Stadsbestuur Sint-Niklaas speelt monopoly: te dure prestigeprojecten en verkoop stadseigendommen

Terwijl de Sint-Niklase bevolking kreunt onder de stijgende prijzen, beslist het stadsbestuur om miljoenen euro's extra te investeren in prestigeprojecten, in bakstenen, en verder te gaan met de uitverkoop van stadseigendommen. Het lijkt wel of ze de Sint-Niklase versie van monopoly spelen, maar dan met onze gebouwen en ons belastinggeld. Met PVDA vragen we om extra te investeren in de mensen en de grote sociale noden.

Onze reactie in de gemeenteraad van 24 juni 2022 op de aanpassing van de stadsbegroting van het stadsbestuur van Sint-Niklaas (N-VA, Open VLD en Groen):

"Wat zien we met PVDA in de aanpassing van de meerjarenbegroting van de stad Sint-Niklaas:

  • + 8,5 miljoen euro voor de heraanleg Grote Markt, wat de totale kost voor de heraanleg op +/- 17 miljoen euro brengt.
  • + 688.000 euro voor de stadswinkel (de nieuwe vleugel van het stadshuis), wat de totale kost op +/- 12 miljoen euro brengt.
  • Vorig jaar kwam er al +10,5 miljoen euro voor heraanleg van het Heymanplein en de nieuwe bib, wat de totaalkost op 22,3 miljoen euro bracht.
  • en hét prestigeproject: het nieuwe zwembad voor meer dan 60 miljoen euro, zelfs meer dan 80 miljoen als de huidige inflatie aanhoudt.

Bizar. Het volk wordt geconfronteerd met onbetaalbare energieprijzen, onbetaalbaar tanken, onbetaalbare rusthuizen, onbetaalbare huurprijzen, groeiende wachtlijsten voor sociale woning, groeiende vraag voor voedselpakketten, stijgende prijzen in de supermarkten en bij de bakker, en tegelijk geblokkeerde lonen waar elke partij hier uit de meerderheid (en de oppositie) federaal mee voor zorgt of gezorgd heeft… We stevenen af op een armoedecrisis. Ter herinnering: in onze centrumstad bedroeg de kansarmoede in 2020 23,1% of 1 kind op 4, werden in 2020 al 13,2% van de gezinnen met betalingsproblemen geconfronteerd. Dat was 2 jaar voor de corona en energiecrisis.

Geen extra investeringen in mensen of sociale noden

En dan denk je dat de meerjarenbegroting zou aangepast worden om te investeren in mensen, om te investeren in de sociale noden.

Maar

  • we zien geen aanpassing om versneld extra sociale woningen bij te bouwen,
  • we zien geen aanpassing om een huurprijzenraster in te voeren,
  • we zien ook geen indexatie van de toelage van de stad aan het Zorgpunt Waasland om te voorkomen dat de dagprijzen moeten worden verhoogd. Daarentegen zullen de dagprijzen in januari 2023 wel met 5 euro/dag of 150 euro/maand worden verhoogd. Dit brengt de prijs op 1900 à 2200€ per maand. Wie kan dat betalen? Jullie weigeren te betalen, onze rusthuisbewoners krijgen de rekening.
  • 2 maanden geleden stemden jullie ook al ons voorstel weg om de pensioenen van jullie eigen stadspersoneel, de contractuelen, te verbeteren,
  • en geen extra investeringen in ons openbaar vervoer om vervoersarmoede te voorkomen en de klimaatdoelstellingen te halen. Jullie plannen nog steeds de schrapping van onze 4 stadslijnen en 83 bushaltes.

We zien enkel meer geld voor jullie prestigeprojecten, voor bakstenen.

Slecht bestuur

Zelfs als de stijgende energieprijzen en de inflatie jullie verplichten om de meerjarenbegroting te herzien, is er geen haar op jullie hoofd dat er blijkbaar aan denkt om een prestigeproject uit te stellen of een goedkoper alternatief te overwegen. In 2024 moeten en zullen ze gerealiseerd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen zodat alle kiezers ze vooraf in volle glorie kunnen bewonderen. Zeker met tot dan zoveel mogelijk marketing brochures en tentoonstellingen in het Landshuis, voor tienduizenden euro belastinggeld (want daar is natuurlijk wel geld voor), ter ere en glorie van jullie verwezenlijking.

Het is niet nochtans geen teken van zwakte om zulke dure projecten, die nu al in de ontwerpfase over hun budget gaan, een halt toe te roepen en aan een goedkoper en beter alternatief te werken, zodat de bevolking hiervoor niet moet opdraaien. Dat is niet zwak. Dat heet goed bestuur.

Uitverkoop stadseigendommen aan projectontwikkelaars

Nee, in plaats van de plannen te herzien naar aanleiding van deze realiteit gaan jullie opnieuw over tot de verkoop van stadseigendommen. Vorig jaar moesten jullie de verkoop van de oude bibliotheek en Het huis van het Kind (+/- 5 miljoen euro) inschrijven in de begroting om niet in het rood te gaan. Nu komt daar plots ook SINBAD bij (+/- 5 miljoen euro).

De PVDA is en blijft voorstander van het behoud van het SINBAD als zwembad, want onze stad en alle zwemmers verdienen twee zwembaden. Maar zelfs met een andere functie ligt dit gebouw en liggen deze terreinen zo centraal in de stad dat dit tal van mogelijkheden biedt voor nieuwe publieke ontwikkelingen. Dat kan alleen als het SINBAD eigendom blijft van de stad. Met de verkoop legt het huidige stadsbestuur een hypotheek op alle mogelijke toekomstige plannen op die plaats en speelt ze helemaal in de kaart van grote projectontwikkelaars.

En jullie weten NU al dat jullie in komende jaren ook jullie toelage van het Zorgpunt Waasland zullen moeten verhogen, maar weigeren het koppig al te voorzien. Welk gebouw of stadsgrond gaan jullie volgend jaar verkopen om die extra uitgaven te compenseren? Het lijkt wel of jullie de Sint-Niklase versie van monopoly spelen, maar dan met onze gebouwen en ons belastinggeld. Ik zou me doodschamen.

En het is net zo belangrijk om die stadsgronden in eigen beheer te houden zodat we als stad zelf kunnen bepalen wat we ermee doen. Bijvoorbeeld effectief extra sociale woningen bouwen in een groene publieke omgeving. Het Vlaams Huurdersplatform zei het deze week nog: “bij een ongewijzigd beleid duurt het nog 250 jaar vooraleer iedereen die er recht op heeft een sociale woning heeft.” Waar blijft jullie extra inspanning om DEZE legislatuur het aantal sociale woningen aanzienlijk te doen groeien?

Met PVDA kunnen we deze aanpassing van de meerjarenbegroting dan ook niet goedkeuren. Jullie zijn in 2019 al gestart met een asociaal project en met deze aanpassing wordt het enkel asocialer. Dit is geen aanpassing in het algemeen belang, in het belang van de mensen. Dit is enkel een aanpassing in het eigenbelang, in de hoop een legacy achter te laten. Wij stemmen dan ook tegen."