Stadsbestuur tekent charter tegen sociale dumping op vraag van PVDA

De PVDA haalt haar slag thuis: na herhaaldelijk aandringen tekent het stadsbestuur het Charter tegen Sociale Dumping. De PVDA dringt er bij het stadsbestuur op aan dat ze ook het nodige toezicht houdt op de werven van de stad, zodat er geen discriminatie ontstaat bij de bouwvakkers die werken uitvoeren voor de stad en lokale bouwondernemers ook kunnen meedingen bij aanbestedingen.

Sinds juni 2018 dringt de PVDA bij het stadsbestuur aan om het Charter tegen Sociale Dumping te ondertekenen. Een eerste keer gebeurde dit op een debat georganiseerd door Unizo. Dit Charter biedt twee voordelen: lokale bedrijven worden niet langer gediscrimineerd bij aanbestedingen en buitenlandse werknemers moeten het loon van een Belgische werknemer uitbetaald krijgen. Schepen Hanssen hield toen de boot af en zei dat de stad al veel deed tegen sociale dumping. Maar in november kwam gemeenteraadslid Jef Maes opnieuw tussen naar aanleiding van een artikel in De Standaard over misbruiken met Oekraïense loonslaven (1). Jef Maes wees het stadbestuur op de grote verantwoordelijkheid die ze draagt als er sociale dumping wordt vastgesteld. ‘In fraudegevoelige sectoren ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. De hoofdaannemer heeft de plicht om controle uit te oefenen en desnoods zelf bij te passen zodat werknemers een volwaardig minimumloon krijgen,’ zegt Yves Jorens, arbeidsjurist aan UGent (DS 17/11/2018).

De stad moet zelf alle werven van de stad en het OCMW controleren, zodat dit Charter geen dode letter blijft.

Via een schriftelijk vraag ontdekte de PVDA dat het Schepencollege nu na lang aandringen het Charter tegen Sociale Dumping heeft ondertekend. Het charter zal als bijlage worden toegevoegd aan elk bestek en in het offerteformulier zal elke inschrijver zich uitdrukkelijk akkoord moeten verklaren. “Dit is een eerste stap, maar wij vragen dat het stadsbestuur écht zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ze moet wel degelijk alle werven van de Stad en het OCMW zelf controleren, zodat dit Charter geen dode letter blijft,” reageert Jef Maes. In het verleden is er namelijk al gebleken dat bij een bezoek van de arbeidsinspectie aan verbouwingen van het stedelijk kinderdagverblijf Driekoningen illegale bouwvakkers het op een lopen zetten bij de komst van de inspecteurs. “Gelijke sociale rechten voor alle arbeiders is voor de PVDA een belangrijk element om er voor te zorgen dat er geen race to the bottom ontstaat op het vlak van de lonen van werknemers en alle arbeiders een degelijk loon ontvangen voor hun arbeid.”