kunnen krijgen. Een beperking wordt maar een handicap door een onaangepaste omgeving. Wie al eens slecht te been is geweest of met een rolstoel heeft rondgereden weet dat het niet zo eenvoudig is om zomaar honderd meter verder te gaan parkeren. Nadat nog andere bewoners bij het stadsbestuur aanklopten wordt nu toch werk gemaakt van tijdelijke parkeerplaatsen voor minder validen. Woensdag 12 juni zal de dienst mobiliteit een plaatsbezoek brengen om op zeer korte termijn een bijkomende minder validenplaats aan te brengen ter hoogte van blok 3. De PVDA is blij dat dit probleem een oplossing krijgt, zodat minder validen dichter bij hun bestemming kunnen parkeren.