PVDA wil burgers meer inspraak geven

Kersvers PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes wil de Sint-Niklazenaren meer inspraak geven in het beleid van de stad. Daarnaast wil hij ook dat de gemeenteraad live wordt gestreamd zodat iedereen de kans heeft om de gemeenteraad makkelijk te volgen. Op de eerstvolgende gemeenteraad zal de PVDA kant-en-klare modelreglementen indienen zodat de Sint-Niklazenaren voortaan zelf politieke voorstellen kunnen lanceren, andere burgers zich hierover kunnen uitspreken en zij bovendien inspraak krijgen in waar de stad geld aan besteedt. De PVDA haalt hiervoor de mosterd bij ‘Meer Democratie VZW’.

“Hoe meer bewoners betrokken zijn bij het beleid via inspraak en participatie, hoe groter de draagkracht en kans op slagen. Belangrijk is evenwel dat het gaat om échte inspraak in het beleid en niet alleen om punten en komma’s te veranderen”, benadrukt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. Maes steunt de drie concrete voorstellen van “Meer Democratie VZW” die pleit voor meer burgerparticipatie en democratische vernieuwing:

  1. het petitierecht (voorstellen van burgers),
  2. het initiatiefstelsel (waardoor de bevolking zich kan uitspreken over door burgers ingediende initiatieven) en
  3. de burgerbegroting (waardoor de bevolking zeggenschap krijgt over een deel van de gemeentebegroting).

‘Meer Democratie VZW’ ontwikkelde voor elk van de drie instrumenten kant-en-klare modelreglementen. De vzw liet diverse experts en juristen deze modelreglementen nakijken op deugdelijkheid en effectiviteit. Zij sluiten aan op het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat op 1 januari 2019 inging.

PVDA Sint-Niklaas komt hiermee zijn verkiezingsbelofte na en gemeenteraadslid Jef Maes zal de drie modelreglementen indienen op de komende gemeenteraden:

  • Gemeenteraad januari: het petitierecht
  • Gemeenteraad maart: het initiatiefstelsel
  • Gemeenteraad april: de burgerbegroting


Zie ook: https://www.meerdemocratie.be/modelreglementen

“Door het petitierecht (voorstellen van burgers) kunnen burgers zelf een verzoek of vraag aan de gemeenteraad voorleggen, mits die worden gesteund door 300 inwoners van de stad Sint-Niklaas. De initiatiefnemers krijgen op deze manier 10 minuten spreektijd tijdens een gemeenteraad. De raad neemt vervolgens binnen de 2 maand een gemotiveerd besluit omtrent het voorstel”, licht Jef Maes toe.

‘Meer Democratie VZW’ is een beweging die de burger meer zeggenschap wil geven in politiek en maatschappij. “Want echte democratie is productiever, eerlijker, rechtvaardiger en gewoon veel leuker!”

Maar liefst ruim 5.432 gemeenteraadskandidaten – zowel van PVDA, Groen, NV-A, Open VLD, CD&V en sp.a, waaronder Groen-voorzitter Meyrem Almaci en PVDA voorzitter Peter Mertens – uit 180 Vlaamse gemeenten beloofden werk te maken van deze voorstellen. “Als je ziet welk breed draagvlak deze voorstellen hadden voor de verkiezingen, dan kan ik me niet voorstellen dat we na de verkiezingen niet op de steun van de meerderheid in Sint-Niklaas zouden kunnen rekenen.”

Jef Maes zal ook een voorstel indienen om de gemeenteraad live te streamen, zodat iedereen de gemeenteraad live kan volgen. Deze beelden kunnen ook daarna op de website geplaatst worden, zodat iedereen ook achteraf kan bekijken wat allemaal is besproken. Dit voorstel werd in de vorige legislatuur al ingediend, maar vond toen geen meerderheid. Jef Maes hoopt dat de geesten ondertussen zijn geëvolueerd en het stadsbestuur op het vlak van participatie de 21ste eeuw wil binnentreden en het voorbeeld van tal van andere steden wil volgen.