PVDA wil van Sint-Niklaas een klimaattopper maken

De oprichting van een stadsbedrijf voor groene energie (SINERGIE) en een zonnepark op het asbeststort van SVK zijn de twee meest opvallende speerpunten van het klimaatplan dat de PVDA vandaag voorstelt en waarmee de partij van Sint-Niklaas een echte klimaattopper wil maken. Maar het klimaatplan omvat heel wat meer.

Beeld je eens in, een stad die niet bijdraagt tot de klimaatopwarming van de aarde, een stad met gezonde lucht en ruimte om te wonen, te leven en te werken. De uitdagingen zijn groot en moeten ook in onze stad worden aangepakt. De PVDA heeft een ambitieus maar haalbaar plan uitgewerkt voor Sint-Niklaas.

 

 

NA HET STORT KOMT ZONNESCHIJN!
Speerpunt daarin is de oprichting van een stadsbedrijf voor groene energie en de oprichting van een zonnepark van 5 hectare op het (gesaneerde) asbeststort van SVK, goed voor groene energie voor minstens 600 gezinnen. Als we het klimaat willen redden dan moet de overheid daarin het voortouw nemen. In ons land scoren we slecht op het vlak van groene energie. Privébedrijven investeren enkel bij gegarandeerde winst. Daarom stelt de PVDA voor om een stadsbedrijf voor groene energie op te richten zoals in heel wat steden in Duitsland en Denemarken. De naam ligt voor de hand: SINERGIE! In een eerste fase kan SINERGIE groene energie gezamenlijk inkopen aan de meest voordelige prijzen. Maar snel moet het ook zelf groene energie produceren. Na de sanering van het gesloten asbeststort ligt er een terrein klaar van 7,5 ha, waarop SINERGIE een zonnepark kan bouwen. Deze investering van 2,5 miljoen euro levert na 20 jaar 10 miljoen euro op. Dit kan gebruikt worden om energie goedkoper te leveren en nieuwe investeringen te doen in groene energie.

GRATIS OPENBAAR VERVOER
Om de omgeving leefbaar en gezond te maken is het belangrijk om de uitlaatgassen in de stad te beperken. Daarom moet de stad investeren in meer, frequenter en gratis openbaar vervoer met elektrische of waterstof aangedreven bussen. Met gratis parkings aan de rand van de stad en gratis pendelbussen houden we het autoverkeer van bezoekers zoveel mogelijk uit de stad. Alleen door een aantrekkelijk alternatief aan te bieden en de automobilist niet als boeman maar als partner te benaderen, kan men het autoverkeer in de stad verminderen. Ook meer en degelijke gescheiden fietspaden, veilige voetpaden en conflictvrije kruispunten kunnen er voor zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen gaan. Tenslotte pleit de PVDA voor het bannen van grote vrachtwagens uit de stad en deelgemeenten. Dit kan door het opzetten van een publiek stadsdistributieplatform van waaruit de goederen op een duurzame manier in de stad worden verdeeld naar winkels en eindgebruikers.

AF VAN AFVAL – WEG MET DIFTAR
De PVDA wil ook afval en zwerfvuil aanpakken door de herinvoering van gratis ophaling van grof vuil en gratis containerparken. Afval moet beschouwd worden als een nieuwe grondstof binnen een circulaire economie. De invoering van het Diftar-systeem in 2019 (reeds goedgekeurd door het huidige stadsbestuur) gaat leiden tot een verdrievoudiging van de kosten van vuilafhaling. Voor de PVDA is dit asociaal en onaanvaardbaar. Wij willen afval beperken door stedelijke herstelateliers, deelinitiatieven, repair-cafés en lokale landbouwmarkten een volwaardige plaats te geven. Daarnaast richten we ook een stedelijke spullenbibliotheek op. Zoals in de bibliotheek voor boeken, cd’s e.d. kan je in zo’n spullenbibliotheek spullen ontlenen die je maar af en toe nodig hebt en dus niet hoeft aan te kopen.