Stad Genk stelt privatisering parkeertoezicht in vraag. Volgt Sint-Niklaas?

SINT-NIKLAAS – Stad Genk stelt zijn privatisering van het parkeertoezicht in vraag na de grote onvrede onder de bevolking en juridische problemen.  Op de vorige gemeenteraad in Sint-Niklaas van 25 maart stemde PVDA als enige partij tegen de privatisering van het parkeertoezicht.  “Gaat het stadsbestuur proactief lessen trekken uit de ervaring in Genk en de privatisering herzien, of op zijn minst uitstellen en de mogelijkheid van scanwagens schrappen uit het bestek?”, vraagt PVDA-gemeenteraadslid Chris Wauman zich af.

Gisteren raakte bekend dat de stad Genk een vacature uitschrijft voor een ‘parkeermanager’.  Ze willen het parkeerbeleid opnieuw in eigen handen nemen.  De meerderheid van CD&V en Vooruit wil een duurzaam parkeerbeleid uitwerken, waarbij het autogebruik wordt teruggedrongen zonder dat de stad haar aantrekkelijkheid verliest of minder bereikbaar wordt.  Dat is enkel mogelijk als ze zelf de regie volledig in handen heeft, hetgeen onmogelijk is bij een privatisatie.  Daarnaast stellen ze de samenwerking met OPC, de privépartner, in vraag.  Dat hoeft niet te verbazen gezien de grote onvrede onder de bevolking over het gebruik van scanwagens, getuige de Facebookgroep “Nee tegen het parkeerbeleid...” met meer dan 8.500 leden.

Chris Wauman: “In de vorige gemeenteraad waarschuwden we het stadsbestuur nog voor de gevaren van het inzetten van scanwagens en het uit handen geven van het parkeerbeleid.  We vragen nu aan het stadsbestuur om de privatisering op zijn minst uit te stellen, en bij voorkeur definitief van de baan te schuiven, en eerst lessen te trekken uit de ervaring in Genk.  Het zou getuigen van slecht bestuur om nu het parkeertoezicht eerst 5 jaar te privatiseren (looptijd concessie) om dan dezelfde conclusies als de stad Genk te moeten trekken en op zijn stappen terug te moeten keren.  Zeker met de heraanleg van de Grote Markt in het vooruitzicht en de huidige problemen van bereikbaarheid van ons centrum.”

De oorzaken van de onvrede worden zeer duidelijk uit de cijfers die Gaby Colebunders (PVDA) opvroeg:

  • Aantal retributies verdriedubbelen: in 2020 kregen in twee maanden tijd niet minder dan 28.000 mensen in Genk een boete in de bus, drie keer zoveel als het jaar voordien, toen waren er maar 9.000 boetes.  In Elsene stegen de parkeerboetes door de invoering van de scancar van 5 miljoen in 2017 naar meer dan 9 miljoen in 2019.
  • Groot aantal onterechte retributies: van 93.678 retributies uitgeschreven in het werkingsjaar 2020-2021 (van juli 2020 tot en met juni 2021) moesten er 18.641 (20%) worden geannuleerd.  Ook in Charleroi zijn 10% van de uitgeschreven retributies onterecht.  In Luik legden de scanwagens tussen 21 november en 3 december 2021 na een storing een boete op aan 1.500 wagens die toch reglementair geparkeerd stonden.
  • Groeiende schuldindustrie: bij maar liefst 7,5% van de retributies in Genk kwamen extra administratieve kosten en deurwaarders bij te pas.  In Aalst was het zelfs zo erg dat de lokale private partner, eveneens OPC, reeds bij de eerste aanmaning 15 euro kosten aanrekende zonder dat die aanmaning aangetekend verstuurd werd, hetgeen onwettelijk is.
  • Juridische problemen: Recent nog vonniste de vrederechter van Genk dat een retributie voor het in- en uitstappen van een wagen onterecht was.  Die uitspraak leidde tot een juridisch vacuüm.

Chris Wauman: “In alle steden waar het parkeertoezicht is uitbesteed, zijn de tarieven de hoogte in gegaan.  Het financiële plaatje wordt de motor en niet de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.  Dat leidt tot absurde situaties zoals 1.500 wagens die onterecht een boete krijgen, mensen met een handicap die de pineut zijn, en kosten die aangerekend worden nog voor aangetekende brieven zijn verstuurd.”

Het gevaar bestaat ook dat de binnenstad nog meer leegloopt en dat mensen niet meer in het centrum gaan winkelen maar nog meer naar de baanwinkels of het shopping center trekken om daar te winkelen omdat ze daar gratis kunnen parkeren.  “Betaalbaar parkeren in het centrum is in het belang van de lokale handelaars,” stelt Wauman.  “De stad Hasselt, ook onder N-VA-bestuur, maakte vorig jaar parkeren drie keer zo duur.  Een marktbezoek van twee uur kost je daar zes euro.  Voor veel mensen is dat veel geld.”

Negatief advies van de Hoge Raad voor Personen met Handicap

Voor mensen met beperkte mobiliteit is zo’n scanauto een serieus probleem.  De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap verzet zich in een advies van maart 20201 heel sterk tegen scanauto's op grond van de antidiscriminatiewetgeving op zowel federaal als Europees niveau.  Niet alle mensen met een gehandicaptenkaart hebben zelf een auto: ze doen een beroep op derden en leggen dan de kaart in de wagen.  In sommige gemeenten moet men zich dan verplicht registreren.  Tegelijk stelt men vast dat de politie niet langer controleert of deze plaatsen onterecht worden ingenomen.  De Raad is ook van mening dat het Franse voorbeeld waarbij mensen met een mobiele beperking een deel van de dag gratis moeten kunnen parkeren op elke openbare plaats, ook in België moet worden toegepast.  Maar zo'n beleid is alleen mogelijk als de controle gebeurt door ambtenaren en niet via automatische controle door scanauto's.

Bij de uitbating van de parkeerplaatsen moet er volgens de PVDA geen winst worden gemaakt om uit te delen aan de aandeelhouders, maar moeten de inkomsten volledig naar de stad gaan om de mobiliteitsplannen te realiseren.  “Geen race voor zoveel mogelijk boetes, maar een beleid dat parkeren goed, menselijk en ordentelijk laat verlopen in onze stad,” stelde Wauman (PVDA).

 Straatparkeren privatiseren = heksenjacht + meer parkeerboetes, PVDA is tegen

1 http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies%C2%A02020-04.html