PVDA wil praktijktesten op de woonmarkt om discriminatie tegen te gaan

“Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem in Sint-Niklaas. Het Groot Woononderzoek stelt dat meer dan 1 op 5 Vlaamse verhuurders mensen van een andere origine, mensen met een handicap of mensen in armoede discrimineert ”, stelt gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Daarom willen we proactieve praktijktesten invoeren voor de private huurmarkt.” Jef Maes gaat dit voorstel de komende gemeenteraad indienen. Er moeten ook sancties worden voorzien voor verhuurders en woonbureaus die na herhaalde klachten hardnekkig blijven discrimineren. “Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. We stellen voor om vooraf alle verhuurders een vorming aan te bieden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet.” De PVDA wil daarbij, net als in Gent een beroep doen op het het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning.

Uit het Groot Woononderzoek blijkt dat 22% van de Vlaamse verhuurders nog steeds discrimineert op basis van afkomst. De cijfers van Unia Sint-Niklaas bevestigen dit. Unia Sint-Niklaas registreerde de voorbije jaren 68 klachten op de woonmarkt. De belangrijkste grond van discriminatie is de raciale grond, maar ook sociale positie, handicap e.d. zijn vaak gronden van discriminatie. Raciale gronden en vermogen zijn goed voor 91% van het aantal klachten. Daarbij moeten we ook duidelijk stellen dat de klachten die Unia registreert slechts het topje van de ijsberg vormen. Niet iedereen die zich gediscrimineerd voelt, dient een klacht in. Het probleem is veel groter van omvang.

Jef Maes: “Heel wat mensen signaleren ons feiten en voorvallen op het vlak van discriminatie op de woonmarkt in Sint-Niklaas. Mensen met beperkte financiële middelen worden vaak achtergesteld. Mensen met een andere kleur of buitenlandse naam krijgen al te vaak de melding dat het huis of appartement al is verhuurd, ook al hebben ze voldoende financiële middelen. Als je dan arm en buitenlands bent, dan wordt je vaak dubbel gediscrimineerd. Zo vertelde een blanke vrouw, getrouwd met een Afrikaan mij dat zij wekenlang gezocht heeft naar een woning voor een bevriende Afrikaanse familie met vier kinderen. Maar al te vaak, toen het duidelijk werd dat het voor Afrikaanse mensen was, kreeg ze de melding dat het al verhuurd was. Dergelijke verhalen zijn absoluut geen uitzondering in onze stad.”

In steeds meer steden voert men dan ook ‘mistery calls’ in om de discriminatie tegen te gaan. De Stad Gent werkt al drie jaar met praktijktesten op de woningmarkt en boekt effectieve resultaten (1). In 2015 werd 26 procent van de mensen met een migratieachtergrond gediscrimineerd terwijl dit aandeel eind 2017 daalde naar 14 procent, een succes volgens het Gentse stadsbestuur. Ook in Brussel werden praktijktesten ingevoerd en daar daalde de discriminatie van 43 naar 25 procent. Recent besliste ook de stad Mechelen om praktijktesten op de woningmarkt in te voeren. (2)
De PVDA gaat hiermee in op een voorstel van het Platform Praktijktesten Nu dat ijvert om op elk bestuurlijk niveau praktijktesten in te voeren om discriminatie tegen te gaan. Het Platform Praktijktesten Nu groepeert heel wat organisaties zoals çavaria, ella, GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams Huurdersplatform.

Praktijktesten zijn een effectief middel om discriminatie op de woonmarkt aan te pakken. Steeds meer steden voeren praktijktesten in: Brussel, Gent, Mechelen, …. “Daar waar deze testen worden ingevoerd is er een significante daling van de discriminatie op de woonmarkt. Waarom doen we dit ook niet in Sint-Niklaas?” vraagt Jef Maes (PVDA) zich af.

Wie discriminatie ervaart kan dit melden aan het Centrum voor Gelijke kansen Unia: Unia Regio Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Telefoon: 03 778 30 32. E-mail: [email protected]

(1) De Morgen
(2) GVA