Stadsbestuur blijft een loopje nemen met de democratie in het zwembaddossier

Actie: Sinbad moet open blijven!

Niet één, maar twee keer is het stadsbestuur vorige week teruggefloten door de Gouverneur in het zwembaddossier. De aanbesteding voor de inrichting van het park is vernietigd en het bestuur is op de vingers getikt voor het achterhouden van informatie voor de gemeenteraad. Het bestuur staat gewoon met de billen bloot. Dit is ongezien in de politiek van Sint-Niklaas. Dan zou je denken dat daar lessen worden uit getrokken, en dat er niet langer een loopje wordt genomen met de democratie. Maar niets is minder waar. Op de gemeenteraad van vrijdag 24 april doet het bestuur alsof zijn neus bloed. Het vraagt om een nieuwe aanbesteding goed te keuren en een studiebureau aan te stellen voor de inrichting van het park.

PVDA gemeenteraadslid Jef Maes vraagt op de gemeenteraad om in dit dossier nu voor enkele maanden op de pauzeknop te duwen. Want in januari wilde schepen Buysrogge naar de vierde versnelling schakelen, omdat “alle dossiers samen hangen”. “Het is van belang om resultaten van de participatie te kunnen meenemen in het inrichtingsplan. Het is belangrijk om de MOBER-resultaten (mobiliteitsstudie) te kennen om er verder ook in het inrichtingsplan mee aan de slag te gaan. Dus het één is een kruisbestuiving van het andere.” (verslag GR 24/01/2020)

Maar de mobiliteitsstudie kan niet doorgaan omwille van de corona-crisis. En hoe ga je de mening van de buurtbewoners vragen als je ze niet kan samen brengen. Of is die voor het stadsbestuur niet van tel?

Schepen De Bruyne (Groen) bevestigde dat hij de participatie van de buurt belangrijk vindt maar dat het traject willens nillens wordt vertraagd. Maar hij onthulde ook, wellicht zonder het te beseffen, dat hij het bureau dat het participatietraject gaat begeleiden, in contact heeft gebracht met het bureau dat het park zou inrichten, nl. de firma Palmbout. Hij was echter “vergeten” dat de gemeenteraad dit bureau nog niet had aangesteld, want dat daar nog moest over gestemd worden. Consternatie bij de oppositiepartijen die opnieuw èn terecht verbolgen zijn om het gebrek aan democratie. Jef Maes (PVDA): “Dit getuigt van weinig respect voor de gemeenteraad. Als men al een bureau aan het werk zet, nog voor de gemeenteraad de aanstelling heeft goedgekeurd, dan neemt men hier opnieuw een loopje met de democratie. Jullie beschouwen de gemeenteraad enkel als een stemmachine die bekrachtigt wat het schepencollege beslist, ongeacht het debat.”

De PVDA wees schepen Buysrogge ook nog op het feit dat nu met de corona-crisis de gekozen pps-formule wel eens extra duur zou uitvallen. De stad moet zich nl. borg stellen voor de lening en de mogelijke verliezen die het zwembad aangaat. “De winsten voor de privé en de verliezen voor de stad, is dat wel de goede keuze?” vraagt Jef Maes zich af.

Als PVDA blijven wij opkomen voor deze eisen:

  1. Het Sinbad moet open blijven
  2. Het nieuwe zwembad, bij voorkeur samen met de provincie aan De Ster, moet een openbaar en betaalbaar zwembad zijn.
  3. De bevolking, minstens de buurtbewoners van Puyenbeke, moet zijn zeg kunnen doen en inspraak krijgen in dit belangrijke dossier