Schepencollege stuurt zijn kat naar infovergaderingen diftar

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft de voorbije weken een aantal informatievergaderingen georganiseerd voor de bevolking over de omschakeling van vuilzakken naar containers met het diftar-systeem. De PVDA was op al deze vergaderingen aanwezig en kwam hierover tussen op de gemeenteraad van 22 maart 2019.

  1. Er is heel veel volk naar deze vergaderingen gekomen. Als we alle vergaderingen samentellen, dan zijn er bijna 500 mensen afgekomen. Dat toont de grote betrokkenheid en ook bekommernis van de mensen rond dit punt.
  2. Op geen enkele van deze vergaderingen was een schepen aanwezig. Niemand van het schepencollege vond het blijkbaar de moeite om het gesprek met de bevolking aan te gaan. Men heeft de mensen van MIWA uitgestuurd om de kastanjes uit het vuur te halen.
  3. Heel wat mensen zijn tussengekomen rond de ongemakken die zij zien bij de invoering van dit systeem: mensen op een klein appartement die geen plaats hebben om een container te zetten, mensen die minder mobiel zijn, enz… Allemaal ongemakken die de PVDA ook al in de gemeenteraad ten berde heeft gebracht en die ook de reden vormen waarom dit systeem niet in grote steden wordt ingevoerd. Het is zelfs zo dat de stad Antwerpen (met NVA-bestuur) gaat onderzoeken of de ondergrondse vuilnisstraten wel een toekomst hebben, omwille van de vele problemen die er ontstaan en of Antwerpen niet terug volop voor de vuilzak moet kiezen. En dan merk je dat als het een beetje moeilijk wordt, dat de directeur van de MIWA, graag de bal terugkaatst naar het stadsbestuur. Zo kreeg hij o.a. de opmerking dat er toch een probleem is met voetpaden van drie tegels breed. Dat die containers daar heel de dag blijven staan en dat mensen met een rolstoel of een kinderwagen niet meer kunnen passeren op het voetpad. “Dan moet je bij de stad aankloppen en vragen om de voetpaden te verbreden”, was zijn laconieke antwoord. Kan je de situatie nog meer belachelijk maken dan met zo’n antwoord? En als er vragen zijn over de mogelijke sociale compensaties, dan verwijst men naar het stadsbestuur. Maar dat bestuur blinkt uit in afwezigheid.
  4. Maar de belangrijkste opmerking was het ondemocratische karakter van de beslissing. Iemand verwoordde het zo: “Als wij een verbouwing doen, dan moeten wij een gele affiche ophangen. Terecht, zodat de buren eventueel opmerkingen kunnen maken. Maar als de stad heel de stad op zijn kop zet en een goed werkend systeem verandert, dan is er geen enkele inspraak periode ingevoerd, dan wordt het ons gewoon opgelegd, zonder dat wij er onze zeg over kunnen doen.” Het stadbestuur plant nu een groot participatietraject rond haar beleidsplan, maar rond een zaak die iedereen treft, nl. de vervanging van de vuilzak door een container, is geen enkele vorm van inspraak voorzien. Met beslist hier boven de mensen, en tegen de mensen.

Waarom vindt het stadsbestuur het niet nodig om iemand van het schepencollege naar deze infovergaderingen te sturen? Waarom organiseert het stadsbestuur geen participatietraject rond de invoering van Diftar? Heeft het stadsbestuur schrik om geconfronteerd te worden met de vele vervelende vragen en opmerkingen van de bevolking? Is dat het beeld dat het stadsbestuur heeft van democratie en participatie? Of ziet het stadsbestuur participatie alleen als eenrichtingsverkeer waarvoor men zijn ambtenaren het pad opstuurt? En dan zijn er ook nog de mensen uit het Reynaertpark die ons vragen waarom er niet eens iemand van de stad naar het buurthuis kan komen om de mensen te helpen met het aanvullen van hun saldo van hun kaart om huisvuil in de ondergrondse containers te gooien. Heel wat mensen daar hebben geen computer om een storting te doen of zijn niet goed te been. Is het niet zinvol om de mensen in de buurthuizen op geregelde tijdstippen te helpen want niet iedereen is vertrouwd met het digitale tijdperk?

Schepen Baeyens (N-VA) stelde koeltjes dat de vergaderingen door MIWA werden georganiseerd en dat het stadsbestuur daar niet moest zijn. Hij verweet de PVDA dat we misbruik hebben gemaakt van deze vergaderingen om aan politiek te doen. Voor schepen Baeyens is de vrije meningsuiting blijkbaar niet van toepassing als het over diftar gaat. Hij zit er duidelijk mee verveeld dat wij de stem van het volk vertolken en hoopt vooral dat deze maatregel geruisloos passeert. De PVDA Sint-Niklaas zal er alles aan doen om het ongenoegen van de bevolking over deze maatregel verder te laten weerklinken, ook tot in het stadhuis.