Sint-Niklazenaar ligt wakker van toenemende armoede

De voorbije maanden vroeg de PVDA de mening van meer dan 700 Sint-Niklazenaren. De PVDA wil met haar programma vertrekken van de bekommernissen van de bevolking. Armoede, voldoende betaalbare openbare rusthuizen en betaalbare woningen vormen de top 3 van waar mensen van wakker liggen. De PVDA maakt hiervan de speerpunten van haar verkiezingsprogramma.

710 mensen hebben aan de bevraging deelgenomen. Het is de grootste bevraging die ooit in Sint-Niklaas is georganiseerd door een politieke partij. Het is een representatief staal van de bevolking (1,6% van de bevolking ouder dan 18 jaar - Bij verkiezingspolls bevraagt men in heel Vlaanderen 750 mensen). Zowel qua leeftijd als qua opleidingsniveau stemt de bevraging overeen met de samenstelling van de bevolking in Vlaanderen. Het is ook geen bevraging van de PVDA-kiezer, want 85% van de respondenten stemden niet voor de PVDA bij de vorige verkiezingen.

Geef armoede geen kans!

Niet minder dan 43% van de deelnemers hebben de toenemende armoede in hun top 3 van bekommernissen naar voren geschoven. Armoede is steeds meer zichtbaar in de stad. Het aantal mensen dat moet rondkomen van een leefloon is op vijf jaar tijd met 50% toegenomen. In Sint-Niklaas moet 1,2% van de bevolking een beroep doen op een leefloon, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op 0,34% ligt, bijna 4 x zoveel dus bij ons. De sociale kruidenier kan de toenemende vraag naar haar voedselbank nog amper aan. In 2017 deden 2.353 mensen een beroep op voedselbedeling, een forse stijging tegenover het jaar voordien. 18% van de kinderen in Sint-Niklaas (bijna 1 op 5) werd in 2015 geboren in een kansarm gezin. Dat de bevolking dit punt massaal naar voren schuift, toont aan dat armoede onrustbarende vormen aanneemt. Het beleid ligt er duidelijk niet wakker van. Het toont ook aan dat er een zeer grote warme onderstroom van solidariteit heerst in onze stad. Vooral het afsluiten van water en elektriciteit stoot heel wat mensen tegen de borst. In 2017 werden 33 gezinnen afgesloten van water, 104 van elektriciteit, hoewel dit levensnoodzakelijke goederen zijn. Toen de waterdienst nog een stadsdienst was, gebeurde dat nooit.

Voor de PVDA is het duidelijk: het bestrijden van armoede moet prioriteit nummer 1 worden van het volgende stadsbestuur.

Ook een gezonde stad is een grote bekommernis (36% van de respondenten nemen het op in hun top 3). Bij dit punt komt vooral naar voren dat mensen bezorgd zijn over de oude dag van henzelf en van wie hen dierbaar is. Voldoende en betaalbare openbare rusthuizen wordt binnen dit thema als belangrijkste punt naar voren geschoven.

Betaalbaar wonen staat op de derde plaats (35% van de respondenten nemen het op in hun top 3). Daar is het bij veel mensen een doorn in het oog dat er zo weinig wordt ondernomen tegen leegstand en verkrotting. Een krachtdadige aanpak van leegstand en verkrotting is hier nodig, in combinatie met meer sociale woningen.

Bij Leefbare stad staat de sluiting van het asbeststort met grote voorsprong op nummer één. Bij de PVDA blijft de asbestproblematiek hoog op de agenda staan, zelfs nu het asbeststort wordt gesloten. Met haar 10-puntenplan voor een asbestvrij Sint-Niklaas tegen 2024 schuift deze partij een ambitieus maar haalbaar plan naar voren.

81% van de deelnemers waren het er volmondig mee eens dat er een kritische oppositiestem nodig is in Sint-Niklaas. De PVDA wil deze rol volop opnemen, zodat de warme onderstroom in onze stad een echte bovenstroom wordt en volop rekening wordt gehouden met de stem van de inwoners.